Pyromanen tros själv valt var han tänker bo

På tisdag skrivs Ulf Borgström ut från Hall-anstalten. Därifrån kommer inga uppgifter om var han kommer att ta vägen.
Foto: Jocke Berglund

De flesta interner väljer att samarbeta med kriminalvården under fängelsetiden.

Men det finns undantag.

Ulf Borgström tros själv ha bestämt var han tänker bosätta sig.

Enligt Cathrin Ahlgren, regionchef vid Kriminalvården, påbörjas ett program med sikte på utskrivningsdagen redan samma dag den intagne blir inskriven på anstalten.

– Det vi erbjuder anpassas efter individen. En person med långt fängelsestraff framför sig utreds alltid först för att man ska få ett ordentligt underlag till vad som behövs, säger hon.

Regionchefen Cathrin Ahlgren är noga med att betona att hon uttalar sig rent allmänt och inte om enskilda individer.

Har erbjudits många program

Under fängelsetiden tros Ulf Borgström ha erbjudits olika program som bland annat handlat om impulskontroll och konsekvenslära. Men han har också, liksom andra intagna, erbjudits program med sikte på utbildning och jobb.

Det är dock känt att han gärna dragit sig undan och till och med valt att inte utnyttja de flesta av de lufthålspermissioner som han fått under fängelsetiden.

Enligt Cathrin Ahlgren får den intagne själv bestämma bostadsort efter avtjänat straff.

– Vi för alltid resonemang med den intagne om var vi anser det bäst att slå sig ned. Det kan bland annat handla om hur arbetsmarknaden på orten ser ut. Men i slutändan är det alltid den enskilde som avgör, säger hon.

Inför frigivningen tar kriminalvården alltid kontakt med hemkommunen. Det handlar om att säkerställa att det finns en bostad. Och att den före detta internen skrivs in i de olika socialförsäkringssystemen.

– Vår erfarenhet säger att går anpassningen bra i början går det bra senare också, säger Cathrin Ahlgren.

Måste infinna sig på möte

Under den villkorliga frigivningstiden måste den frigivne minst en gång i veckan infinna sig till ett möte med frivårdens representant.

Om så inte sker riskerar den villkorligt frigivne allt från varning till återgång till fängelset.

När det gäller själva frisläppandet tar kriminalvården inget större ansvar.

– Ofta kommer anhöriga eller kanske en övervakare och hämtar. Om så inte sker ordnar vi biljetter och skjuts till närmaste busshållplats.


Följ Kvällsposten på Facebook och Twitter för de senaste sydsvenska nyheterna!

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!