Nytt beslut om migrantläger på gång

EU-migranternas läger på Industrigatan i Malmö.
Foto: Anders Wiklund/Tt

I morgon fattas beslut om att EU-migranternas läger på Industrigatan i Malmö ska tömmas omgående.

Med hjälp av ett kryphål i lagen kan miljönämnden skynda på ingripandet.

Miljöförvaltningen anser att boendesituationen i lägret är så pass allvarlig att man måste agera omedelbart. I morgon fattas beslut om så kallad rättelse i det pågående ärendet. Det innebär att lägret kan tömmas utan att identifiera de boende och utan att invänta beslut från övriga instanser.

– Det är väldigt ovanligt att en miljöförvaltning gör så här. Det görs främst i nedskräpningsfall, där den som skräpat ner är okänd, säger Andrea Hjärne Dalhammar, stadsjurist i Malmö.

"Nu gör vi vårt jobb"

Beslutet innebär också att polisens egen förundersökning och eventuella insatser mot lägret troligen inte hinner blir verklighet innan Malmö stad agerar.

– Vi tänker inte längre avvakta att andra myndigheter gör sitt jobb, utan nu gör vi vårt jobb, säger Hjärne Dalhammar.

Det betyder dock inte att polisen blir sysslolös. Miljönämnden kommer också att begära så kallad handräckning. Polisen avgör när lägret kommer att tömmas, men enligt Hjärne Dalhammar ligger det "hyfsat nära" i tiden.

Aktivister protesterar mot planerna, och kräver att kommunen ordnar ett lagligt alternativ till EU-migranterna.

Migrantlägret

Runt 200 personer bor i lägret vid Industrigatan i Malmö i bilar, skjul och husvagnar.

Fastighetsägaren och kommunen försökte under 2014 och 2015 avhysa de boende med hjälp av kronofogden och polisen. Men detta har inte varit möjligt utan identifiering av de boende.

27 februari 2015: Miljöförvaltningen förelägger fastighetsägaren att städa tomten. Fastighetsägaren överklagar och förlorar, men får inte längre hot om vite mot sig.

10 mars 2015: Miljöförvaltningen anmäler nedskräpning och miljöbrott till åklagare. Ärendet läggs ner.

7 april 2015: Miljöförvaltningen meddelar fastighetsägaren om förbud mot bland annat camping. Beslutet är fattat med stöd i miljöbalken.

23 april 2015: Miljöförvaltningen sätter upp skyltar med information om förbudet mot boende på tomten.

27 april 2015: De boende har inte följt uppmaningen att flytta. Beslutet överklagas.

17 juni 2015: Länsstyrelsen i Skåne upphäver miljöförvaltningens beslut. Miljöförvaltningen överklagar till mark- och miljödomstolen.

25 september 2015: Mark- och miljödomstolen avslår miljöförvaltningens överklagan.

28 september 2015: Miljöförvaltningen överklagar vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

27 oktober 2015: Miljönämnden planerar att fatta beslut om så kallad "rättelse". Och därmed kringgå ett kommande utslag från Mark- och miljööverdomstolen.

Källa: Malmö stad

"Rättelse"

I miljöbalkens 26 kapitel 18 paragrafen finns en möjlighet för myndigheter besluta om rättelse. Det innebär att det i särskilda fall, bland annat när det finns risk för allvarliga skador, är möjligt för myndigheten att bortse från att informera om ett beslut.

I det aktuella fallet innebär detta att de boende inte behöver identifieras för att miljöförvaltningen ska kunna informera om och verkställa beslutet.

Det betyder också att miljöförvaltningen själv verkställer beslutet, och inte fastighetsägaren. Däremot kommer fastighetsägaren att bli betalningsskyldig för en del av kostnaden för att städa tomten.

De boende kommer dock att informeras muntligen på platsen kort efter att beslutet fattats av miljönämnden.

Källa: Miljöbaken

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!