Barnmorska döms efter Elliots skada

På tisdagen kom domen mot den åtalade barnmorskan.
Elliot blev bara ett år gammal.
Foto: Privat

Ettårige Elliot ådrog sig svåra hjärnskador i samband med förlossningen på Centralsjukhuset i Kristianstad.

På tisdagen dömdes en barnmorska för grovt vållande till kroppsskada. Påföljden blir villkorlig dom och dagsböter 

– Jag vill inte att någon annan ska råka ut för samma behandling, säger mamman Johanna Adolfsson.

Målet mot barnmorskan på sjukhuset i Kristianstad har väckt stor uppmärksamhet, både inom sjukvården och hos allmänheten.

Barnmorskan har medgett att hon gjorde fel under förlossningen, men det är inte det samma som att erkänna brott, har hennes ombud, advokat Björn Hurtig, tidigare sagt.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro har på samma sätt ansett att det varit fel att väcka åtal mot vårdpersonal för misstag som begås i tjänsten.

– Det är fruktansvärt det som har hänt och jag hoppas verkligen att man har ändrat rutinerna så att det här inte ska hända igen. Men oftast när misstag sker i hälso- och sjukvården så har det med systemet att göra och om man bara dömer den enskilda individen så tappar man systemet. Det kan leda till ännu fler misstag, sade hon till TT tidigare.

Vårdförbundets ordförande anser att vårdmisstag enbart ska utredas av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), som tittar på hela organisationen. Ivo kan också föra ärendet vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som tar ställning till om den anställda ska få behålla sin legitimation.

Allmänt åtal

Kammaråklagare Elena Severin har dock hela tiden ansett att händelsen fallit under allmänt åtal - och att barnmorskan av grov oaktsamhet orsakat Elliots hjärnskador.

Kristianstads tingsrätt skriver i domen att barnmorskan gjort sig skyldig till försummelse av allvarligt slag.

Rätten slår fast att barnmorskans agerande vid en samlad bedömning varit så klandervärt att det innefattar straffbar oaktsamhet. 

I domen slås också fast att det finns skäl att ställa höga krav på sjukvårdspersonal vid hantering av läkemedel.

Själv har mamman Johanna Adolfsson, som själv jobbar som sjuksköterska på barnkliniken vid Centralsjukhuset i Kristianstad, hela tiden ansett att det varit viktigt att Elliot ges upprättelse.

Mamma Johanna Adolfsson berättar för Kvällsposten om misstagen som ledde till att sonen Elliot drabbades av svåra hjärnskador.
Foto: Privat

Sonen fick uppleva sin ettårsdag - men avled två veckor senare.

– I dag ser jag på händelsen med stor sorg. Familjen har mått jättedåligt efter det som hänt, säger Johanna Adolfsson. 

Hon valde att göra polisanmälan efter att händelsen granskats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och kommit fram till att barnmorskan brutit mot patientsäkerheten.

Vid tiden för händelsen ska det inte ha varit särskilt stressigt på avdelningen. Den utpekade barnmorskan ska inte heller ha visat att hon önskat hjälp av andra på förlossningen.

Många timmar

Avsikten med familjens anmälan har varit att förhindra att det som hände familjen inte ska hända någon annan.

– Det begicks stora fel mot Elliot, säger mamman Johanna Adolfsson.

När den åtalade barnmorskan gick på sitt pass klockan halv tio på kvällen hade Johanna Adolfsson varit på förlossningskliniken sedan morgonen. Under de sex timmar som barnmorskan sedan ansvarade för förlossningen begick hon enligt åklagaren misstag som var så allvarliga att de är brottsliga.

Dosen av värkstimulerande dropp ökades vid fem tillfällen, trots att värkarna redan kom för tätt. Hon tillkallade inte läkare, trots alarmerande tecken på dålig hjärtfrekvens hos barnet.

I en förklaring till agerandet ska barnmorskan själv ha sagt att hon drabbades av tunnelseende vid händelsen. 

Läkare tillkallades

Först efter en annan barnmorskas ingripande tillkallades en läkare som med yttre press lyckades få ut pojken. Han föddes halv fyra på morgonen. Till följd av syrebrist hade han fått allvarliga hjärnskador.

Försvarsadvokat Björn Hurtig tycker att åtalet aldrig borde ha väckts.

– Bara det faktum att sjukhuset direkt dagen efter ändrar alla rutiner på ett sätt som sjuksköterskorna tidigare har velat visar att de inser att det inte var en så bra situation som de jobbade i, säger han till TT.

Johanna Adolfsson säger att familjen nu försöker lämna den tragiska händelsen bakom sig.

– Det har varit jobbigt att möta barnmorskan i rätten, säger hon.

Ettårige Elliot avled efter svåra skadorna vid födseln