Privata ambulanser får fortsätta att köra

Ambulanserna från företaget Samariten fortsätter att köra i Skåne, trots planer på motsatsen.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Akutsjukvården kräver snabba ambulansinsatser – men företagen lever inte upp till sina åtaganden.
Foto: EMIL LANGVAD / BILDBYRÅN

Trots att de privata ambulansföretagen i Skåne inte lyckas leva upp till sina åtaganden får de fortsätta köra patienter, skriver tidningen Sjukhusläkaren.

Region Skåne som tidigare beslutat ta tillbaka all ambulansverksamhet i egen regi har ändrat sig.

– Det är bra med en blandning av privat och offentlig verksamhet, säger regionrådet Niclas Nilsson, SD, till tidningen.

Regionen tog 2018 tillbaka ambulansdrift som hade skötts av företaget Falck. Nu körs bara två distrikt i privat regi – nordöstra Skåne och Mellanskåne.

Även de båda skulle tas tillbaka i offentlig regi, har det sagts. Men de löftena ser inte ut att hålla på länge än.

Det ena bolaget bolag, Premedic, har avtal till 2023 för nordöstra Skåne. Premedic är sämst på att göra sitt jobb.

Håller inte löftena

Målet är att 90 procent av patienterna ska få ambulanssjukvård inom 20 minuter men Premedic klarar bara drygt 75 procent, enligt senaste statistiken.

Det andra privata ambulansföretaget Samariten, som kör i Mellanskåne, klarar drygt 80 procent av uppdragen inom 20 minuter.

Samaritens distrikt skulle återföras i offentlig regi från 1 februari 2020 – men avtalet förlängdes först med ett år till 2021.

Beslutet motiverades med att Hälso- och sjukvårdsnämnden ville ge regionens verksamhet mer tid att ta över driften på ett planerat sätt.

SD har ändrat åsikt

Därefter har Region Skåne ändrat inställning. Sverigedemokraterna har gått över till Alliansens linje och vill behålla privata ambulanser.

– Det har varit enklare med bemanningen, till exempel under semestern, i de upphandlade distrikten, säger regionrådet Niclas Nilsson, SD, till Sjukhusläkaren.

– Det är bra med en blandning av privat och offentlig verksamhet. Har man allt i egen regi är det svårt att jämföra. Givetvis är tanken att man ska nå målen, men regionens verksamhet når inte heller alla.

”Måste följa målen”

En ny upphandling av ambulansverksamheten ska göras. Inför den vill facket att de uppsatta målen ska spela roll.

– Det krävs realistiska mål som faktiskt mäts och följs. Politikerna måste ta det här på allvar, säger Åke Neman på Vårdförbundet till Sjukhusläkaren.

– Men det krävs också att man har förutsättningar att nå målen, inte minst utanför storstäderna. Här finns det mycket att göra.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!