Överläkaren: Vården avvek från rutinerna

Sjukvården har gjort en Lex Mariaanmälan om vad som hände Sejad Cirics sambo Linda i början av juni i år. Man benämner det en "händelse som medfört allvarlig vårdskada".

Anmälan inkom till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, den 6 augusti och är under utredning.

I anmälan finns en kortfattad beskrivning av händelseförloppet där chefsläkare Staffan Banke vid Region Skåne redovisar vad som hänt. Beskrivningen innehåller såväl tidsangivelser som olika vårdinsatser av patienten.

Vissa av uppgifterna står i strid med den minnesbild som anhöriga till patienten har.

Kunde förhindrats

Läkarens beskrivning konstaterar med kursiv stil, att patienten getts vård som "avviker från gällande rutin" när det handlar om "kontroller av blodtryck vid inläggning på förlossningsavdelning".

Dessutom betonas att om man hade följt rutinen skulle förmodligen en adekvat behandling inletts tidigare och kunnat förhindra eller mildra de komplikationer som nu uppstod.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!