Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Invandrarbarnen får bäst betyg - om de får chansen

Rosengård - segregerat område. Men det måste inte betyda dåliga skolresultat.
MALMÖ. Invandrarungdomar presterar bättre än svenskar i skolan om deras föräldrar har samma inkomst- och utbildningsnivå.
Men bostadssegregationen gör att större andel tonåringar med utländsk bakgrund saknar behörighet till gymnasiet.
Det visar en färsk undersökning från Statistiska centralbyrån (SCB). Fyra av tio tonåringar i Malmö har föräldrar som utvandrat till Sverige. Det är bara Botkyrka utanför Stockholm som kan matcha den mångfalden. Och alla prognoser pekar mot att den utländska andelen av befolkningen kommer att öka. Därför varnar SCB i sin rapport för att ungdomar som bor i bostadsområden med mycket invandrare löper dubbelt så stor risk att inte nå behörighet till gymnasiet än personer i svensktäta kvarter.

Segregeringen orsak

"Dallas". Men man slår samtidigt fast att orsaken till skillnaderna är segregation och inte etnicitet.Tvärtom visar undersökningen att invandrarungdomar får bättre betyg än svenskar när de har samma socioekonomiska bakgrund. - Det är ett tydligt mönster. Skolan är invandrarungdomarnas största chans att slå sig in i samhället. Därför har de generellt starkare drivkraft och satsar de mer, säger Lotta Persson, demograf på SCB.

Språket är nyckeln

Lär man sig bara språket så är vägen öppen för alla att lyckas i Sverige, enligt "Dallas" ungdomsledare på Rosengård. - Som invandrare så ligger man ett steg efter på grund av språket. Men samtidigt har du en konkurrensfördel just för att du kan ett annat språk. Man måste våga utnyttja det, säger han. Studien visar även att Malmö är den kommun har störst andel invandrarungdomar med bakgrund i asiatiska länder. Likaså har Malmö proportionellt flest omyndiga invånare från de europeiska länderna utanför Norden.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!