Möllers fogdeattack
genom öppna brevet

Slår tillbaka. Före detta HA-ledaren Thomas Möller hotar med rättsliga åtgärder mot fogdarna efter Kvällspostens artiklar.
Foto: Sven Lindwall

Före detta Hells Angels-ledaren Thomas Möller går till angrepp mot Skatteverket och Kronofogdemyndigheten:

"Jägaren är nu bytesdjuret. Nu inleds en rättslig jakt på var och en av dessa tjänstemän som inte klarar skilja på rätt och fel."

Attacken presenteras i ett öppet brev efter Kvällsposten/Expressens artikel om myndigheternas intensiva arbete för att spränga sönder mc-gängens organiserade brottslighet.

I det öppna brevet som publicerades på nätforum under torsdagsförmiddagen går Thomas Möller till angrepp mot de myndigheter som han menar jagar mc-klubbarna som grupp och buntar ihop alla deras medlemmar som kriminella.

"Våren kommer att präglas av brottsutredningar mot alla de som släpat köksbordsdiskussionen med sig till arbetsplatsen. Vi tänker inte passivt se hur medborgerliga rättigheter kränks", skriver Möller.

Spetsen riktar sig mot de två specialiserade personer som uttalar sig i Kvällsposten/Expressens reportage i onsdags - en samordnare mot grov organiserad brottslighet vid Skatteverket i Stockholm och en chefstjänsteman vid Kronofogdens specialindrivningsenhet i Malmö.

När Kvällsposten når tjänstemannen har han tagit del av Thomas Möllers angrepp. Han vill inte ge några kommentarer.

På frågan om innehållet i brevet påverkat hans egen situation på arbetsplatsen, svarar han efter en lång betänketid:

- Ja, det har det gjort.

Experten på Skatteverket i Stockholm tog under torsdagen ut en semesterdag och gick inte att nå.

Experten: Inte olagligt

Vilka åtgärder myndigheterna vidtagit efter Thomas Möllers krigsförklaring är okänt. Polisen är informerad om brevet.

- Jag har läst det på en nättidning, men anser inte att det uttrycker en hotbild som gör det olagligt, säger Lars Öjelind på rikskriminalens underrättelsetjänst där han är expert på kriminella gäng.

- Det är ju upp till var och en att polisanmäla om man upplever det så, men rent juridiskt ser jag inga utrymmen att komma någon vart.

Thomas Möller, 49, var president för Hells Angels i Sverige under många år. Han var en av de tongivande till att den svenska Malmöavdelningen 1993 upptogs som fullvärdig Hells Angelsklubb. Under 90-talets gängkrig med Bandidos var det han som ledde styrkorna, och även mäklade fred.

Thomas Möller lämnade presidentskapet 2003, men är fortfarande en av Hells Angels mest framträdande talespersoner och profiler. Han har figurerat i en rad polisutredningar, men har inga domar på sig för någon grövre kriminalitet. Hans skatteskulder hos Kronofogden uppgår till miljonbelopp.

Från bytesdjur till jägare

I artikeln, som fått Thomas Möller att växla från bytesdjur till jägare, uttalar sig chefstjänstemannen på Kronofogden bland annat om hur framgångsrikt samordningen mellan olika brottsbekämpande myndigheter utvecklats:

- Det är en långsiktig insats som vi gör och utan att gå in på detaljer kan jag säga att det handlar om att följa pengarna, att försöka få in pengar som de här personerna drar in på sin brottsliga verksamhet.

- De är ofta väldigt påhittiga, men vårt arbete handlar om att minska skadorna som följer i de kriminella spåren.

"Med rättsliga medel"

Thomas Möller skriver: "Vi kommer se till att med rättsliga medel få slut på Kronofogdemyndigheten hybris" (storhetsvansinne).

Skatteexperten i Stockholm ger i artikeln sin bild av kampen mot de kriminella mc-gängen:

- Vi måste se till att handlingsutrymmet för de här personerna är så litet som möjligt och en viktig del är att vi agerar snabbt.

Thomas Möller anser att de myndigheter han nu attackerar glider på den lagstadgade föreningsfriheten och rätten till privatliv och integritet. Men han skriver i sitt öppna brev att han är tacksam för att ledande personer nu träder fram och ger de tidigare anonyma tjänstefelen ett ansikte.

Alhem: Har inte skrivit själv

Han avslutar med orden:

"Tack ni fogdar som gett er tillkänna genom Expressen. Förvänta er ingenting annat än ett åtal om grovt tjänstefel."

Kvällsposten var under torsdagen i kontakt med Thomas Möller som då inte ville kommentera brevet närmare.

Rättsexperten Sven-Erik Alhem är övertygad om att Thomas Möller inte skrivit sitt öppna brev själv, utan haft hjälp av en jurist eller advokat.

- Det är oerhört listigt och försåtligt formulerat. Det ger en otäck känsla och ger tyngd åt rädsla hos mottagaren, säger den förre överåklagaren efter att ha analyserat innehållet i brevet.

"Rätt att uttrycka sig tufft"

Trots de insinuanta och skrämmande inslagen med bytesdjur och jägare ser inte Sven-Erik Alhem att Thomas Mölleras hårda attack mot Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och två namngivna tjänstemän är lagstridigt.

- Nej, man har rätt att uttrycka sig tufft mot myndigheter. Här är det ju inte frågan om något hot mot personers liv och säkerhet. Han skriver om brottsutredningar, åtal och liknande. Det är inom lagens råmärken och något myndighetspersoner får tåla.

Sven-Erik Alhem har synpunkter på att motivet till brevets utformning kan var något moraliskt tvivelaktigt.

"Ge en otäck stämning"

- Upphovsmannen tycks medvetet ha valt ett språk ämnat att ge en otäck stämning vid läsningen, särskilt hos dem som berörs och behandlas i skrivelsen.

Han påpekar att det är fritt för alla att polisanmäla brevet, för den som känt sig hotad eller kränkt av det. Här är det ju inte frågan om något anonymt mejlutskick, utan en högst påtaglig och öppen avsändare.

- Men det är min bedömning att det inte leder någonstans. Den som svarat för formuleringarna har vetat exakt var gränsen går.

MÖLLERS ÖPPNA BREV

Gällande uttalande från NN på skattemyndigheten samt NN på kronofogdemyndigheten i Expressen 2014-02-19.

Det är häpnadsväckande att kronofogdemyndigheten är den myndighet som satt ner foten i frågan om den lagstadgade föreningsfriheten och rätten till privatliv och integritet. Samtidigt är det tacksamt att ledande personer inom samma myndighet nu träder fram och ger de tidigare anonyma tjänstefelen ett ansikte.

Expressens artikel den 19 februari talar i klartext om att det MC-klubbar och dess medlemmar är rakt igenom kriminella och ska som grupp jagas. Ett förhållningssätt som naturligtvis strider mot förbudet i Brottsbalken mot kollektiv bestraffning. Alla har rätt till sin uppfattning, men när man befinner sig i beslutande ställning vid en statlig myndighet får inte subjektiva uppfattningar genomsyra arbetet. Framförallt inte då dessa uppfattningar står i uppenbar strid mot inhemsk lag och europarätten.

Kronofogdemyndigheten har utnämnt sig till jägare under en egen agenda utan stöd i lag. Nu inleds en rättslig jakt på var och en av dessa tjänstemän som inte klarar skilja på rätt och fel och som låter arbetet styra av kvällstidningsjournalistik.

Sverige har bett om det här och det saknas orsak för oss att agera. Våren kommer präglas av brottsutredningar mot alla de som släpat köksbordsdiskussionen med sig till arbetsplatsen. Vi tänker inte passivt se hur medborgerliga rättigheter kränks. Jägaren är nu bytesdjuret och vi kommer se till att med rättsliga medel få slut på kronofogdemyndighetens hybris.

Var och en som kränker våra rättigheter kommer personligen att ställas till svars. Polis och åklagares behov av att peka ut resurskrävande motståndare ska inte längre ske på MC-klubbarnas bekostnad.

Se istället till att lösa den brottslighet som drabbar allmänheten, äldre, kvinnor och barn.

Slutligen - tack ni fogdar som gett er till känna genom Expressen. Förvänta er ingenting annat än ett åtal om grovt tjänstefel.

Thomas Möller.

ALHEM OM NYA BREVET

"Kollektiv bestraffning"

Advokater använder med förkärlek det här uttrycket. Vi har inget kollektivt straffansvar i Sverige, men i en organisation kan flera individer samverka vid en brottslig aktivitet. Det kan ge intryck av att alla dras över en kam. Men så är det inte. Åklagare prövar varje individs delaktighet och ansvar.

"Jägaren är nu bytesdjuret"

Brevet är listigt och försåtligt uppbyggt i syfte att skapa en otäck ton och stämning. Det ger tyngd åt rädslan hos mottagaren. Men det handlar aldrig om hot mot liv och säkerhet. Det finns inget i brevet som går över gränsen för vad en myndighetsperson får tåla.

"Personligen ställas till svars"

Möller rör sig hela tiden inom det lagliga. Det är med rättsliga vapen han ska bekämpa kronofogdar och skattemyndighet. Han ska jaga dem med brottsutredningar och åtal. Och att hota myndigheter med den typen av åtgärder är varje medborgares rättighet.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!