Politiker kan få rätt att coronastänga stränder

Statsepidemiolog Anders Tegnell kommenterar uppgifterna om att överblivna vaccindoser slängs
Vellinge kommuns politiker kan få mandat att stänga stränder i sommar om smittspridningen så kräver.
Foto: CHRISTER WAHLGREN / KVP/ EXPRESSEN

Stränder och andra platser som drar mycket folk ska kunna stängas ner akut i sommar om det finns risk för stor smittspridning.

Och det är politiker som ska fatta beslutet.

Så lyder förslaget som nu behandlas i Vellinge, rapporterar Sydsvenskan.

Grunden för förslaget pandemilagen som ger kommuner rätt förbjuda folk att vistas på vissa avgränsade områden om situationen så kräver.

Vilkoret är att ett beslut om nedstängning inte begränsar personers rörelsefrihet eller inskränker deras personliga integritet på ett oproportionerligt sätt.

Avgränsat område

Frågan är hur detta ska omsättas i praktiken. I Vellinge föreslår man nu att kommunstyrelsen ska ges befogenheter att fatta beslut om nedstängning. Om läget är akut ska beslutet kunna fattas av kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler, rapporterar Sydsvenskan.

– Du måste ha ett avgränsat område och ange tydliga skäl för att spärra av det för alla under en begränsad tid. Man får inte göra det i förebyggande syfte, säger Carina Wutzler till tidningen.

Situationer som kan komma att omfattas av nedstängning är stränder eller andra områden där många människor samlas med anledning av exempelvis specifika arrangemang. Det finns dock en rad platser som inte omfattas, till exempel vägar och bibliotek.

Rejäla böter

Förslaget ska nu tas upp på nästa möte i kommunfullmäktige, enligt Sydsvenskan.

Enligt vad kommunstyrelsens ordförande uppger för Sydsvenskan är man från politikernas håll inte rädda för att sätta tryck bakom de nya reglerna.

Bryter någon mot ett förbud så ska polisen tillkallas och den skyldiga ska kunna straffas med böter på upp till 2 000 kronor, allt enligt den tillfälliga pandemilagen.

– Det är viktigt att förbudet är kopplat till en sanktion, om det inte accepteras. Jag hoppas att det inte kommer behövas, men det gäller att vara förberedd, säger Carina Wutzler till Sydsvenskan.


Så här såg det ut på stränderna förra sommaren:

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!