Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Marwan Alabdullah får livstid – mördade frun som ville skiljas

Marwan Alabdullah mördade sin fru för att hon ville skiljas.
Marwan Alabdullah, livstidsdömd för mord på sin fru.
Foto: POLISEN
Foto: MAGNUS ANDERSSON / TT NYHETSBYRÅN

Fler mördare döms till livstids fängelse sedan straffbestämmelserna skärptes förra året.

Högsta domstolen fastställer nu livstidsdomen för Marwan Alabdullah, 34, som mördade sin fru för att hon ville skiljas.

– Bra gjort av HD, det finns inga förmildrande omständigheter, säger advokat Silvia Widén, målsägandebiträde för parets tre små barn. 

Den 1 januari 2020 skärptes straffbestämmelserna för mord i fall som innebär svårt lidande för offret eller om gärningen är särskilt hänsynslös. Lagändringen innebär att mord som tidigare lett till fängelse i 15–18 år nu kan bestraffas med livstid.

Marwan Alabdullah, i dag 34, mördade morgonen den 20 mars förra året sin fru hemma i familjens lägenhet i Kävlinge kommun i Skåne. Först gav han henne ett kraftigt slag i huvudet med en hantel och sedan ströp han henne under ett par minuter, enligt domen.

Barnen var i lägenheten

Deras tre små barn befann sig i lägenheten som är så liten att det fanns ”en överhängande risk för att barnen skulle se eller höra det som skedde”, skriver Högsta domstolen. Efter mordet lämnade pappan barnen på förskolan.

Lunds tingsrätt dömde Marwan Alabdulla, som är medborgare i Syrien, till fängelse i 18 år och utvisning.

Marwan Alabdullah, livstidsdömd för mord på sin fru.
Foto: POLISEN

Hovrätten i Malmö skärpte straffet till livstids fängelse. Den dömde överklagade – och nu fastställer Högsta domstolen livstidsdomen. Bland annat med hänvisning till lagskärpningen som innebär att särskilt hänsynslösa mord ska ge livstid.

”Särskilt hänsynslöst”

– I det här målet har vi prövat hur man ska se på begreppet hänsynslöst, framför allt när det gäller mord i en familjekonstellation, säger justitierådet Sten Andersson som är en av HD:s 16 domare.

– Det är ett mord på en nära anhörig, ett mord i makarnas gemensamma hem och de tre underåriga barnen befann sig i lägenheten i ett intilliggande rum med överhängande risk att de skulle tvingas uppleva vad som hände, säger han och fortsätter:

– Detta sammantaget menar HD gör att det är ett mord som framstår som särskilt hänsynslöst. Inga särskilda förmildrande omständigheter.

”Hade bedömts allvarligt även tidigare”

Sten Andersson säger att det är svårt att bedöma om det här mordet skulle ha lett till livstid även om lagen inte hade ändrats.

– Det här hade bedömts allvarligt även enligt tidigare lagstiftning. Men kanske inte föranlett livstids fängelse nödvändigtvis, säger han.

Så här skriver Högsta domstolen i sitt beslut:

”Det föreligger flera omständigheter som sammantaget ger anledning att beteckna gärningen som särskilt hänsynslös. Brottet riktade sig mot hustrun och var föranlett av att hon ville skiljas. Det förövades i det gemensamma hemmet där hon hade rätt att känna särskild trygghet. Det förelåg en överhängande risk för att de tre minderåriga barnen skulle uppfatta vad som skedde.

”Motiverar livstidsstraff”

Högsta domstolen skriver vidare:

”Vid en sammanvägd bedömning av omständigheterna kring gärningen framstår denna som så kvalificerat allvarlig att den motiverar ett livstidsstraff.”

Advokat Silvia Widén, som var målsägandebiträde för parets tre små barn, är nöjd med HD:s beslut.

– Det finns inga förmildrande omständigheter i den här typen av brott. Våld i nära relation och mord på en mamma. Bra gjort av HD, jag delar HD:s uppfattning, säger hon.

Det här är det tredje mordmålet som Högsta domstolen avgör sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft.

Tre mordfall

I fallet som HD kallar ”Mordet med kökskniven” kom beslutet den 26 februari i år. En man knivdödade en annan man, han dömdes för mord och ringa narkotikabrott. HD avvisar Riksåklagarens krav på livstidsstraff och fastställer hovrättens dom: 18 års fängelse.

I fallet med HD:s benämning ”Mordet med brödkniven” kom domen den 1 juni i år. En kvinna hade knivhuggit en man till döds med en tandad brödkniv. De var i en relation.

Tingsrätten och hovrätten hade utdömt 16 års fängelse, men HD sänkte straffet till 13 år.

Och det senaste fallet som HD kallar ”Mordet med hanteln”. HD fastställer hovrättens dom att mannen som mördade sin fru ska dömas till livstid.

Brottsstatistik 2020 från Brottsförebyggande rådet (Brå)