Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Larmet: Svårt att bevisa att barn tvingas gifta sig

Margot Olsson, utvecklingssekreterare för alla typer av våld i nära relationer på Malmö stad. Foto: MALIN FORSBERG
Genrebild. Foto: COLOURBOX
Foto: JENS CHRISTIAN / EXPRESSEN/KVÄLLSPOSTEN

Den minderåriga flickan i Skåne fick träffa flera potentiella makar utomlands, alla var vuxna män.

Någon av dem skulle hon tvingas gifta sig med.

Nyligen gick kommunen emellan och stoppade planerna – men oron för alla flickor som tvingas till barnäktenskap är stor, trots den nya skärpningen av lagen.

– De är svåra att upptäcka, säger Maria Andersson, enhetschef vid socialtjänsten i Malmö lokalområde norr.

Efter flyktingvågen 2015 uppstod en rikstäckande debatt om barnäktenskap i Sverige.

Det visade sig att varken Migrationsverket och kommunerna hade rutiner för att upptäcka fall där minderåriga som kom till Sverige var gifta. 

En sammanställning efteråt visade att det plötsligt fanns 132 gifta barn i landet. 129 av dem var flickor, tre pojkar. Över ett dussin var bara 15 år eller yngre.

Bara i Malmö kommun befann sig 65 gifta flickor.

Men mörkertalet misstänktes vara betydligt större än så – och regeringen fick ta emot kritik för bristande kunskap för att motarbeta barnäktenskap enligt FN:s nollvision.

Fyra år senare finns oron för ett stort mörkertal fortfarande kvar, menar Margot Olsson, utvecklingssekreterare för alla typer av våld i nära relationer på Malmö stad.

– Det händer att flickor inte berättar att de blivit bortlovade eller har gift sig i sina hemländer, eller ibland i Sverige. Det händer också att flickorna blir bortgifta som barn men så registreras det inte av familjen förrän personen har fyllt 18, säger hon.

– Då är det svårt att få reda på det.

Nya förslaget: Fler skyldiga till brott

I januari infördes en skärpning av barnäktenskapslagen. Förändringen innebär att barnäktenskap underkänns även om personer som gift sig utomlands inte har haft någon relation till Sverige innan de kommit till landet.

Än så länge har det dock funnits få sådana fall.

Däremot finns ett nytt lagförslag på gång, som arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö ska lämna yttrande på mot slutet av månaden.

Där är det hårdare tag, som går ut på att kriminalisera barnäktenskap för alla som har medverkat till ett barns giftermål.

– Maken och även vigselförrättaren till exempel gör sig då skyldiga till brott, även om de säger att de inte visste om att flickan var ett barn. Har man inte gjort allt för att ta reda på det så är man skyldig, säger Margot Olsson.

Även föräldrar som deltar på bröllopet kommer att anses ha medverkat till barnäktenskap, eftersom vårdnadshavare har ansvar för sina barn.  

234 anmäldes – tre fälldes

De svenska lagarna har många gånger misslyckats med att stoppa olagliga giftermål. Fram till 2017 polisanmäldes 234 fall av äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Bara tre av dem slutade med en fällande dom.

Problemen kvarstår. Dels med att upptäcka barnäktenskap och äktenskapstvång, dels med att bevisa det. Ibland räcker inte ens det.

Vissa flickor uttrycker att de faktiskt vill gifta sig trots att de är barn.

– Det kan vara så att de faktiskt vill. Men det kan också vara så att de känner sig rädda och tvungna. Ibland kan det vara enda sättet att få lov att vara tillsammans men den man är kär i. Vissa kanske uppfattar det som normalt för att det är så i deras hemland, säger Margot Olsson.

– Men vi vet att många flickor som gifter sig tidigt slutar skolan och skaffar barn tidigare, vilket kan leda till att de får svårare att få jobb. Det finns allvarliga hälsokonsekvenser för flickorna och deras eventuella barn.

Lovades bort av sina föräldrar

Men barnäktenskap och bortgifte går också att upptäcka i tid. I april beslutades att en minderårig flicka i en mindre skånsk kommun skulle omhändertas enligt LVU.

Flickan ska ha uttryckt oro över att bli bortgift, och hennes föräldrar hade låtit potentiella makar fria till henne. Hon ska ha berättat att föräldrarna köpt guld inför hennes bröllop.

Det ska ha funnits konflikter inom familjen. Modern uppges ha sagt till fadern att gifta bort dottern ”så blir vi av med problemet”.

Situationen ska enligt socialnämnden ha förvärrats av att föräldrarna kommit på dottern med att ha en pojkvän.

Föräldrarna nekar dock bestämt att det har förekommit äktenskapsplaner för deras minderåriga dotter. I stället anklagar de myndigheten för att vara fördomsfull.

Vädjar om hjälp från skolorna

Äktenskapet hade i det fallet kunnat bli verklighet om det inte vore för att flickans skola larmat om oro för tvångsgifte och att hon far illa i hemmet.

– Vi uppmuntrar anmälningar från skolorna. Det kan vara att en flicka säger andra saker som tyder på att hon blir styrd och kontrollerad, och då kan det vara relevant att undersöka även frågan om äktenskap, säger Maria Andersson, enhetschef vid socialtjänsten i Malmö lokalområde norr.

På frågan hur många fall av barnäktenskap som förekommit i hennes område har Maria Andersson svårt att säga ett svar. Och det är problemet, menar hon.

– Hur ofta har vi i samhället kunskapen om hur det ser ut där hemma? Eller är det bara känt inom familjen? De är svåra att upptäcka, och det är väldigt sällan vi får in fakta på det.