Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Mest salmonellaspår i mjölken på Öland

STOCKHOLM. Nya analyser av tankmjölk från alla svenska nötkreatursbesättningar visar att antikroppar mot salmonellabakterier förekom i tre procent av fallen.

Överlägset vanligast är att hitta antikroppar i mjölk på Öland.

När Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i år testat mjölk från Sveriges drygt 4 500 besättningar fanns antikroppar mot salmonella i tre procent av fallen. Det är internationellt sett lågt, men regionalt är variationerna stora.

Flest fall, liksom tidigare år, med fynd av antikroppar har Öland – med 17 procent, räknat på alla typer av salmonella-bakterier.

– Där finns det en inneboende smitta av salmonella av typen Dublin, säger Estelle Ågren, veterinär och epidemiolog på SVA, till TT.

En minskning

Hon säger att den typen är svårbekämpad.

– Övriga salmonellatyper biter sig kanske inte fast i djuren på samma sätt.

När Dublin-typen renodlas från övriga typer har den ändå minskat på Öland jämfört med provtagningen 2009, från 24,6 till 14,9 procent.

Inga antikroppar mot salmonella hittades i 43 prover tagna i Västmanland.

SVA bedömer inte att resultaten betyder någon hälsorisk.

– Salmonellabakterier dör ju vid upphettning och all mjölk upphettas ju vid pastörisering, säger Ågren.

Hon har ändå en hälsning till landets mjölkbönder:

– Att de ska se över sina smittskyddsrutiner.