Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Mystisk älgdöd – över 100 älgar hittade döda

Dyneboda, Skåne. En älgko ligger apatisk när hundförare passerar på cirka 20 meters avstånd. Jan-Eve Edvinsson och hans jaktkompis Patrik var förbryllade när de hittade den apatiska älgkon. Älgen fick avlivas och transporterades till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion.
Foto: Le Carlsson
Fågleboda, Kyrkhult. Älgen har varit död i cirka två veckor. Rävar och fåglar har ätit från kroppen.
Foto: Le Carlsson
Rubbatorp, Kronoberg. Den självdöda älgkon är fortfarande ljummen och död sedan något dygn.
Foto: Le Carlsson
Skönevik, Blekinge. Älgen har varit död något dygn när den hittas av hundar som rastas i skogen.
Foto: Le Carlsson
Humlamåla Ryd, Blekinge. Älgen hittas livlös och tros ha legat död något dygn.
Foto: Le Carlsson

Bara i Blekinge uppskattas över hundra älgar ha dött under mystiska omständigheter det senaste året.

I USA dör älgar med samma symptom och i vissa områden är läget så kritisk att älgarna fridlysts.

- Störningen är väldigt allvarlig och har förekommit i flera år, säger Lennart Balk, biokemist vid Stockholms universitet.

Älgdöden fortsätter att förbrylla.

Nyligen hittades ytterligare en älg som dött under oklara omständigheter i Blekinge. Samtidigt försöker forskare hitta en förklaring till varför så många älgar dör i Sydsverige.

Sedan ett par år tillbaka arbetar bland annat biokemisten Lennart Balk med ett stort forskningsprojekt för att ta reda på bakgrunden till den omfattande älgdöden. Forskargruppen undersöker framför allt döda älgar i Sydsverige.

- I Blekinge, där vi jobbat under flera år, ser människor som jobbar inom viltvården den här typen av störningar hela tiden. Men där är det väldigt svårt att särskilja om det varit så under en längre tid eller om det har ökat, säger Lennart Balk.

Samarbetet sker tätt eftersom forskarna behöver kunna göra analyser på färska kadaver.

- Vi använder oss av en biokemisk analys vilket innebär att vi inte kan studera gamla, döda kadaver utan jobbar med ultrafärskt material, så vi måste vara på plats hela tiden, säger han.

"Dör av felaktiga orsaker"

Han uppskattar att det bara under 2013 hittades uppåt 100 älgar som dött på onaturliga sätt i Blekinge. En mycket hög siffra, enligt Lennart Balk, men han säger samtidigt att det inte finns någon anledning att stirra sig blind på statistiken.

- Det man ska göra är att titta på de individuella djuren och se hur de dör. Och om man gör det inser man väldigt snabbt att de dör av väldigt felaktiga orsaker. De råkar ut för störningar i mag- och tarmkanalen, de har diarréer, de får förlamningar och så vidare och dör även i andra neurologiska störningar.

Le Carlsson, som arbetar på uppdrag av Statens veterinärmedicinska anstalt, har kontrollerat ett 40-tal älgar i nordöstra Skåne, Blekinge och liten del av Kronoberg sedan juni i fjol. Han beskriver att älgdöden slår på två helt olika sätt.

Ser välnärda ut

- Antingen är det som att blixten slår ner i huvudet på dem och de dör till synes stående. När de ramlat ner på marken är de döda. Inte en rörelse på marken, inte ett skrapsår. Det jag tycker är allra otrevligast är att de ser hyfsat välnärda ut och sedan ligger de bara döda på backen, säger han.

Det andra är ett betydligt mer utdraget förlopp.

- Den andra modellen är att de gnager bark först stående, sedan liggande på knä och till slut så äter de på rotbenen och skrapar bark och äter skvattram som växer på myrar, säger Le Carlsson.

Men Sverige är inte unikt. I USA dör älgar med samma kliniska symptom.

- I vissa områden dör det så mycket älg att de håller på att fridlysa den utan att förstå varför den har minskat så kraftigt, säger Lennart Balk.

Han menar även att liknande tendenser finns i andra delar av landet och utesluter inte att mörkertalet är ännu större.

- Det finns indikationer på att vissa djur även drabbats norrut och vi ser ett liknande mönster i Södermanland.

Misstänker b-vitaminbrist

Ett första steg är att försöka visa vad det är som dödar älgarna och forskarna anser sig ha belägg för att de plötsliga dödsfallen beror på b-vitaminbrist. Nästa steg är att förklara vad vitaminbristen beror på.

- Och det är det vi jobbar med just nu.

I längden finns det risker för att hela ekosystemet rubbas.

- Arter riskerar att försvinna runtom oss, säger Lennart Balk.

Men alla sakkunniga håller inte med om att faran är så överhängande.

Docent Carl-Gustaf Thulin vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, menar att älgdöden i Blekinge och södra Sverige ska tas på största allvar och att de bakomliggande orsakerna ska utredas noggrant. Ändå manar han till besinnig inför det som har kallats en "mystisk massdöd."

- Jag skulle inte kalla det en massdöd. Det är viktigt att tänka på vilken bild som förmedlas.

Konkurrerar med hjort

Enligt Carl-Gustaf Thulin kan det finnas tecken på att älgen är på tillbakagång i de södra delarna av Sverige. Delvis på grund av att älgarna har trängts undan av andra hjortdjur.

- Det kan handla om konkurrens från dov- och kronhjort. Älgar är selektiva och äter från sly, buskar och gräs. Hjortar äter delvis samma saker så då ändras betestrycket.

Carl-Gustaf Thulin tror även att det förändrade skogsbruket i Sverige kan ha en inverkan på vilken föda älgarna får i sig.

- 70 procent av våra ängsmarker har försvunnit senaste 100 åren. Älgarna lever naturligt av tall och löv, men en stor del av skogarna i södra Sverige utgörs i dag av gran. Det kan också påverka deras hälsa, säger Carl-Gustaf Thulin.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!