Dödligt virus kan ha kommit till Sverige

Fåglarna på bilden har inget att göra med den döda fågeln som nu ska undersökas.
Foto: ITA JABLONSKA

En död råka ska undersökas på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Det finns misstankar om att den smittats av ett dödligt virus som tidigare konstaterats i norra Tyskland, skriver Helsingborgs Dagblad.

I början av juli upptäcktes flera döda svarta fåglar under ett träd vid en hundrastgård i Ängelholms kommun. Enligt Helsingborgs Dagblad rörde det sig om ett tiotal råkor. 

Enligt de bedömningar som hittills gjort verkar fåglarna dött med några dagars mellanrum. Helsingborgs Dagblad skriver att de låg orörda på marken med några meters mellanrum. 

Eftersom det inte gick att fastställa en uppenbar dödsortsak skickades fåglarna vidare till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Där konstaterade man att en av fåglarna var en vuxen hona med medelgott hull.

En obduktion visade att svansfjädrarna var avslitna eller brutna – och att det fanns kraftiga blödningar under huden på flera ställen. 

Därför har man nu tagit flera prov på råkan för att ta reda på om fågeln drabbats av ett influenska virus. 

Främmande virus

Framför allt tittar man på två virus: West Nile-virus och Ustuvirus, enligt Helsingborgs Dagblad. Båda virusen har spridit sig i Europa under senare åren och har konstaterats så långt norrut som i norra Tyskland. 

Virusen beskrivs kunna orsaka dödlighet hos framför allt fåglar – men viruset kan också smitta människor och andra djur. 

Enligt Folkhälsomyndigheten märker inte 80 procent av att de blivit smittade av West Nile-viruset. I sällsynta fall – cirka 1 procent – blir sjukdomen allvarlig med tecken på hjärnhinneinflammation. Äldre och de med nedsatt immunförsvar löper störst risk att drabbas av allvarlig sjukdom. 

Den tyska tidningen Der Spiegel har tidigare rapporterat om att forskare befarar att Utsuviruset kan vara livshotande för människor med nedsatt immunförsvar.

Inget slutgiltigt svar ännu

Enligt det första preliminära svaret från SVA finns mycket som pekar på att fågeln troligen dött av någon form av trauma. 

Att ändå undersöka fågeln vidare är ett led i ett övervakningsprojekt för att tidigt upptäcka sjukdomar hos döda eller sjuka vilda fåglar, enligt Helsingborgs Dagblad. 

Det slutgiltiga svaret för den döda råkan i Ängelholm är inte klart.  

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!