Kommunens beslut – nekar elsparkcyklar

Cheryl Jones Fur (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Växjö.
Foto: Martina Wärenfeldt / Martina Wärenfeldt
På senaste tiden är det inte bara storstäderna som har elsparkcyklar, även mindre städer.
Foto: Patrik C Österberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.
Foto: Alexander Hall / Växjö kommun
Foto: DN / ADAM DAVER

I allt fler städer har företagen som står bakom elsparkcyklar etablerat sig. 

I Växjö har fyra företag velat men fått nej från kommunen. 

– Det har varit så mycket problem i andra städer med skador och att de ligger slängda överallt, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden.

Växjö kommun har hittills inte tillåtit någon form av elsparkcyklar som är till för allmänheten. 

– Det är inte trevligt när de ligger slängda på gatan eller i vattendrag, säger Sofia Stynsberg (M). 

Från allmänheten råder det delade meningar om fordonen. Vissa anser att de är smidiga och borde bli en naturlig del i stadsbilden – andra är helt emot. 

– Vi vill att centrum ska vara trivsamt med ordning och reda. Och det måste vi ha en lösning till. Det skulle kunna vara att ha anvisade platser där fordonen ska parkeras.

Tills kommunen kommit på en lösning som passar dem är det stopp för alla former av elsparkcyklar från företag.

– Vi är inte emot företagsamheten, men samtidigt måste man se till att saker och ting fungerar. Tills dess väljer vi att avvakta.

Kan komma längre fram

Det är inte bara att det ser skräpigt ut på trottoarerna om elsparkcyklar ligger slängda, menar kommunen. Risken för skador och oron om att man inte håller sig till reglerna finns också. 

– Man måste vara försiktig när man åker med dem. Jag tycker det borde vara någon form av åldersgräns, säger Cheryl Jones Fur (MP), som är första vice ordförande i tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har gett tekniska förvaltningen i uppdrag att se över lösningar. Det gör de genom att exempelvis kolla hur man gjort i andra städer, exempelvis Jönköping och Borås.

– Vi hör hur de gjort på andra orter. Om ett företag vill komma in i stan tycker jag att vi ska ta in dem. Men det måste ske på ett sätt som inte blir störande, säger Cheryl Jones Fur. 

Det finns i nuläget ingen tidsplan på om eller när företagen bakom elsparkcyklarna är välkomna till Växjö. 

Voi skapar spel som ska agera alkolås på sparkcyklarna

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!