Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Köttbluffen i Malmö - kebaber innehöll fläsk

INKÖPEN FILMADES. Andes Jelvefors, TV4 Nyheterna och Kvällspostens Lars Klint paketerar inköpt kebab. Köpen spelades in med ljud och bild. Samtliga ställen garanterade hundraprocentigt rent nötkött i kebaberna.

MALMÖ. Garanterat rent halalslaktat nötkött till kebabrestauranger i Malmö innehöll upp till 18 procent gris.

En katastrof för innehavarna. En chock för kunderna.

Leverantörerna slår i från sig.

Men resultatet av de prover Kvällsposten och TV4 låtit analysera lämnar inget utrymme för feltolkningar.

Var tredje försäljningsställe sålde fläskkött i sina kebaber - fast de på direkt fråga utlovade 100-procentigt nötkött.

Matreglerna

De muslimska och judiska matreglerna påminner om varandra.

I både religionerna är griskött förbjudet som föda. Regeln efterlevs med större stränghet inom bredare islamska kretsar.

Enligt den judiska traditionen, koscher som betyder lämplig, ska de rena, tillåtna däggdjuren ha helkluvna klövar samt idissla. Kor och får går bra, medan gris, hare och hjort är förbjudna.

Inom islam är griskött och blodmat förbjudet (haram) medan nötkött år tillåtet (halal).

Slaktmetoderna är snarlika. Djur måste slaktas med en ytterst vass kniv. Allt blod ska rinna ut så snabbt som möjligt, eftersom det inrymmer livet och själen.

Strikt iakttagen halal eller koscher tillåter inte att djuret är bedövat när det slaktas. Muslimska sammanslutningar har emellertid accepterat den svenska djurskyddslagen som förbjuder avlivning av obedövade djur.

Det mesta halalslaktade köttet importeras dock från utlandet.

Hästköttskandalen avslöjades i januari 50 000 ton kött var hästkött

I mitten av januari hittades häst-dna i hamburgare i Storbritannien och på Irland. Miljoner hamburgare drogs tillbaka.

50 000 ton kött som två holländska grossister sålt som nötkött visade sig vara hästkött. Det återkallade köttet hade sålts på marknaden under ett par års tid. Det mesta var konsumerat.

500 charkuteriföretag i 16 länder, däribland Sverige, hade köpt "nötkött" från de holländska grossisterna. Bland kunderna fanns 28 svenska företag i 10-15 kommuner.

Lasagne innehöll häst...

I början av februari meddelade brittiska livsmedelsverket att Findus lasagne innehöll upp till 100 procent hästkött. De stora svenska matkedjorna återkallade all fryst lasagne som tillverkats av franska Comigel.

... och ikeas köttbullar

Dafgård, som bland annat tillverkat Ikeas köttbullar, fick i slutet av februari svar på tester som visade att köttfärsen innehöll häst.

griskött i salami

I början av april hittade Livsmedelsverket tio procent griskött i salami som sålts i Sverige märkt halal. Ingenstans i produktens förteckning över ingredienser stod att den innehöll griskött. Salamikorven tillverkades i Slovenien. Produkten stoppades från vidare försäljning i Sverige. EU och slovenska myndigheter informerades.

Så gjordes testerna

Tio kebabförsäljningsställen i Malmö valdes ut slumpvis. På vart och ett av dem köptes två stora kebab i pitabröd, utan sås. Vi utgav oss för att vara vanliga lunchätare, men dokumenterade inköpen med dold kamera.

Försäljarna garanterade på inspelningar att kebaberna innehöll 100 procent rent nötkött.

Vi följde instruktionerna från det anlitade laboratoriet ScanBi Diagnostics på vid Alnarps lantbruksuniversitet. Vid hanteringen av varje ny kebab bytte vi platshandskar. Lämnade in proverna, noggrant märkta och numrerade vid dubbla kontrollstationer. Efter fyra dygn var analyserna klara.

Sju av proverna visade inget som helst inslag av fläskkött.

De tre som gav positiva svar visar det uppskattade innehållet av fläsk-dna i förhållande till nöt-dna.

Sara Superfalafel och kebab på den stora parkeringen utanför Rosengårds centrum svarade för den högsta procentsatsen av fläskkött i sina kebaber. 18 procent gris i förhållande till mängden nötkött.

När Kvällsposten och TV4 konfronterar ägaren med det alarmerande resultatet stänger han omedelbart ner alla försäljning av kebab.

Bakgrunden till den undersökning Kvällsposten och TV4 gjort är förstås avslöjandena om de omfattande hästköttskandalerna.

Äter inte gris

Utifrån de extremt hårda förbud mot griskött som ställs inom islam ville vi kontrollera om kebaben som säljs som rent nötkött, ofta också garanterat halalslaktat, innehåller fläsk, som av muslimer betraktas som orent och är förbjudet som föda, enligt koranen.

Även inom judendomen och vissa andra trosriktningar råder förbud att äta griskött.

En etisk och religiös dimension som sträcker sig längre och får betydligt djupare konsekvenser än lurendrejerier med hästkött och falska varudeklarationer på paketens innehållsförteckningar.

Garanterade nötkött

Kvällsposten och TV4 Nyheterna har samarbetat fullt ut med reportaget. TV4:s inslag ligger också tillgängliga på Kvällspostens webb.

Vi valde slumpmässigt ut tio försäljningsställen i Malmö. Vi köpte på vart och ett två stora kebab i pitabröd, utan sås. Vi utgav oss för att vara vanliga lunchätare, men dokumenterade inköpen med dold kamera. Och mikrofon som fångade upp försäljarnas garantier att kebaberna innehöll 100 procent rent nötkött.

Vi följde instruktionerna från det anlitade laboratoriet ScanBi Diagnostics på vid Alnarps lantbruksuniversitet. Lämnade in proverna, noggrant märkta och numrerade vid dubbla kontrollstationer. Efter fyra dygn var analyserna klara.

Sju av proverna visade inget som helst inslag av fläskkött. Det var 100 procent nöt i kebaberna.

Olagligt hög andel

Ett av dem, Erikslust pizzeria, hade en halt av 0.1 procent gris i det som uppgavs vara nötkött.

Den mängden bedöms inte tillräcklig för att myndigheten ska kräva att hela det aktuella partiet dras in. Den antas kunna härstämma från hanteringen av råvaror, slarv med rengöringen av redskap och köksmaskiner där produkter från olika djurarter kan ha kommit i kontakt med varandra.

Men för två av de testade kebabställena var inslaget av fläsk i det som angavs vara 100-procentig nöt så hög som 18 respektive 8 procent. En olagligt hög andel och helt i strid med det som försäljarna i alla led deklarerat och gått i god för.

-Det är oacceptabelt att produkter som är halalmärkta innehåller griskött, säger Louise Nyholm på Livsmedelsverket.

-Alla ingredienser måste anges. Det är inte tillåtet att ha andra ingredienser i en produkt än vad som anges i ingrediensförteckningen.