Militärens okända övning i Sydsverige

Här genomförs försvarets okända flygvapenövningar.

Mellan den 16 och 20 maj har flygvapnets samtliga förband tillsammans med sjö- och markstridskrafter tränat för att försvara Sverige mot ett väpnat anfall.

– Vår beredskap anpassas efter det aktuella behovet, säger Torbjörn Eriksson, övningsledare av FVÖ14.

Övningarna har pågått dygnet runt sedan i fredags och har ägt rum i sydöstra Sverige, från Östergötland ner till Blekinge samt över delar av östersjön inklusive Gotland.

Det faktum att både flyg-, sjö- och markstridskrafterna alla är inblandade i övningarna är nytt för i år.

– Syftet är att försvara oss bättre och utveckla samverkan mellan de olika förbanden, berättar Eriksson.

"Högre hotbild än tidigare"

Gotland är en kärnpunkt i det hela och att försvara ön har därför också utgjort en stor del av Flygvapenövning 2014. Huvudmålet var att hindra fienden från att upprätta en brofästning.

– Det är där som all fientlig flygkraft finns, säger Eriksson och förklarar att en fiende därför skulle vilja transportera dit gods och soldater med båt och således även skulle behöva vara starka i luften kring än för att göra sådan transport säker.

Andra nyckeltillhåll i försvarets övningar har varit försvaret av flygbaserna Malmen, Hagshult och Kallinge.

– Scenariot i år är mycket mer komplext med en högre hotbild än tidigare flygvapenövningar, säger Carl-Fredrik Edström vid 212 stridsflygdivisionen.

– Dessutom ger samverkan med luftvärnet, marin- och markstridskrafterna en synergieffekt när vi löser våra uppgifter sida vid sida i både tid och rum.

Luftvärnsregementet har ingått i de gemensamma övningarna där de har agerat B-styrka och fingerad fiende. Även Flygskolan och marina enheter har deltagit som fingerad fiende.

– Vi tränar mot så bra fiktivt motstånd som möjligt för att kunna vara så bra förberedda som möjligt om det någon gång skulle bli på riktigt, berättar Torbjörn Eriksson.

Årets övning är en så kallad tillämpad övning. Beroende på hur soldaterna agerar på olika hot så ändras förutsättningarna.

Flygvapenövning 2014

Pågår: dygnet runt 16-20 maj

Scenario: Att försvara Sverige mot ett väpnat anfall. Ingår som en del i större gemensam övning inom försvaret med Flygvapnet, Marinen, Hemvärnet och Luftvärnet.

Deltagare: 3300

Område: Sydöstra Sverige från Östergötlande ner till Blekinge och delar av Östersjön, med Gotland inkluderat.

Förband som deltar: Högkvarterets flygtaktiskta stab, Norrbottens flygflottilj F21, Skaraborgs flygflottilj F7, Blekinge flygflottilj F17, Luftstridsskolan, Helikopterflottiljen sam 30 33 0ch 36. Hemvärnsbataljonerna och 61. Luftvärnsbataljonen deltar i Flygvapenövningen.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!