Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Tala klarspråk i kyrkan nu Antje Jackelén

Det finns tyvärr flera anledningar att återkomma till svenska kyrkans nyvalda ärkebiskop.

För  det första har Antje Jackelén ännu en gång (SvD 24/10) slingrat sig  runt en av kristendomens grundstenar: att Jesus helt och fullt är Gud  och helt och fullt är människa. Utan denna grund kollapsar religionen.  De kristna blir avgudadyrkare och Svenska kyrkan avkristnad.

Inledningsvis väljer hon uttryck som inte måste betyda att Jesus är Gud: "Som kristna ser vi på Jesus som vår broder, förebild, försonare och den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen" (Kol 1:15). Inte ens en försonare eller ett försoningsoffer behöver vara Gud, och "den förstfödde i hela skapelsen" syftar på Jesu mänsklighet.

Jackelén fortsätter: "Han är med trosbekännelsens ord 'Sann Gud av sann Gud, född och icke skapad'. Som kristen bekänner jag min tro med dessa ord och som teolog är det min uppgift att reflektera över deras innebörd. "Notera att hon skriver "med dessa ord" i stället för "som kristen tror jag att Jesus är..." och därefter ger utrymme för tolkning av orden: att "reflektera över deras innebörd". Kan det betyda något annat än att hon öppnar för möjligheten att Jesus är skapad?

Kanske. Det är svårt att tyda Jackelén. Jag vill därför be henne att ge begripliga svar på mina inkvisitoriska frågor om hennes tro och tolerans:

1. Är Jesus helt och fullt Gud och helt och fullt människa? Kan Jackelén inte svara "ja" - enbart "ja" - på den frågan måste vi konstatera att Sverige fått sin första ickekristna ärkebiskop.

2. Kan Jackelén skriva under på följande, ur katolska kyrkans dokument Nostra Aetate, utan att tillägga att Jesus inte menade att han var den enda vägen? "Indeed, [the Church] proclaims, and ever must proclaim Christ ‘the way, the truth, and the life' (John 14:6), in whom men may find the fullness of religious life, in whom God has reconciled all things to Himself".

Som jag tidigare nämnt är svaret även på denna fråga avgörande för Jackeléns religiösa identitet. Både hon och Åke Bonnier (biskop i Skara) har uttryckt att Gud är större än våra trosföreställningar. Om de menar att Gud är större än den kristna övertygelsen att Jesus är den enda vägen anser de att kristendomen bara är en bland flera vägar inom en överordnad, sann religion som Gud valt att inte uppenbara, men ändå på något vis tillkännagivit för vissa biskopar. De representerar i så fall en ny religion.

3. Om Jackelén anser att Gud är större än alla kristna trosföreställningar, hur löser hon problemet med att kristna då inte kan vara säkra på att Gud inte är kärlekslös? Katolska kyrkan är säker och tror sig till och med veta vad Jesus har i sinnet: "The Church reproves, as foreign to the mind of Christ, any discrimination against men or harassment of them because of their race, color, condition of life, or religion". Har katolska kyrkan fel? Kan Gud vara rasist och därmed ovärdig människan?

4. Under julhelgen växlade Jackelén och jag några ord angående hennes internetsända julhälsning (KvP 29/12, 3/1). Under en helg då judar genom historien utsatts för pogromer, och kristna i vår tid mördas, prioriterade hon att meditera över en arabiserad Jesus och väcka agg mot israeliska judar. Genom att använda sig av det tidlösa julevangeliet kastade hon samtidigt en mörk skugga över judar i alla tider, på alla platser. Det budskapet rimmar illa med hennes tal om tolerans. Har Jackelén ändrat sig? Och instämmer hon i följande ur Nostra Aetate (min kursivering)? "The Church keeps ever in mind the words of the Apostle about his kinsmen: ‘theirs is the sonship and the glory and the covenants and the law and the worship and the promises; theirs are the fathers and from them is the Christ according to the flesh' (Rom. 9:4-5), the Son of the Virgin Mary... Besides, as the Church has always held and holds now, Christ underwent His passion and death freely, because of the sins of men and out of infinite love, in order that all may reach salvation."

5. I sin replik till mig skrev Jackelén att “...det är bra att förföljelse på grund av tro lyfts upp, även när kristna drabbas". Ordet "även" lät olycksbådande redan i januari. Det stod då sedan länge klart att en majoritet av dem som förföljdes för sin religiösa identitets skull var kristna. Tänkte Jackelén och hennes kyrka göra mera än att berömma sekulära medier? I dag ser jag att den katolska europeiska biskopskonferensen tillsammans med Stiftelsen lyssna till samvetet, grundad av rabbi Arthur Schneier, skickat en appell till FN. Med anledning av det ökande antikristna våldet vädjar de till nationerna att ta politiskt och socialt ansvar för att skydda religiösa minoriteter från våld och hot. På Svenska kyrkans hemsida finns en appell för Syrien, men ingen för de kristna. Hur förklarar Jackelén detta?