Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Choklad till alla!

Unge kung Mattias. "Här imponerar särskilt Johan Ulfsparre i den prövande titelrollen..." Den 40-hövdade sångarensemblen i Höör består av små och stora barn, ungdomar och professionella operasångare. Foto: Alf Ljungkvist

Ny svensk operamusik i Höör - Martin Lagerholm om en spännande, livfull, dynamisk och rytmisk tonsättning.

Opera

KUNG MATTIAS I | Efter en bok av Janusz Korczak | Musik: Viggo Edén | Regi: Matti Edén | Höörs Sommaropera

Barnperspektivet har sedan starten för 15 år sedan alltid varit en bärande pelare i Höörs Sommar­operas verksamheter. Såväl sceniskt som i valen av operor - exempelvis Brittens Den lille sotarpojken och Stig Gustav SchönbergsPrins Hatt under jorden.

Årets storsatsning, Kung Mattias I, är inget undantag. För musiken står Hööroperans musikaliske ledare Viggo Edén, vars tonsättning bygger på boken Lille kung Mattias av den beundransvärde polsk-judiske för­fattaren, pedagogen och barnhems­föreståndaren Janusz Korczak (1878-1942), vars idéer om barnets rättigheter kom att få stort inflytande på skrivningen av FN:s barnkonvention. 1942 deporterades han och dog i förintelselägret Treblinka tillsammans med ett par hundra av de föräldralösa krigsbarn han tagit hand om.

Korczaks bok har tidigare dramatiserats och satts upp i Sverige (bland annat på Backa Teater i Göteborg. På Kulturhuset Anders rör det sig alltså om världspremiär på operan om den unge pojken Mattias som i kunga­dömet Lakedonien sätts på tronen. Men att regera är ingen småsak och frågorna om makt och demokrati är många. Har ministrarna landets bästa för ögonen? Hur ser barnens villkor egentligen ut? Är det verkligen nödvändigt att hans rike befinner sig i krig?

 

Detta är en familjeföreställning i dubbel bemärkelse: Viggo Edéns son Matti står för regin. Och den följer Höör-traditionen, att låta den 40-hövdade sångensemblen utgöra en mix av små och stora barn, ungdomar från regionen och professionella operasångare.

Edéns komposition brås på den centraleuropeiska expressionistiska modernismen, på Korczaks samtid. Det är en spännande, livfull, dynamisk och rytmisk tonsättning, effektfullt instrumenterad för den decimerade men klangfulla tiomanna­orkestern under kompositörens egen ledning. Men han har inte gjort det helt lätt för de också mycket unga sångsolisterna som har att brottas med en komplex melodik med djärva kromatiska språng. Här imponerar särskilt Johan Ulfsparre i den prövande titelrollen, Isa Polfeldt som prinsessan Klu-Klu och i än högre grad blott 12-årige men redan förfarne Ivar Lodén Håkansson som den unge kungens vän Felix.

 

Kung Mattias I är en händelserik och intrikat historia som möjligen hade kunnat koncentreras ytterligare. Men ingen skugga över kompositionen i sig som uppvisar en verkningsfull balans mellan orkester­avsnitten, recitativen och körpartierna - och inte heller över Matti Edéns regi som är med på noterna: smidiga scenbyten, enkla men åskådliga tablåer och fin scenisk rörlighet trots trängseln. Sammantaget en ömsint och konstnärligt hållfast hyllning till Korczaks visioner om barnets okränkbarhet och till den lille kloke kung Mattias vars första reform innebär att alla skolbarn skall få choklad. Bara en sån sak!

 

Martin Lagerholm

kultur@kvp.se