Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Praktikant kränkte och drog 9-årig pojke på Malmöskola

Malmö kommun krävs på 10 000 kronor i skadestånd för kränkning av en 9-årig pojke. Foto: Kvällsposten

När den 9-årige pojken råkade stöta till praktikanten spillde denne ut sitt kaffe.

Pojken bestraffades då av praktikanten som skrek åt honom och sedan drog pojken cirka tio meter över ett golv.

Malmö kommunen anser att pojken inte ska ha skadestånd.

Barn- och elevombudet har stämt Malmö kommun för att ha brutit mot förbudet i skollagen att personal inte får utsätta elever för kränkande behandling.

Händelsen har utretts av Skolinspektionen som den 12 juni i år slog fast att pojken utsatts för en kränkande behandling. Inspektionens utredning visar att pojken den 9 november 2016 råkade komma emot en praktikant som bar på en kopp kaffe.

Stöten gjorde att praktikanten spillde ut kaffe.

Reaktionen blev oväntad.

Inför vittnen började praktikanten skrika åt pojken och tog dessutom tag i hans tröja. Inför ögonen på vittnen drog sedan praktikanten pojken längs golvet på en sträcka som uppskattas till cirka tio meter.

Praktikanten fick sluta

Händelsen anmäldes direkt till rektorn för Malmöskolan. Dagen efter fick praktikanten lämna sin praktik på skolan.

Pojkens förälder gjorde själva en anmälan till Skolinspektionen den 29 januari år.

Barn- och elevombudet kräver nu Malmö kommun på 10 000 kronor i skadestånd för den kränkning som pojken drabbats av.

I en skrivelse till Malmö tingsrätt hävdar en jurist vid kommunen att kommunen inte anser att han ska ha något skadestånd. Malmö kommun anser att han utsatts för en ringa kränkning och därför motiverar den inte att han ska ha skadestånd.