Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Utställning med en tidsresa på Österlen

Utställningen petroglyfiskt i Simrishamn liknar - i ordets mest positiva bemärkelse - ingenting annat och låter sig därför ej heller beskrivas med konventionella termer. Eftersom det helt enkelt inte finns adekvata uttryck på det svenska språket för det som sker när besökaren som fysisk person träder in i exposén.

 

Det handlar om hällristningar och bronsålder i sydöstra Skåne, och om en kultur vars tankevärld vi blott kan ana - och spekulera kring. Och just i själva spekulationen finns avstampet för en veritabel tidsresa tretusen år bakåt, en resa som bjuder virtuella upplevelser kring ristningar i sten. Där vår egen fantasi låter oss interagera med bronsåldern.

 

Kiviksgraven, som förvisso aldrig varit en kungagrav, är utställningens mest fantasieggande avdelning med fokus kring den förmodade procession som avbildas på en av gravens stenplattor. Varefter man med ny teknik skapat projektioner i så kallad full body motion capture, eller "fångade rörelser", så att betraktaren kan stiga in i ristningen och själv delta i handlingen.

 

Och med liknande digitala innovationer fortsätter utställningen med försök att utifrån avbildade instrument återskapa musik som man tror att den lät för flera tusen år sedan, medan andra montrar låter oss uppleva arkeologiska objekt med multi-touch-screenteknik, följt av en virtuell stenhäll där vi med digitala pennor själva kan skapa tillfälliga - och självraderande - hällrist-ningar.

 

Sammantaget är petroglyfiskt ett nästan gränslöst äventyr med möjlighet till såväl barnets fantasifulla lek som till den vuxnes nyfikna inhämtande av kunskap om hur tillvaron kan ha gestaltat sig för de tidiga inbyggarna på Österlen. Något som dessutom berättas i en minst sagt rolig liten guidebok kallad Hällristarens guide till bronsåldern.