HÄR ÄR DITT HAVSBAD

Svarta avfallsvattnet pumpas rakt ut i Östersjön

Unika dykarbilder visar hur en fabrik pumpar ut svart död rakt ut i vattnet.

Föroreningen av Östersjön slår hårt mot kusterna.

Husdjur som badat och förgiftats av alger har behövt avlivas.

Nu larmar miljöorganisationer om att havet är i en allvarlig kris.

”Trams”, säger forskare.


LÄS MER: Mats vill rädda havet – men anklagas för utrotning

Publicerad 6 jan 2018 kl 06.01

På ytan ser Östersjön vacker och inbjudande ut för badälskare och fiskare.

Men under ytan döljer sig något annat.

30 procent, en yta stor som Danmark, är redan död.

En av orsakerna har dykare fångat på film i Sölvesborgs kust:

Två rör från en fabrik pumpar ut rester rakt ut i havet.

Under rören är botten tom på liv. Syrehalten är så låg att varken djur eller växter kan överleva.

Stora Ensos pappersbruk Nymölla släpper ut 964 liter vatten med syreförbrukande ämnen per sekund, enligt prover tagna av den ideella föreningen Swedish Coast and Sea Center, SCSC, ledd av erfarna forskare och professorer.

undefined

Dykarna blir chockade när de ser hur kemikalierna från Stora Enso släpps rakt ut i havet.

Foto: Swedish Coast and Sea Center

Mängden motsvarar en bassäng stor som ett fyravåningshus lika långt och brett som en fotbollsplan – om dagen.

Dykarna i SCSC blir chockade när de ser hur kemikalier släpps ut och hur miljön påverkas i området kring fabrikens rör.

Östersjön – en giftig soptipp

Östersjön har världens största områden av döda bottnar.

Från de syrefria områdena sprids fosfor ut över havet.

”Östersjön är ett hav i kris”, larmar Världsnaturfonden, WWF.

Industrier, jordbruk och avloppens utsläpp har förvandlat Östersjön till en toxisk soptipp.

En stor del beror på gamla synder, utsläpp som gjordes för länge sedan. I dag ökar dock utsläpp av kemiska ämnen vars effekter på havet ingen riktigt känner till.

undefined

Kusten vid Hanöbukten lockar med milsvid vit sandstrand och klart blått hav. Men under ytan döljer sig en annan verklighet.

Foto: Fritz Schibli

Marinbiolog: "Låt inte småbarn och husdjur bada"

I somras avrådde marinbiologer semesterfirare från att låta småbarn och husdjur bada om de såg algblomning, som uppstår allt tätare på grund av övergödningen som människors utsläpp från fossila bränslen, avloppsvatten och jordbruk orsakar.

Husdjur som vistats i vatten med giftig algblomning har blivit så dåliga att de behövt avlivas.

Havs- och vattenmyndigheten har gått ut med varningar om att giftet inte går att koka bort och att vattnet därför inte ska användas till matlagning.

Husdjur har blivit så dåliga att de behövt avlivas

undefined

Algblomningen i Östersjön uppstår upp allt oftare på grund av utsläpp av fossila bränslen, avloppsvatten och jordbruk.

Foto: Kustbevakningen

Forskare: "Gissningar och trams"

Men nu möter miljöorganisationerna hård kritik från forskningen.

undefined

Sture Hansson.

Foto: Eva Dalin

– Antaganden, gissningar och trams, säger Sture Hansson, vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik på Stockholms universitet, om larmrapporterna.

Sture Hansson har fyra decenniers erfarenhet av Östersjöforskning. Han menar att havet mår bättre idag än för 50 år sedan.

– När jag såg annonser från WWF i julhelgen blev jag förbannad på skitsnacket. Vi måste bygga vår miljövård på kunskap, inte på fördomar. Miljörörelsen, däribland WWF och Greenpeace, baserar sina ställningstaganden på fördomar.

Under den idylliska ytan vid Hanöbukten pumpas hundratals liter vatten med kemikalier ut – varje sekund. Dra i reglaget för att se båda bilderna. Foto: Fritz Schibli + Swedish Coast and Sea Center

 

Forskaren påpekar att utsläppen av näringsämnen nere på 1950-talets nivåer.

Både havsörnen och sälen, som var utrotningshotade på 1970-talet, är i dag välmående.

– För 50 år sedan hade ingen badat på Djurgården för alla visste att vattnet var så smutsigt. I dag kan man bada där.

Sture Hansson medger att stora arealer av syrefritt djupvatten är ett problem, delvis på grund av Östersjöns brist på saltvatteninflöde, men menar att det inte går att slå fast att det är människan som orsakar de döda bottnarna.

Sjöräddningen fastnade i avfall

Yrkesfiskare som arbetat i Östersjön i många år larmar dock om att havet inte mår bra.

Hanöbukten i Skåne och Blekinges kust, där döda ålar hittats och där bland annat Stora Ensos pappersbruk ligger, är särskilt utsatt.

Mats Andersson, som är volontär på Sjöräddningssällskapet, deltog nyligen på en övning utanför Sölvesborg där något gick väldigt snett.

Jag fastnade i en blandning av avfall, skit och lera

Idén var att han skulle ta sig i land på en ö där skadade människor behövde första hjälpen.

– Men när jag hoppade i vattnet tog det stopp. Jag fastnade i en blandning av avfall, skit och lera som nådde mig upp till magen. De fick dra loss mig, säger han.

undefined

Mats Andersson fastnade i avfall och lera när han deltog i en övning med Sjöräddningssällskapet.

Foto: Åsa Sjöström

WWF: Tillståndet är kritiskt

WWF:s Östersjöexpert, Anders Alm, säger att Sture Hansson är en duktig forskare som ”man ska lyssna på” men poängterar att Världsnaturfonden är en vetenskapsbaserad organisation.

undefined

Anders Alm.

Foto: Saga Sandin/WWF

– Visst finns vissa positiva trender, som att Stockholms skärgård har betydligt bättre vattenkvalitet, men övergödningen, algblomningarna, syrebristen och bottendöden gör att tillståndet fortfarande är kritiskt, säger han.

Anders Alm, som tidigare var chefsförhandlare på Helsingforskommissionen Helcom, nämner stängda industrier och bättre reningsverk som ljusglimtar i Östersjöns utveckling.

Sankt Petersburg och Kaliningrad, där totalt sex miljoner invånare släppte ut sitt avloppsvatten orenat rakt ut i Östersjön, har nu reningsverk och uppfyller de krav som ställts från Helcom.

undefined

Glansigt illaluktande slam på vattenytan i Helge å som rinner ut i Östersjön.

Foto: Åsa Sjöström

Larmen är politiskt obekväma

Enligt Östersjöexperten är larmrapporterna om Östersjön politiskt obekväma.

Arbetet med att rädda havet tar lång tid och ger sällan snabba resultat.

Det finns därför en vilja att titta på framgångssagorna och att blunda för problemen.

Men de som lever och verkar vid havet ser en annan verklighet. 

Fiskare som generellt är kritiska till WWF har vänt sig till organisationen för att berätta om skräckscener som de upplevt.

Senast berättade en fiskare i Österlen att han dragit upp levande torskar som var helt vita. Och som återfått sin naturliga färg efter att ha legat en timme på däck.

En fiskare drog upp levande torskar som var helt vita

Ett återkommande problem i södra Sverige.

– Det som händer i Hanöbukten är en extra varningssignal om vad som håller på att hända med Östersjön som helhet, säger Anders Alm.

undefined

"Tillsynsmyndigheter är skyldiga att ingripa om bestämmelserna för egenkontrollen inte följs upp", säger miljöministern Karolina Skog.

Foto: Stefan Jerrevång/TT

Ingen kontrollerar fabrikerna – utom de själva

Enligt officiella siffror släpper Nymölla, pappersfabriken vid Hanöbukten, ut 12 000 ton syreförbrukande material. Även utsläppen av närsalter är stora och bidrar till övergödningen.

Men hur vet vi hur mycket kemikalier företagen verkligen släpper ut?

Vem ligger bakom uppgifterna?

Svaret: företagen själva.

– Den som bedriver verksamhet som kan befaras skada människors hälsa eller miljön kontrollerar verksamheten för att motverka och förebygga det. Men  tillsynsmyndigheter är skyldiga att ingripa om bestämmelserna för egenkontrollen inte följs upp, säger miljöministern Karolina Skog (MP).

Borde inte staten sköta kontrollerna för att få trovärdiga och rättvisa resultat?

– De statliga analysföretagen har i stort sett avvecklats. Laboratorieverksamheten har genomgått en stor omstrukturering. Analyserna kan utföras till en betydligt lägre kostnad utan att det påverkat kvaliteten.

undefined

Fiskare berättar att de har dragit upp torskar i Östersjön som varit helt vita.

Foto: Åsa Sjöström

Stora Enso: Enda sättet är att stänga ner

Enligt brukschefen på Stora Enso Nymölla har inga myndigheter kontrollerat företagets uppgifter.

– Det som kommer ut är bland annat fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen. Men vi uppfyller de villkor som vi fått av staten och släpper ut mindre än vad vi får. Vi lyder under kraven av miljömärkningen Svanen och EU-blommans kriterier, säger Michael Lindemann.

undefined

Michael Lindemann.

Hur ser ni på Hanöbuktens situation?

– Det är en komplex frågeställning som ligger utanför vårt område att ta ställning till. Vi bryr oss om den belastning vi själva orsakar.

Kan ni minska era utsläpp helt och hållet i Östersjön?

– Det enkla svaret är nej. Inte för närvarande och inte i någon överskådlig framtid. Enda sättet är att stänga hela verksamheten, säger Michael Lindemann.

Nymölla pappersbruk är, med sina 550 anställda på anläggningen, Bromöllas största privata arbetsgivare.

Enda sättet är att stänga hela verksamheten

undefined

Stora Ensos pappersbruk Nymölla släpper ut 964 liter vatten med syreförbrukande ämnen per sekund.

Foto: Swedish Coast and Sea Center

Skyddas industrin på miljöns bekostnad?

Svaret från miljöministern blir ett slags ”njae”.

– Miljöarbetet i Sverige drivs i ett större perspektiv, ständigt behövs avvägningar mellan kostnader för ytterligare åtgärder och nyttan med att uppnå god vattenkvalitet. Det är värt att påpeka att vi över tid har sett en kraftig minskning av många problematiska ämnen och källor i Sverige, men jag är väl medveten om att mycket återstår att göra.

Är det inte ett misslyckande att MP som sitter i regeringen inte kan stoppa föroreningen av Östersjön från företag på svensk mark?

– Vi satsar just nu stora resurser på miljön i Östersjön och våra sjöar och vattendrag, i budgeten för i år är det 600 miljoner kronor. Pengarna går till att sanera gamla utsläppssynder, till att hejda mängden plast som hamnar i vattnet och till att minska övergödningen så att Östersjön kan bli ett friskare hav. Det skulle jag inte kalla ett misslyckande. 

Det skulle jag inte kalla ett misslyckande

Vad har du att säga inför kommande val om vilka konkreta förändringar du vill göra för att stoppa föroreningen av Östersjön?

– Jag är väldigt stolt över den stora satsning på hav som finns i årets budget, den innehåller satsningar på i princip vartenda problemområde. Men jag är inte nöjd, mycket mer behöver göras. Jag kommer ta striden för att miljöbudgeten i Sverige ska öka ännu mer, så att ännu fler insatser kan göras för att Östersjön och våra andra vatten ska må bättre.

Expressen klimat