Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kritiken efter nya reglerna: ”Hjälper inte jättemycket”

Malmös skolkommunalråd Sara Wettergren.
Foto: PRESSBILD
Tiden för hushållskarantän kortas från sju till fem dagar.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL

Tiden för karantän kortas från sju till fem dagar och ett antal samhällsviktiga funktioner undantas reglerna. 

Men för hälso– och sjukvård och skola gäller fortfarande familjekarantän om man inte haft covid de senaste tre månaderna eller har tagit en tredje spruta.  

– Samhället kan inte fungera som det ska göra utan dessa viktiga yrkesroller. Folk kommer behöva vård samtidigt som barn och unga behöver kunna lära sig, säger Gilbert Tribo, (L) ordförande i hälso– och sjukvårdsnämnden i Skåne. 

På en pressträff under torsdagen meddelande Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällskydd och beredskap ett flertal ändringar för karantän och testning. 

Bland förändringarna finns att karantänstiden kortas för alla från sju till fem dagar, förutsatt att man är symtomfri i minst två dagar. Vidare undantas personer i samhällsviktiga funktioner – och personer som haft covid under de tre senaste månaderna, eller som har tagit en tredje vaccindos – från så kallas familjekarantän, det vill säga om personen i fråga är symtomfri. 

Gilbert Tribo, ordförande i Hälso– och sjukvårdsnämnden i Skåne, välkomnar myndigheternas besked men tycker att det är sent påkommet. Skåne har haft en ansträngd situation som bland annat har koppling till att medarbetare har tvingats vara i karantän, trots att de inte alltid haft symptom, menar han. 

Gilbert Tribo, ordförande i Hälso– och sjukvårdsnämnden i Skåne.
Foto: ANNIKA PERSSON / LIBERALERNA

Samtidigt är han kritisk till att lärare, förskolepersonal och medarbetare i vården inte är med på MSB:s lista över samhällsviktiga grupper som undantas familjekarantän. 

– Samhället kan inte fungera som det ska göra utan dessa viktiga yrkesroller. Folk kommer behöva vård samtidigt som barn och unga behöver kunna lära sig, påpekar han. 

Många medarbetare i vården har dock fått en tredje spruta, vilket därigenom gör att de undantas familjekarantän. 

- Det är en tolkning som absolut kan göras. Men en sak som alla blir betjänta av är tydlighet. Därför vore det önskvärt med ett klargörande från MSB om medarbetare i hälso- och sjukvården klassas som samhällsviktiga funktioner och om medarbetarna ska undantas krav på karantän, svarar Gilbert Tribo. 

”Kaotisk situation i skolan” 

Även Malmös skolkommunalråd Sara Wettergren, (L) har tidigare i veckan varit starkt kritisk till restriktionerna och dess effekter för skolan. 

Nu välkomnar hon förändringarna men är också tveksam till att det gör så stor skillnad för skolan. Hon hade velat se mer ”generösa lättnader” så att symtomfria hushållskontakter även hade kunnat närvara i skolan. 

– Om man är symtomfri och testar negativt då har jag svårt att se varför man ska sitta i karantän. Det är en kaotisk situation i skolan och många lärare är i karantän, säger hon. 

Samtidigt trycker Region Skåne på vikten att ta tredje dosen för att få ett bättre skydd om sjukdom – och minska risken att sprida smittan vidare.

– Omikron-varianten har visat sig ha lättare att komma förbi både naturlig immunitet efter genomgången infektion och immunitet efter vaccination. En tredje dos har visat sig skydda bättre både mot att smittas av omikron och att smitta andra, säger Per Hagstam, vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne, i ett pressmeddelande. 


DET HÄR GÄLLER

Tiden för att stanna hemma när någon är sjuk i hushållet ändras från 7 till 5 dagar för alla.


Symtomfria hushållskontakter undantas från förhållningsregeln att inte gå till arbete eller skola:

  Vaccinerade med dos 3.

  Den som haft covid-19 de senaste tre månaderna.

  Vid behov kan personer i samhällsviktig verksamhet återgå till arbetet även om någon i hushållet är sjuk. Det förutsätter riskreducerande arbete och personen ska alltså inte träffa vänner och liknande utanför jobbet.

Lista över personalkategorier för nyckelfunktioner som undantas förhållningsregler om att stanna hemma från arbete:

  Styrning och övervakning, felavhjälpande underhåll inom produktion, lagring, distribution av el, energigas och fjärrvärme/fjärrkyla.

  Nät och tjänsteövervakning/-styrning, incidenthantering, och felavhjälpning för transmissionsnät och accessnät inom infrastruktur för elektroniska kommunikationer.

  Styrning/övervakning, provtagning, för att upprätthålla produktion, lagring och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

Trafikledning, lotsning, sjötrafikinformationstjänst etc. för lufttrafik, sjöfart, järnväg och väg.

  Informations- och alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och-/ eller hälso- och sjukvård.

  Kriminalvård och Migrationsverkets förvar.


Den som har covid-19 kan gå tillbaka till jobb eller skola efter minst fem dagar. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig återställd. Det gäller också den som inte testat sig.


Testningsprioriteringar införs. Fortsatt testning ska ske vid symtom:

Vid medicinska behov

Inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg

Personer med symtom vars arbete kräver fysisk närvaro samt elever i grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Den som har symtom och har tagit ett självtest behöver inte följa upp med PCR-test.

• Oavsett provsvar ska man stanna hemma i minst 5 dagar och tills man känner sig frisk.


Verksamheter inom vård och omsorg rekommenderas att vidta riskreducerande åtgärder då smittspridningen är hög. Till exempel screening med antigentester. Det kan även vara relevant på andra arbetsplatser för att minska risken för smittspridning.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!