Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Öppen droghandel vid skola – väktare stoppas

I området runt Möllevångstorget har det länge pågått en delvis öppen drogförsäljning. Foto: FRITZ SCHIBLI / EXPRESSEN/KVP
Polis och Malmö stad arbetade gemensamt för att få bort misstänkta personer från Möllevångsskolan. Foto: TOMAS LEPRINCE

Väktare stoppas från att arbeta ensamma vid Möllevångsskolan. 

Detta eftersom det pågår en periodvis öppen droghandel i området.

Huvudskyddsombudet Stefan Andreasson begärde stopp för ensamarbete i början på maj. 

– Vi överväger alla uppdrag i Malmö, säger han. 

Det var när polisen fick indikationer på att narkotikaförsäljningen vid Möllevången i Malmö börjat röra sig närmre skolan - även på dagtid - som det togs beslut att genomföra en insats tillsammans med Malmö stad.

Bland annat kopplades väktare in, som fick till uppgift att dels ”störa” och dels ”konfrontera” personer som är inblandade i narkotikaförsäljningen.  

Till en början kunde väktarna utföra arbetsuppgifterna på egen hand. Men det har huvudskyddsombudet Stefan Andreasson satt stopp för. 

Enligt honom finns en ”överhängande fara för liv och hälsa” om ensamma väktarna ska konfrontera narkotikaförsäljare på Möllevångsskolan. 

– Det var ett extra uppdrag som vi fick. Vi har vanligtvis bevakning i Folkets park och eftersom vi kan dra paralleller dit vet vi vad det är för personer som finns i området, säger han. 

Accepterade dubbel bemanning

Enligt Stefan Andreasson har det hänt att ensamma väktare behövt ingripa och i vissa fall har incidenter uppstått. Men det var ingen enskild händelse som fick honom att stoppa ensamarbetet vid Möllevångsskolan. Det var snarare än en samlad bedömning som låg bakom det beslutet.

– Vi känner till problematiken och vi vet vilka personer som rör sig i området. Då tänker jag på mina kolleger först. Vi ska skydda allmänhet och egendom, men det är inte till vilket pris som helst, säger han. 

Skyddsstoppet infördes den 9 maj men behövde inte verkställas eftersom väktarbolaget accepterade att gå upp i bemanning. Därför skickas inte längre ensamma väktare till Möllevångsskolan. 

Stora problem i området

Att drogförsäljare rör sig runt skolgårdar är enligt polisen inget nytt. Däremot började misstänkta personer även vistas i och runt Möllevångsskolan på dagtid. Det var det som fick polisen och Malmö stad att gå ihop i en gemensam insats.

– Det är ett generellt problem som vi ser att det förekommer bruk och försäljning av narkotika på skolgårdar efter skoltid eftersom de kan jobba ganska ostört där när all personal gått hem. Men det brukade vara när skolorna är stängda. I detta fall såg vi misstänkta individer som rörde sig på skolgårdarna även dagtid, säger Freddy Nilsson.

På det stora hela beskriver Freddy Nilsson den gemensamma insatsen som framgångsrik och han berättar att det inte längre finns samma typ av problem i anslutning till Möllevångsskolan längre.

Men det pågår även fortsättningsvis en nästan helt öppen drogförsäljning i delar av Möllevången. Enligt polisen beror det bland annat på den nuvarande lagstiftningen.

Genom att enbart bära mindre mängder narkotika kommer drogförsäljare undan de stränga straffen. I några fall kan de vara tillbaka på gatan inom några timmar efter det att de frihetsberövats av polis.

– Man bör se över lagstiftningen. Om vi rapporterar en person ett flertal gånger i samma område och denne vid varje tillfälle bär exempelvis 20-30 gram portionsförpackad cannabis så kan man tycka att det borde kunna vara tal om försäljning, men utan direkt bevisning som visar på överlåtelse/försäljning blir det tal om ett ringa brott där påföljden endast är böter säger Freddy Nilsson.

Använder övervakningskameror

För att motverka den öppna drogförsäljningen i Möllevången arbetar polisen bland annat med att synas extra mycket i området. Det pågår även olika former av civil spaning. 

Polisen använder även den kameraövervakning som finns i området.

– Om vi har en överlåtelse eller en försäljning på film kan vi lättare bygga upp ett ärende. Men det är generellt väldigt svårjobbat, säger Freddy Nilsson.