Föräldrarna frias i spädbarnsfallet

Foto: / fotograf jens christian

Kristianstad tingsrätt friar de två föräldrar som misstänktes ha orsakat sin dotters död.

Bevisen för att barnet ska ha misshandlats var inte tillräckligt starka. 

– Jag är naturligtvis lättad. Men jag hade inte väntat mig något annat. Pappan är också väldigt lättad, absolut, säger Niclas Larsson, pappans försvarsadvokat. 

Fallet med det döda spädbarnet har varit ett av de mest uppmärksammade i Sydsverige under året. 

I september förra året fördes den 34 dagar gamla flickan akut till Centralsjukhuset i Kristianstad och vidare till Lunds universitetssjukhus – där hon dog av sina skador. 

Föräldrarna misstänktes ha orsakat sin dotters död och häktades under rubriceringarna synnerligen grov misshandel och vållande till annans död. 

Frias

Paret satt häktade i cirka nio månader innan de efter den sista rättegångsdagen släpptes på fri fot.

Åklagare Eva Norberg yrkade på fängelse för mamman och pappan. Men föräldrarna frias på alla punkter. 

Tingsrätten i Kristianstad var enig: det går inte att bevisa att föräldrarna – med uppsåt – misshandlade sin dotter. 

– Vi har ju en del som handlar om misshandel och där har vi kommit fram till – med de höga beviskrav som finns i brottmål – att det inte är bevisat att flickans skador uppkommit av våld från någon annan person, säger domare Petter Anefur. 

– Sen har vi med de allvarliga skadorna kommit fram till att det vi inte kan bortse från föräldrarnas uppgift om att de inte märkt att flickan hade ont.

Föräldrarna frias

När spädbarnet kom till sjukhuset hade hon ett 20-tal frakturer och flera blåmärken. Enligt åtalet hade hon "svullnader samt upprepade blåmärken i ansiktet, vid revbenen, på benen och på foten". 

Därför grundar tingsrätten sin bedöms på skadorna. Rättegången har handlat mer om medicinska definitioner än det juridiska. 

Åklagare Eva Norbergs kallade rättsläkare Sofia Nering som har uppfattningen att skadorna uppkom genom våld. 

Försvarets vittne, rättsläkaren Tommie Olofsson, ansåg i rätten att den medicinska undersökningen inte var komplett och att fanns fler faktorer att titta på för att utesluta sjukdom.

En del av spädbarnets skador var förhållandevis "färska" vid den inledande rättsmedicinska undersökningen gjordes. Tingsrätten kan därför inte utesluta att frakturerna uppkommit i samband med de livräddningsförsök som gjordes kvällen flickan fördes till sjukhus. 

Åklagare Eva Norberg har inte kunnat bevisa hur blåmärkena och frakturerna uppstod. 

– Som jag förstår tingsrätten räckte inte bevisningen som åklagaren åberopat. Dessutom har vi lämnat förklaringar som understöds av läkarutlåtande. Det man kan säga är att bevisen som åklagaren förebringat var för svaga, säger mammans försvarsadvokat Torgny Johansson.

Försvaret: Ingen överraskande dom

Föräldrarna friades på samtliga punkter.

Enligt föräldrarnas juridiska ombud Torgny Johansson och Niclas Larsson var det inte en överraskande dom.

– Jag trodde från början att det de skulle frias. Sen har det utvecklats efter att vi fick tag på experter som till och med kunde visa att skadorna inte åsamkats av yttre våld, säger Niclas Larsson. 

– Jag är naturligtvis lättad. Pappan är också väldigt lättad, absolut, säger Niclas Larsson, pappans försvarsadvokat. 

Föräldrarna kunde inte veta

I bevisningen i fallet konstaterades att föräldrarna på något uppmärksammat att något kan ha varit fel på spädbarnet. Mamman har sökt på flera forum, frågat – och även kontaktat Vårdguiden 1177.

Däremot framgår det inte alls i bevisningen hur skadorna uppkommit. 

Det har heller inte gått att fastställa att föräldrarna visste om barnet hade smärtor. 

– Där det handlar om vållande till annans död är det inte bevisat att det har märkts på dottern att hon mått så dåligt att föräldrarna borde ha insett att hon svävat i livsfara, säger Petter Anefur. 


LÄS MER: Spädbarnsrättegången har väckt många känslor – så svarar experten


Åklagare Eva Norberg yrkar på fängelse för pappan.
Foto: JENS CHRISTIAN / EXPRESSEN/KVÄLLSPOSTEN
Många åhörare fanns på plats under rättegångens första dagar.
Foto: JENS CHRISTIAN / EXPRESSEN/KVÄLLSPOSTEN

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!