Gränspolisen varnar för att Sverige inte skyddas

Ulf Rydström har jobbat inom gränspolisen sedan 2008. Han anser att ett av de största problemen med den dåliga gränskontrollen är att människor som har rätt att komma in i landet behandlas fel och frihetsberövas.
Foto: Foto: Privat
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Avslöjandet om att Sveriges gränskontroller underkänns gör att två erfarna poliser nu träder fram.

Ulf Rydström och Sasa Ristic varnar att samhället inte skyddas.

Samtidigt har Kvällsposten kommit över ett dokument skrivet av en politiskt aktiv polischef:

”Rapporten kommer inte bli offentlig förrän i höst. Det är valår och den är politiskt känslig.”

– Lägg alla kort på bordet, säger Moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé.

Sverige har en av Europas sämsta gränskontroller.

Det larmas det om i en sekretessbelagd Schengen-rapport som Kvällsposten kommit över.

Efter publiceringen har fler poliser hört av sig och två väljer nu att träda fram.

Ulf Rydström och Sasa Ristic, som tillsammans har över 20 års erfarenhet som gränspoliser, säger att avslöjandet är ”ett understatement”.

Allvarliga kränkningar

Problemen är egentligen värre, enligt dem.

– Gränskontrollen på Arlanda är inte rättssäker, säger Sasa Ristic som är nationell utbildare inom gränskontrollverksamhet och jobbar på Arlanda.

Sasa Ristic berättar om flera utlänningsärenden där felaktiga beslut har medfört allvarliga kränkningar av personers fri- och rättigheter.

Bland annat har flera personer som nekats inresa vid yttre gräns fått återreseförbud, vilket enligt gällande lagstiftning inte är tillåtet.

Förra månaden blev en passagerare som reste helt legalt först frihetsberövad men tilläts senare resa in i Sverige, när misstaget upptäcktes.

Nationell utbildare: "Missar återvändande jihadister"

Enligt Sasa Ristic har personalen inte rätt förutsättningar för att upptäcka återvändande jihadister, vilket beror på avsaknad av adekvat utbildning. Och tillämpningen av ineffektiva arbetsmetoder.

– Vår gränskontroll ska ske utifrån samma grunder som övriga Schengenländer. Tyvärr är vi nog sämst bland Schengenmedlemstaterna även jämfört med länder man brukar se nedlåtande på, som exempelvis Grekland och Italien, säger Sasa Ristic.

Värst är situationen på Arlanda, Sveriges största flygplats med fler än 26 miljoner resenärer som passerar per år.

De riskindikatorer som tagits fram för att upptäcka återvändande jihadister utnyttjas inte vid gränskontrollen, enligt Schengen-rapporten.

Orsaken: Personalen känner inte till dem, enligt rapporten.

Polischef om rapport: ”Det är valår och den är politiskt känslig”

Flera gränspoliser har berättat att deras chefer sagt att Schengen-rapporten är politiskt känslig och att den undanhållits och förhalats inför valet.

Detta har gränspolischefen i Stockholm Lisa Ström nekat till.

Men det visar sig snart att fler polischefer, även på andra avdelningar, gett samma information.

I ett dokument, från maj 2018, skriver Ingalill Hult, kommissarie och superintendent på Gränspolisen:

”Schengen rapporten är ännu inte offentlig och kommer förmodligen inte bli det förrän i höst. (Det är valår och den är politiskt känslig)”.

Ingalill Hult är aktiv socialdemokrat och stod på partiets lista till kommunfullmäktige i Lidingö.

När vi ringer henne ber hon om en kvarts betänketid.

Några timmar senare skriver hon i ett sms att orden i dokumentet var hennes "egna åsikter/reflektioner".

"När jag läser det idag inser jag att det var slarvigt formulerat. Vad gäller Schengen rapporten i övrigt så har jag inget att säga eftersom den ännu inte är beslutad i kommissionen".

Enligt en erfaren polis vid inre kontrollgruppen i Stockholm får de som aktivt ska leta efter brottsaktiva och efterlysta utlänningar, som den terrordömde Rkhmat Akilov, inte den tid som krävs för att vara ute och leta.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Inre kontrollgrupp: "Får för lite tid att leta efterlysta utlänningar"

Efter avslöjandet har många poliser hört av sig med egna vittnesmål.

En polis från inre kontrollgruppen skriver att han inte får tid att vara ute och leta efter personer som inte får vara kvar i landet.

”Tanken var att gruppen aktivt ska leta upp PL11:or (Efterlysta utlänningar, brottsaktiva eller sådana som inte uppfyller kraven att vistas i riket).

Akilov var en sån typ.

Men nya riktlinjer gör att vi sitter inne med andra tidskrävande arbetsuppgifter som civilanställda egentligen kan göra.

Vi behövs 'där ute' men är inne och trots att vi påtalat och anmält detta har inget hänt”, skriver polisen.

Tomas Tobé, moderaternas rättspolitiske talesperson, är kritisk: "Det här handlar om Sveriges säkerhet och är inte något där vi kan ha olika åsikter mellan partierna".
Foto: JENS CHRISTIAN / KVÄLLSPOSTEN/EXPRESSEN

Moderaterna: Regeringen måste lägga korten på bordet

Tomas Tobé, Moderaternas rättspolitiske talesperson, kräver att regeringen agerar.

De som inte ska in i landet måste hittas och personer som har rätt att komma hit måste få rätt behandling.

– Om uppgifterna stämmer att man inte följer rutinerna för att upptäcka återvändande jihadister och personer som dömts till utvisning är det allvarligt, säger han. 

– Jag förväntar mig att regeringen lägger alla kort på bordet och säkerställer att man får en fungerande gränskontroll.

Tomas Tobé säger att han själv fått enskilda uppgifter om att gränskontrollen inte fungerar tillräckligt väl. Men att han inte fått någon heltäckande information från regeringen.

– Det här handlar om Sveriges säkerhet och är egentligen inte något där vi kan ha olika åsikter mellan partierna. 

Morgan Johansson: "Grundlöst påstående"

Att rapporten ska ha undanhållits eller förhalats på grund av valet kallar justitieminister Morgan Johansson (S) "grundlöst påstående”.

– Vi inväntar granskningsrapporten och kommer naturligtvis att se till att eventuella brister åtgärdas snarast, säger han.

Justitieminister Morgan Johansson (S): "Kommissionen har ännu inte antagit någon slutlig rapport".
Foto: ALEX LJUNGDAHL

– Påståendet om att regeringen mörkat kritiken är grundlöst. Kommissionen har ännu inte antagit någon slutligt rapport.

Gränspolisen Sasa Ristic säger att chefernas nekande om vad de sagt och skrivit gör att de förlorar personalens förtroende.

– Hade de sagt ”ingen kommentar” så hade tilliten varit bättre. Men att neka något som så många i personalen har hört dom säga är beklagligt.

I interna mejl från chefer på gränskontrollen heter det att kritiken från inspektionen inte är ny.

Och att den slutliga rapporten inte kommer att ha större förändringar.

”Det är beklagligt att frågorna inte tagits på allvar genom åren och att det har tillåtits bli ett sådant stort 'glapp' framför allt både beträffande resursläge och utbildningsfrågan”, lyder delar av ett internt chefsmejl från januari.


L-krav: regeringen måste redovisa åtgärder efter avslöjandet

Liberalernas rättspolitiske talesperson Roger Haddad kräver nu att regeringen redovisar till riksdagen vilka åtgärder som ska vidtas i anledning av Kvällspostens uppgifter.

– Vi behöver kraftfulla satsningar på hela polisens verksamhet. Idag är den underbemannad och underfinansierad och dessutom har gränspolisen inte haft permanenta resursförstärkningar utan tillfälliga, säger han.

– Det är klart att det inte är hållbart med tanke på det hot vi haft från extremism och inte minst det Liberalerna lyft de senare fyra åren - nämligen hur Sverige hanterar återvändande terrorister och jihadister.


MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!