Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Malmö fortsätter ge bidrag till papperslösa – trots dom

Foto: / EXPRESSEN/KVP

Malmö är en av få kommuner som ger bidrag till papperslösa.

Under juni kom en dom som fastslår att lagen inte kräver detta – ändå fortsätter rutinerna.

– Domstolen har precis berättat vad lagen innebär. Där finns det "tydliga besked" som Socialdemokraterna har efterlyst, säger Torbjörn Tegnhammar, 

Det var i början av 2014 som Malmö beslöt att även papperslösa och deras barn som vistas i Malmö ska ha rätt till försörjningsstöd.

– Vi visar att vi tar barnkonventionen på allvar, sa ansvariga kommunalrådet Carina Nilsson (S) då till TT.

Beslutet har fått mycket kritik. I Kvällsposten har den fristående kolumnisten Csaba Bene Perlenberg fört fram åsikten att stödet måste upphöra.

"Malmös problem med trångboddhet, en omfattande svart ekonomi och illegala migranters allmänna sociala utsatthet knappast förbättras när Malmö Stad aktivt erbjuder ett incitament för att ta sig till eller stanna just i Malmö", skriver han bland annat.


LÄS MER: Avskaffa stödet till papperslösa, Malmö 


I början av juni avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen ett fall från Vännäs – där rätten fastslår att en kommun inte har skyldighet att hjälpa papperslösa.

Varken akut eller på längre sikt. 

"Den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen", skriver domstolen i en sammanfattning av avgörandet.

Ändå kommer Malmö stad att fortsätta ge papperslösa stöd.

Det beslutet togs på torsdagen i arbetsmarknads- och socialtjänstnämnden.

Malmö stads jurist: Måste följa lagen

Samtidigt menar Malmös jurist Natalie Glotz Stade att staden skulle bryta mot lagen om man inte hjälper människor i nöd.

– Vi stadsjurister kan inte läsa bort socialtjänstlagens bestämmelse om att vistelsekommunen har det yttersta ansvaret för hjälpbehov vid nödsituationer och att det är en skyldighet, säger hon till Sydsvenskan.

Nu går Malmömoderaterna ut med en stark markering mot beslutet, som togs av det rödgröna styret med stöd av V och FI.

"Domen är tydlig. Papperslösa har inte rätt till bidrag. Den styrande minoriteten tillsammans med V och FI ägnar sig åt rent och skärt lagtrots", skriver partiet i en Facebookpost.

Oppositionsrådet Torbjörn Tegnhammar säger till Kvällsposten att rutinerna borde ändras meddetsamma.

– Med anledning av att det har kommit en dom som är väldigt, väldigt tydlig med att den som gömmer sig inte har rätt till stöd, så tycker vi det. Men trots den tydliga domen har de rödgröna beslutat att fortsätta med utbetalningarna, säger han.

Men hur ser du på juristens uppfattning att socialtjänstlagen tvingar kommunen till ansvar?

– Det är ju felaktigt. För domstolen har precis berättat vad lagen innebär. Där finns det "tydliga besked" som Socialdemokraterna har efterlyst, säger Torbjörn Tegnhammar.

Han menar att Malmö stads "lagtrots" också gör livet tuffare för de asylsökande själva.

– Det är viktigt att samhället talar med en enad röst. Många människor hamnar i limbo på grund av detta: "Vad gäller egentligen?", säger han.

Men Sedat Arif (S) som är ordförande i den ansvariga nämnden tycker att Moderaterna har för bråttom.

– Vi måste titta på vad den här domen innebär. Vi ska se över riktlinjerna i början av hösten. Till dess fortsätter vi som vanligt, utifrån juristens uppfattning att det är kommunen som har det yttersta ansvaret, säger han.

– Vi tycker att domen är lite luddig. Vi ska samla på oss material och sedan titta på vad den innebär och vilka kostnader det handlar om, säger Sedat Arif.

Sedat Arif: "Måste ha bra underlag"

Han tillbakavisar kritiken att det är "lagtrots" att inte ändra rutinerna omgående, som Moderaterna menar.

– Det är oseriöst att anklaga oss för en massa saker när vi gör en grundlig utredning, säger Sedat Arif och fortsätter:

– Man får inte glömma att det handlar om barnfamiljer. Vi måste ha ett bra underlag när vi fattar beslutet, och vi vill inte påskynda det, säger Arif.

Blir det inte konstigt att staten beslutar att en person ska lämna landet – och att Malmö samtidigt erbjuder försörjningsstöd?

– Nej, det tycker jag inte. Staten har ansvar för att göra en bedömning ifall de här människorna har rätt att befinna sig här. Och om de ska utvisas, i så fall utvisa dem. Det som vi tar ställning till är socialtjänstslagen som säger att kommunen har ansvar för alla som vistas här.

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen

Det var den 5 juni som domen meddelades i Högsta förvaltningsdomstolen, den högsta instansen där kommunernas arbetssätt prövas.

"Den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen", skriver domstolen i en sammanfattning av avgörandet.

Malmö stads jurist menar att det, trots domens skarpa formuleringar, till syvende och sist är varje kommun som har ansvaret för alla personer som vistas där. 

"Vi stadsjurister kan inte läsa bort socialtjänstlagens bestämmelse om att vistelsekommunen har det yttersta ansvaret för hjälpbehov vid nödsituationer och att det är en skyldighet", säger hon till Sydsvenskan.

Malmö stad har nu beslutat att utreda saken och, beroende på vad man kommer fram till, ändra riktlinjerna i oktober.

Men SKL, Sveriges kommuner och landsting, anser att domen innebär att kommunerna varken är skyldiga att hjälpa papperslösa på lång sikt eller vid en nödsituation.

"Såvitt SKL tolkar domen har kommunen inte någon skyldighet att ge bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, inte heller för att undgå en akut nödsituation, till asylsökande", skriver SKL i en analys.

Domen i sin helhet kan du läsa här

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!