Madeleines kamp för
sin mobbade dotter

"Jag gör det här för att Gabriella ska få upprättelse, detta arma barn har blivit illa behandlat sedan hon började dagis. Jag vet inte hur jag ska fortsätta orka", säger Madeleine Moberg. Hon kämpar för att dottern ska få en lämplig skolgång.
Foto: Ronny Johannesson
Foto: Ronny Johannesson

Efter en flera år lång kamp för att den autistiska dottern Gabriella ska få rätt till en lämplig skolgång polisanmäler nu Madeleine Moberg Lunds kommun.

Det gäller i flera avseenden "grovt tjänstefel".

– Jag gör det här för att Gabriella ska få upprättelse, detta arma barn har blivit illa behandlat sedan hon började dagis. Jag vet inte hur jag ska fortsätta orka, säger Madeleine Moberg.

Gabriella har enligt mamman alltid varit en överaktiv tjej som har haft svårt att anpassa sig socialt. Detta har lett till att hon blivit illa behandlad i samtliga förskolor, fritidshem och skolor hon vistats i, hävdar hennes mamma. Det har handlat om att personalen har använt våld, hårda ord och frusit ut flickan.

Vid ett tillfälle ska Gabriella ha blivit knuffad i en lerpöl på rasten och kommit försent, detta ledde till att personal på förskolan i Lund låste in den då 6-åriga Gabriella på toaletten som straff. Skolan själva har dock förklarat händelsen med att Gabriella var upprörd och stod och slog i toalettdörren. Personalen ställde sig då framför dörren för att både lugna henne och för att de andra eleverna inte skulle få dörren på sig, enligt förklaringen till Barn- och elevombudet.

- De har inte kunnat hantera min dotters avvikande beteende, hon förstår inte sociala regler och kan till exempel inte vänta på sin tur. Men i stället för att hjälpa henne så har man lagt skulden på henne, säger Madeleine.

Skolpsykolog inkallades

Vid ytterligare ett tillfälle ska en ur personalen på skolan, inför Madeleine, ha sagt "Hade jag varit barn så hade jag inte heller velat leka med dig", till Gabriella. Madeleine rapporterade omgående detta till skolans rektor. Denne ska i sin tur ha upprörts av det inträffade och en skolpsykolog inkallades.

Men situationen blev inte bättre och efter att rektorn sjukskrevs och psykologen försvann från skolan så valde Madeleine att ta sin dotter ur skolan.

– Hon kom hem och grät varje dag. När hon skulle lägga sig på kvällen sa hon "Det är ingen som tycker om mig, det är lika bra att jag dör", berättar hon.

Blev psykiskt nedbruten

Madeleine bokade tid på BUP i Lund och vädjade om hjälp, men kuratorn som träffade Gabriella slog fast att flickan inte hade någon diagnos.

Efter en tid av hemskolning som fungerade dåligt på grund av en lärare som mamman beskriver som direkt olämplig, blev hon desperat efter att hitta en passande skola till sin dotter. Efter dialog med skolområdeschefen fick Gabriella plats på en ny kommunal skola. Även denna utan specialkompetens, enligt Madeleine som såg det destruktiva mönstret upprepa sig.

– Min dotter har problem med impulskontroller och bör inte gå i en kommunal skola, men jag tvingades sätta henne där. Det tog inte lång tid förrän hon var psykiskt nedbruten, säger Madeleine.

"Jag blir förtvivlad"

Gabriella hävdar att bland annat att en manlig lärare vid ett tillfälle har slagit henne på armen. Vid ett möte i skolan framkommer det att personal har behandlat dottern illa på olika sätt.

– Jag blev förtvivlad. Gabriella säger till mig "Alla hatar mig, vad är det för fel på mig?" Och tårarna bara strömmar ner, berättar Madeleine.

I samband med detta får Gabriella träffa en psykolog som konstaterar att Gabriella har adhd och atypisk autism.

Isolerades på skolan

Hösten 2013 får Gabriella äntligen börja på en ny skola anpassad för barn med autism. Här får Gabriella sitta isolerad i ett eget rum på skolan, och får träffa de andra barnen endast på rasterna, enligt Madeleine. Dessutom får hon veta, via en av lärarna, att Gabriellas assistent vid ett tillfälle ska ha slagit henne. Händelsen polisanmäls men ärendet läggs ned och assistenten slutar.

Madeleine har i efterhand varit i kontakt med assistenten som förklarat att det absolut inte handlar om något slag utan att hon "dragit" i Gabriella för att lugna och skydda flickan. Assistenten bekräftar dock att Gabriella haft "en tuff tid" på skolan och att den pedagogiska planeringen lämnade mycket i övrigt att önska.

Skolinspektionen kopplades in i Gabriellas skolgång i slutet av 2012. Den anmälan ledde till att rektor på skolan fick i uppgift att "skyndsamt utreda elevens behov av särskilt stöd" och se till att upprätta ett åtgärdsprogram där det framgår vilka behov som finns, hur de behoven ska mötas och hur det ska följas upp.

I en uppföljning från i slutet av 2013 konstaterade Skolinspektionen att det åtgärdsprogram som lämnats in var för knapphändigt. Skolinspektionen bedömde, vid det tillfället, att skolan inte uppfyllde författningarnas krav "avseende elevers rätt till särskilt stöd". Under 2014 har Skolinspektionen utrett Gabriellas situation. I det senaste beslutet har Lunds kommun fått till i december på sig att "vidta åtgärder så att elevens rätt till skolgång tillgodoses".

Där konstaterar de att Gabriellas frånvaro å ena sidan saknar "giltiga skäl" men också att den senaste skolan har brister i sitt arbete med särskilt stöd och motverkande av kränkande behandling.

"Måste träffa henne"

Ingrid Kanje, chef på Lunds skolors resurscentrum, säger att kommunen lämnat flera förslag på hur skolgången kan lösas men att de alternativen inte accepterats.

– Det är beklagligt. Vi tycker från vår sida att vi gör vad vi kan men de har bedömt att det inte är tillräckligt. Självklart ska flickan ha sin skolgång.

– Vi måste träffa henne för att få i gång en skolundervisning och har bjudit in till möte men de har inte kommit. Det är svårt att hitta en bra lösning när vi inte träffas.

"Det är ett samhällsproblem"

Madeleine Moberg menar å sin sida att de förslag som funnits varit sena nödlösningar hon inte kunnat känna sig trygg med och att Lunds resursskolor ännu inte lyckats infria löftet om att ordna en lämplig skolgång till Gabriella. Hon har nu vänt sig till Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i förhoppning om att de kan hjälpa henne.

Gabriella har nu varit utan skolgång i åtta månader och har under hösten mått mycket dåligt, enligt Madeleine. Hon har själv tvingats vara borta från sitt arbete för att hjälpa sin dotter.

- Jag känner mig förtvivlad. Jag är så slut och har inte haft semester på nio år, men man ger ju inte upp när det gäller ens barn.

Hon tillägger:

– Det här ett samhällsproblem. Jag är bara en av alla föräldrar som kämpar för de här barnen som utgör en stor grupp. Jag hoppas kunna hjälpa andra.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!