Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ny kommun utreder romska rättegångar

Richard Lundberg (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg.
Foto: Privat/Privat
Maria Norrby, arbetsmarknadsdirektör i Helsingborg.
Foto: Loka Kanarp

Efter Kvällspostens avslöjanden om romska, parallella rättsskipningar i Malmö har frågan hamnat under lupp också i Helsingborgs kommun.

– Efter att ha läst din artikelserie blev jag orolig att något liknande skulle kunna ha skett även bland medarbetare i våra lokaler, så vi gav förvaltningen i uppdrag att undersöka saken, säger Richard Lundberg (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg.  

Kvällsposten har tidigare kunnat avslöja att kommunalt anställda personer, vars uppdrag går ut på att jobba med romsk inkludering, samtidigt medverkar i romani kris – det vill säga romska, parallella rättsskipningar. 

Bland annat har Stefan Wydow under sin tid som vice ordförande i Malmö stads romska råd medverkat i en parallell rättegång rörande grov våldtäkt mot barn, där en man fått svära ed på att han är oskyldig. Samtidigt har hans bror Marian Wydow, kommunalt anställd för att jobba med inkludering på Romskt informations- och kunskapscenter, använt kommunens lokaler för möten där det diskuteras utomrättsliga lagar och straff som bara gäller romer. 

Efter avslöjandet tillsatte Malmö stad en extern utredning som dragit ut på tiden och ännu inte blivit offentlig. 

”Vore gravt förtroendeskadande”

Samtidigt har arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg gett arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att undersöka om något liknande inträffat i deras kommun, vilket det romska magasinet Dikko var först med att rapportera.

– När jag läste din artikelserie så kände jag en klump i magen. Om det ens skulle finnas en risk att vi hade en liknande situation i Helsingborg så skulle jag tycka att det vore gravt förtroendeskadande gentemot våra medborgare och det uppdrag vi har från kommunfullmäktige, säger Richard Lundberg (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg.

Romani kris är, menar Lundberg, inte förenligt med inkluderingsuppdrag inom kommunen. 

– I och med att vi jobbar med integrationsfrågor är detta en tämligen viktig fråga tycker jag. Det jobbet är inte förenligt med att samtidigt verka i en parallell samhällsstruktur som ju detta är. Och det gäller oavsett om du går dit som representant för oss som stad eller om du går dit på din fritid.

Har deltagit i romani kris

Uppdraget nämnden gav till förvaltningen var att undersöka huruvida romani kris förekommer i Helsingborgs stad, om det skett i kommunens lokaler och om personal som jobbar med romsk inkludering deltagit i utomrättsliga processer. 

Maria Norrby, arbetsmarknadsdirektör, bekräftar att förvaltningen undersökt saken genom medarbetarsamtal. I samtalen har det framkommit att romani kris förekommer också i Helsingborg – men inte i kommunens lokaler. 

– Vi har fått fram att en av våra medarbetare deltagit i romani kris som åhörare på sin fritid, vilket vi redovisat tillbaka till nämnden, säger Maria Norrby. 

Har det lett till några åtgärder?

– Vi har tydliggjort för medarbetaren att arbetsgivaren menar att om man ska jobba med inkluderings- eller integrationsfrågor så har man ett ansvar att jobba åt båda hållen. Man ska skapa kunskap hos majoritetssamhället kring minoriteten, men man behöver också skapa förtroende hos minoriteten för majoritetssamhällets strukturer. 

– Man kan inte jobba med inkluderings- och integrationsfrågor och samtidigt – även om det är på fritiden – stötta alternativa rättstraditioner. Det har vi tydliggjort under samtal med vår medarbetare. Det har tidigare inte varit tydligt att det inte är förenligt med uppdraget i kommunen.

Vad händer om en medarbetare fortsätter att delta i romani kris på sin fritid? 

– Det är något vi får ta ställning till om det skulle hända. Då får vi titta på vilka arbetsrättsliga verktyg vi har.  

Även andra berörda förvaltningar inom kommunen ska ha fört samtal om romani kris med sina medarbetare efter Kvällspostens rapportering. Men ett ”förtydligande” gentemot en medarbetare ska bara ha varit aktuellt i ett fall.

Läs mer: De verkar inom dolt romskt rättssystem 

Läs mer: Man friades för våldtäkt i parallell rättegång 

Läs mer: Efter granskningen - Malmö stad startar en utredning 

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!