Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kravet: Vi måste ha lager av livsmedel och bensin

Följ senaste nytt i Expressen TV – vi sänder direkt mellan 07 och 23 varje vardag och mellan 11 och 20 på helger.
Carl Johan Sonesson säger att Skåne är bättre rustat i dag än före pandemin när det handlar om sjukvårdsmaterial.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Men samtidigt anser han att Sverige behöver rusta upp för krisläge.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG
Sonesson pekar bland annat på att Sverige behöver ett lager av bensin och livsmedel.
Foto: Isabell Höjman/TT / TT NYHETSBYRÅN

I takt med att Europas säkerhetsläge blir mer spänt, frågar sig allt fler om huruvida Sverige är rustat för krisläge.  

Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande i Skåne (M), är starkt kritisk till statens beredskap.

– Vi måste nationellt tillse att vi har lagerhållning med reserver av livsmedel, drivmedel och vatten. Coronaviruset visade just på att världen kan förändras snabbt, säger han. 

Lärdomar av pandemin i kombination med det allt mer spända säkerhetsläget i Europa har satt fokus på frågan om krisberedskap. Nu vill regionstyrelsens ordförande i Skåne, Carl Johan Sonesson, att Sverige ska se till att det finns en lagerhållning med reserver av livsmedel, drivmedel och vatten. 

– Det finns i dag ingen statlig beredskapslagring av livsmedel. Det finns inte heller utpekat ansvar på någon statlig myndighet att tillhandahålla detta, säger han.

– Detta är en viktig fråga för den nationella nivån att ta i nu. Det är jätteviktigt att vi är förberedda. Coronaviruset visade just på att världen kan förändras snabbt. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skriver på sin hemsida att Sverige byggde upp beredskapslager med exempelvis livsmedel och råvaror under andra världskriget men att de har avvecklats efter politiska beslut i början av 2000-talet. Kalla krigets slut och Sveriges inträde i EU:s inre marknad gjorde att förråden inte ansågs motiverade längre.  

Men i takt med det försämrade säkerhetsläget i Europa aktualiseras frågan igen. 

MSB: Finns inga beredskapslager

Jan-Olof Olsson på enheten för försörjningsberedskap vid MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, konstaterar att Carl Johan Sonesson har rätt, det finns inga beredskapslager och ingen myndighet har i uppdrag att hålla det. 

– Livsmedelsverket har fått i uppdrag att börja titta på försörjningsberedskap inom livsmedel men de har börjat i år och det är helt i sin linda. Sedan finns det också ett beredskapslager med en viss volym olja om det skulle bli tvärstopp. 

Han konstaterar också att Sverige är beroende av inflöde även om pandemin visat att exempelvis industrier har kunnat ställa om efter behov. Det har dock skett till ett högre pris.  

– Sedan tycker inte vi att lager är lösningen på allt med det behöver finnas en plan för att trygga produktion. Vi har tagit fram en strategi för försörjningsbredskap och arbetar med frågan. Även att industrier har en plan b och marginaler. 

– Det är också viktigt för privatpersoner att ha en krislåda, med matvaror, vatten och värme. 

Skåne bättre rustat med sjukvårdsmaterial 

Inför pandemin var beredskapen låg i Skåne. Regionen tvingades göra stora tilläggsbeställningar för att få exempelvis skyddsutrustning.

– Det fanns inga lager. Just in time principen rådde, påpekar Carl Johan Sonesson.

Efter den första vågen började Skåne dock att bygga upp en buffert. När det kommer till läkemedel och sjukvårdsmaterial har regionerna ansvar för försörjning av läkemedel och sjukvårdsmaterial.

– Vi är mycket bättre rustade nu. Vi har eget Skånelager med skyddsprodukter, visir, handskar och så vidare. Samtidigt ser vi nya behov, venflon (venkateter) har varit svåra att få tag på sista tiden.

Kvällsposten har sökt inrikesminister Morgan Johansson (S). 

Se mer: Biden: ”Vi skickar trupper till Östeuropa inom kort”

Presidenten bekräftar att USA skickar trupper till Östeuropa.