Kommunen anmälde Ystad-paret till polisen – åklagaren lade ner

Bostaden där barnen växte upp beskriver Socialtjänsten som en ”sanitär olägenhet”.
Foto: Fritz Schibli
Nu sitter ett hänglås på grinden till huset.
Foto: Fritz Schibli
Ewa-Gun Westford, presstalesperson polisen region Syd.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

När socialtjänsten omhändertog Ystad-parets barn levde de i smuts och misär enligt uppgifter till HD-Sydsvenskan.

Socialtjänsten polisanmälde föräldrarna – men förundersökningen lades ner.

Åklagaren ansåg att det inte finns anledning att anta att brott hade begåtts.

– Det inleddes en förundersökning om misstänkt vållande till kroppsskada, säger Ewa-Gun Westford, presstalesperson vid polisen Region Syd.

Ystad-paret isolerade sina fem barn från omvärlden i åratal innan det hela uppdagades, enligt ett avslöjande från HD-Sydsvenskan.

Den 29 augusti 2018 besökte ett antal socialsekreterare, i sällskap med polisen, familjens bostad på Österlen – utan vetskap om vad som väntade där.

När de steg in genom dörren fann de en bostad som de i protokollet beskriver som en ”sanitär olägenhet”.

I förvaltningsrättens dom mot föräldrarna, från den 17 oktober i fjol, står det:

”...en mycket smutsig och stökig miljö med trasiga möbler och smutsiga sängar.”


LÄS MER: Ystad-par höll fem barn isolerade 


Fyra av de fem barnen, mellan 4 och 18, omhändertogs akut.

Barnen placerades på HVB-hem och i jourhem. Under tiden uppdagades omfattningen av konsekvenserna av föräldrarnas av det kommunen ansåg var vanvård allt tydligare.

Ystad kommun överklagade beslutet att lägga ner förundersökningen.
Foto: Fritz Schibli

Förvaltningsrätten beskriver i domen hur det uppenbarat sig att barnen hade stora kunskapsluckor, inte kunde sköta sin personliga hygien, var svaga och led av näringsbrist.

Sammanfattningsvis konstaterar förvaltningsrätten att barnen ”...utsatts för mycket allvarliga brister i omsorgen.”

Misstänktes för vållande till kroppsskada

Efter omhändertagandet ska ett av barnen berättat att han eller hon har utsatts för smärtfulla övergrepp som lett till minnesluckor, enligt HD-Sydsvenskan.

Den 31 augusti – tre dagar efter omhändertagandet – gjorde socialtjänsten fyra polisanmälningar gällande vållande av kroppsskada.

– Socialtjänsten, alltså Ystad kommun, gjorde fyra polisanmälningar angående barnen och den 19 september inleddes en förundersökning om misstänkt vållande till kroppsskada, säger Ewa-Gun Westford.

Förundersökningsledare blev Lena Bredstedt, kammaråklagare vid södra Skånes åklagarkammare.

Den 27 september tog hon beslut om att lägga ner ärendet. 

Hon skriver i sin motivering: 

”Saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”.

– Förundersökningen lades ned eftersom det inte gick att styrka brott, säger Ewa-Gun Westford.

Kommunen överklagade

Huset där barnen växte upp ligger i natursköna Österlen.
Foto: Fritz Schibli

Ystad kommun begärde en överprövning av beslutet att lägga ner.

Den 20/12 tog överåklagare Marianne Ny, vid åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, och hon delade åklagarens uppfattning och som därmed kvarstod. 

– Hon hade då gått igenom ärendet och inte funnit anledning att ändra på beslutet, säger Ewa-Gun Westford.

Förundersökningen inleddes alltså 19 dagar efter polisanmälan. Beslutet att lägga ner togs dock bara åtta dagar efter att förundersökningen inletts.

– Jag tycker den här tiden låter rimlig för när anmälan kommit in är det några veckor när man försöker samla in information och gör undersökningar för att hitta var det här bär. Sedan har tiden delvis att göra med brottets karaktär, säger Ewa-Gun Westford.

”Största ingreppet man kan göra”

Ystad kommun kan med hänsyn till sekretess inte kommentera om några orosanmälningar har gjorts kring de fem barnen i familjen.

– Men rent generellt kan jag säga att förra året fick vi in 650 orosanmälningar, av dem gick vi vidare i 123 fall, säger Mattias Gunnarsson, verksamhetschef på individ- och familjeomsorgen i Ystad.

Efter varje orosanmälan tar kommunen kontakt med vårdnadshavarna och barnen det gäller. Därefter bedömer man utifrån den information som framkommit om och i så fall hur kommunen ska gå vidare.

– Vi försöker jobba med att sköta utredningen på hemmaplan, men i bland är det helt enkelt inte möjligt.  Ett LVU-omhändertagande (Lagen om vård av unga) är det största ingreppet man kan göra mot ett barn och en familj och ingenting man gör lättvindigt.

Kvällsposten har sökt kammaråklagaren Lena Bredstedt.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!