Prioritering av papperslösa kontroversiell fråga i Skåne

Maria Landgren, vaccinsamordnare.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Alf Jönsson, regiondirektör.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Region Skåne fick bara 20 procent av de utlovade vaccindoserna i februari och nu måste man prioritera stenhårt: vilka grupper ska få vaccin, och när?

Några av de grupper som kan lyftas fram i kön är de socialt utsatta – exempelvis hemlösa och papperslösa. 

Men frågan är kontroversiell inom regionen, enligt källor till Kvällsposten.

I början av februari presenterade Folkhälsomyndigheten en uppdaterad vaccinationsprioritering där myndigheten slog fast att fas 3 ska inkludera socialt utsatta grupper, till exempel hemlösa och papperslösa. Den tredje fasen omfattar i övrigt personer i åldern 60-64 år och personer i ålder 18-59 år som har en sjukdom eller ett tillstånd som kan innebära en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. 

Flera politiker reagerade kraftigt på förslaget att prioritera papperslösa före den vuxna allmänheten, som kommer först i fas 4. 

Däribland skrev regionstyrelsens ordförande i Skåne, Carl Johan Sonesson (M), följande i ett inlägg på Facebook: 

”Det är mycket svårt att moraliskt försvara att människor som är papperslösa ska gå före människor som är svenska medborgare. Min uppfattning är att faktorer som bör styra förtur i vaccination ska vila på medicinsk status och personen i frågas ålder.”     

Kontroversiell fråga 

Folkhälsomyndigheten tog efter debatten bort hemlösa och papperslösa som exempel på socialt utsatta grupper och förtydligade samtidigt att regionerna själva ska ta beslut om vilka de inkluderar i den kvarstående benämningen ”personer som lever i socialt utsatta situationer” utifrån sina olika förutsättningar. 

I Skåne är frågan kontroversiell, enligt Kvällspostens källor. 

Vaccinsamordnaren Per Hagstam säger först till Kvällsposten att Folkhälsomyndigheten ska precisera detta tydligare men att hemlösa och papperslösa ”sannolikt” kommer räknas in i socialt utsatta grupper – som ska prioriteras i grupp tre. 

Ett sådant arbete pågår inte enligt Folkhälsomyndigheten, som säger att de tagit fram en förtydligande text. I den finns dock inga konkreta direktiv. 

”Utgångspunkten är direktiv” 

När Kvällsposten under tisdagen ställer frågan till Region Skåne om papperslösa kommer prioriteras i grupp tre skriver vaccinsamordnaren Maria Landgren i ett mejl: 

”Vi prioriterar i fas 3 de medborgare som av olika skäl har svårt att följa rekommendationerna som exempelvis hemlösa som bor på härbärge. Papperslösa är en grupp som är svår att nå. Vi tittar i nuläget på hur vi kan identifiera/hitta dessa personer.”

Maria Landgren kan i dagsläget inte heller svara på vem det är som fattar beslut om huruvida papperslösa ska prioriteras i grupp tre eller inte. 

Regiondirektören Alf Jönsson säger å sin sida att arbetet pågår inom ramen för Skånes vaccinsamordning. 

Kan du som regiondirektör svara på om papperslösa – antingen som grupp eller enskilda enbart utifrån faktorn ”papperslös”– kommer prioriteras i fas tre? 

– Region Skånes arbete med vaccinsamordning pågår och där ingår många olika grupper, bland annat det vi kallar svårnådda grupper. Utgångspunkten är direktiv från Folkhälsomyndigheten.

Vad anser du? Ska papperslösa ingå i socialt utsatta grupper i fas tre – före den breda allmänheten?

– För mig är det viktigt att alla sköra, äldre och de som finns runt dem, vaccineras först och att vi fortsätter att vaccinera så många som möjligt utifrån behov så snabbt som möjligt. 

Gilbert Tribo, ordförande i Hälso– och sjukvårdsnämnden, anser att ansvaret fortsatt ligger på Folkhälsomyndigheten snarare än regionerna själva. 

– Till syvende och sist måste vi ha en nationell prioordning när vi nu har så begränsat med vaccin. Ansvaret är glasklart en nationell fråga. Jag önskar att de hade varit lite tydligare i sin kommunikation. De är väldigt tydliga med vad vi i regionerna har ansvar för, men mindre tydliga med vad de själva har ansvar för. 

Fler nyheter: Maria säljer tidningar utanför Ica – rädslan för att smittas

Maria säljer tidningar utanför ICA – rädslan för att smittas

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!