Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skrev testamente – dagar senare var barnen döda

Den döda familjen i Bjärred upptäcktes den 9 januari i år. Foto: JENS CHRISTIAN
Sex dagar innan föräldrarna dödade sina två döttrar skrev de ett testamente. Foto: JENS CHRISTIAN
I huset låg hela familjen död. De lämnade efter sig ett avskedsbrev. Foto: JENS CHRISTIAN
Foto: JENS CHRISTIAN

Den 3 januari skrev Bjärred-föräldrarna ett testamente. I det nämns inte med ett ord parets två döttrar, 11 och 14 år gamla. 

Två personer var närvarande. Båda intygade med sina namnteckningar att föräldrarna var vid sina sinnens fulla bruk. 

Sex dagar senare hittades föräldrarna döda tillsammans med sina två döttrar.

Tragedin i Bjärred upptäcktes den 9 januari i år. Efter att polisen kontaktats av mannens arbetsgivare uppstod det misstankar om att brott begåtts i villan. 

När polisen kom till villan hittade de fyra döda personer, föräldrarna och deras två minderåriga döttrar, 11 år och 14 år gamla.

Den 18 maj i år registrerade Skatteverket bouppteckningen och föräldrarnas testamente. Av handlingarna framgår att föräldrarna hade en klar uppfattning om hur arvet efter dem skulle fördelas.

Testamentet är skrivet i Bjärred och föräldrarnas namnteckning bevittnades den 3 januari i år av två personer, ett äkta par. De intygade att mamman och pappan var vid sina sinnens fulla bruk.

Polisens utredning av dödsfallen inte är slutförd och därför finns fortfarande flera obesvarade frågor. 

Polisen hittade ett avskedsbrev i villan på eftermiddagen den 9 januari. Föräldrarna skriver att de beslutat att ta sina egna liv och ta sina döttrars liv. Av brevet framgår att de inte såg någon livskvalitet på grund av döttrarnas sjukdomsbild.

LÄS MER: Föräldrarna överens om att döda sina barn

Blommor utanför huset. Foto: JENS CHRISTIAN
Blommor, ljus, godis och nallar. Foto: JENS CHRISTIAN

Döttrarna fick hemundervisning

Familjens liv präglades av döttrarna. Båda var i grundskoleåldern och fick hemundervisning av ”medicinska skäl”. Lärare gav flickorna undervisning i hemmet tre respektive fyra dagar i veckan.

Men exakt hur och när till exempel döttrarna avlidit vet inte polisen.

– Det är normalt i en utredning av den här typen att försöka få fram när och hur personer avlidit, säger Stefan Svensson, utredningsledare vid polisen i Lund.

Tidpunkten för dödsfall är också en viktig omständighet i samband med arvsskifte om till exempel flera i en familj omkommit vid samma tillfälle. Tidpunkten när någon dött kan avgöra vem som är arvsberättigad.

Polisen väntar fortfarande på resultatet av bland annat en rättskemisk analys som förhoppningsvis ska kunna ge sådana svar.

LÄS MER: Skolans åtgärder efter morden på flickorna 

En viktig del av utredningen är också föräldrarnas sinnestämning och agerande tiden innan dödsfallen. Foto: JENS CHRISTIAN
Pappans närmaste chef har tidigare i en intervju berättat att pappan ändrade på sina arbetstider. Foto: JENS CHRISTIAN

Pappan hade gått ner i arbetstid

Men av bouppteckningen efter föräldrarna framgår att ingen sådan anses vara nödvändig för att kunna skifta arvet. I stället skriver bouppteckningsmannen att samtliga i familjen anses ha avlidit vid samma tidpunkt.

En viktig del av utredningen är också föräldrarnas sinnestämning och agerande tiden innan dödsfallen.

– Det är rutin och samla in sådan information, säger Stefan Svensson.

Pappans närmaste chef har tidigare i en intervju berättat att pappan ändrade på sina arbetstider.

– Han har jobbat mycket hemma på sista tiden. Vi har disponerat det så för att han ska kunna prioritera att vara mer med sina döttrar. Och gått ner lite i tid för att prioritera familjelivet, säger hans närmaste chef.

Pappan har valt att testamentera rättigheter till en bok som han skrivit till en person. Föräldrarna anger också detaljerat hur deras tillgångar ska fördelas mellan deras arvingar. Men barnen nämns överhuvudtaget inte.

Föräldrarnas uppförande och sätt att resonera gav inte heller upphov till någon uppenbar oro hos det äkta par som bevittnade testamentet. 

- Jag har ingen kommentar, säger hustrun.

Det finns inget krav att de som bevittnar ska ha läst testamentets innehåll. 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!