Lund kan få trängselavgift och kraftigt höjda p-avgifter

Lund kan få trängselavgift och kraftigt höjda p-avgifter.
Foto: Christian Lindh/TT
Lund kan få trängselavgift och kraftigt höjda p-avgifter.
Foto: Colourbox

Lunds klimatpolitiska råd varnar för att kommunen inte kommer att nå utsläppsmålen. 

Som åtgärder för att växla upp klimatanpassningen föreslår klimatexperterna därför trängselavgift och kraftigt höjd parkeringstaxa, skriver Sydsvenskan.

Lunds klimatpolitiska råd består av åtta experter från Lunds universitet och SLU Alnarp. Rådet granskar i en årlig rapport kommunens klimatarbete och föreslår förbättringar som ska bidra till att kommunen når sina klimatmål.

Utsläppen av växthusgaser i Lund ska till exempel halveras jämfört med 1990 i år. Men årets rapport visar att kommunen har stora svårigheter att nå målen inte bara för i år utan även för 2030 och 2050, då utsläppen ska vara nära noll.

– Kommunen ser inte ut att nå riktigt fram i tid. Inte heller delmålen för 2020, säger professor Lena Neij, ordförande i rådet, till tidningen.

Trängselskatt och höjda p-avgifter kan kombineras

Sedan 1990 fram till 2017 har utsläppen från lätta lastbilar enligt rådets rapport ökat med 77 procent i Lund. Rapporten visar även att cyklandet minskar.

Rådet skriver i rapporten att takten på utsläppsminskningarna måste öka och föreslår en rad insatser. Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och ledamot i det klimatpolitiska rådet, säger till tidningen att det går att begränsa bilarna i tätorten på olika sätt, till exempel via en trängselavgift som skulle innebära att en ring läggs runt Lunds tätort och den som passerar den med bil måste betala. 

– Ett annat sätt är att kraftigt höja parkeringsavgifterna. Inte minst uppe på Ideon där det finns mycket parkeringar. I grunden handlar det om att man ska betala mer om man vill köra bil i Lund, säger Fredrik N G Andersson till tidningen – och påpekar också att trängselskatt och höjda p-avgifter kan kombineras.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!