Minkuppfödare kan få betala 26 000 – i veckan

Intresseorganisationen Svensk Mink anser att miljöförbundets strikta syn på minknäringen kan komma att göra det omöjligt att driva minkfarm i Sverige.
Foto: SERGEI GRITS / AP TT NYHETSBYRÅN

En minkfarmare hotas med vite på 26 000 kronor i veckan, om inte de så kallade skugghusen som minkarna bor i töms på gödsel varje vecka, rapporter 

BLT.

Men att uppfylla kraven är omöjligt menar minkfarmaren som nu tillsammans med branschorganisationen anklagar myndigheterna för hetsjakt.

Boende i närheten har klagat på flugor på farmen. Uppfödaren hävdar att det tar orimligt mycket tid och att gödslet blir oanvändbart om det töms så ofta. 

Enligt BLT skulle nämligen en utgödsling med given intensitet innebära att det rensades ut för mycket halm och för lite gödseln, vilken gör materialet ointressant för bönder och andra brukare av gödsel.

Vitesföreläggande

Den utpekade minkfarmen, som ligger i Sölvesborgstrakten, som fått vitesföreläggande har enligt BLT fött upp minkar i 50 år. Enligt farmen är det omöjligt att uppfylla Miljöförbundets krav. 

Att gå kraven till mötes skulle varje vecka kräva cirka 50 arbetstimmar – mer än en heltidstjänst.

Uppfödaren har tillsammans med branschorganisationen Svensk mink överklagat till länsstyrelsen, och kallar förfarandet för en hetsjakt.

”Hetsjakt på företagare”

Enligt BLT är ärendet det senaste av många och intresseorganisationen Svensk Mink flaggar nu för att miljöförbundets strikta syn på minknäringen kan komma att göra det omöjligt att driva minkfarm i Sverige.

Vad gäller det nu aktuella ärendet skriver minkfarmaren och branschorganisationen i sitt överklagande: 

”Slutligen tycker vi att det är ytterst märkligt med dessa förelägganden, viten och hetsjakt på mycket hårt arbetande företagare enbart för att ett litet fåtal personer klagar på flugor som alltid funnits och alltid kommer att finnas, oavsett om det finns minkuppfödning eller ej.”

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!