Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Polisanställd skolkade från jobb – får sparken

Regionpolischefen Carina Persson har skrivit under beslutet att ge passkontrollanten sparken. Foto: POLISEN
Fem arbetspass gick utan att passkontrollanten sjukanmälde sig eller hördes av på något annat sätt. Foto: FRITZ SCHIBLI
Gränskontrollen vid inre gräns i Sverige har förlängts med ytterligare tre månader – till och med den 11 maj. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

En passkontrollant anställd vid gränspolisen i Region syd får sparken eftersom han skolkat från sitt jobb i fem dagar utan att höra av sig.

”Detta behöver ingen arbetsgivare tåla”, heter det i beslutet från regionpolischefen Carina Persson.

Mannen, som är i 35-årsåldern, anställdes vid gränspolisen sommaren 2017 och hade fått sin anställning förnyad flera gånger.

I slutet av november dök han inte upp på sitt jobb. Fem arbetspass gick utan att han sjukanmälde sig eller hördes av på något annat sätt.

Någon vikarie togs inte in, utan passkontrollantens kolleger fick klara jobbet på färre personer. ”Ökad arbetsbelastning”, kallar arbetsgivaren det.

Mannen blir avskedad

Polismyndigheten i Region syd utredde mannens skolk och kom fram till att det hade skadat arbetsgivaren och verksamheten.

Hans agerande har varit ”ett grovt åsidosättande av sina åligganden mot sin arbetsgivare”, heter det.

Myndigheten accepterar inte beteendet ”oavsett om det var avsiktligt eller grovt vårdslöst”. Han avskedas i beslutet som Carina Persson undertecknat.

Förlängd gränskontroll

För ett par dagar sedan beslutade regeringen att gränskontrollen vid inre gräns i Sverige förlängs med ytterligare tre månader – till och med den 11 maj.

Beslutet motiverades med  att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

En Schengenrapport om gränskontrollen kritiserar gränspolisen för brist på organisation, personal och rätt kompetens

500 nya medarbetare

Så sent som i den gångna veckan avslöjade Dagens Nyheter en intern utredning som visade att gränspolisen behöver anställa runt 500 nya medarbetare för att bedriva en säker gränskontroll på den nivå som EU kräver.

– Gränspolisen har varit ickeprioriterad och inte tillräckligt resurssatt i femton år. Vi har saknat styrsignaler från regeringen, men också internt inom polisen, sa Patrik Engström, chef för gränspolissektionen vid Nationella operativa avdelningen, till DN.