Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hovrätten fastställer domen mot paret

Sara Lundblad, 26, dömdes till 18 års fängelse. Foto: Anna Hållams
Martin Törnblad, 23, dömdes till 18 års fängelse. Foto: Anna Hållams
Här hittades kroppen. Foto: Karl Nilsson
Göran Lundblad.

Göta hovrätt i Jönköping fastställer domen mot paret som dödade Göran Lundblad.

Sara Lundblad, 26, och Martin Törnblad, 23, döms till 18 års fängelse för att ha mördat Saras pappa Göran i Förlösa utanför Kalmar.

Domstolen anser det bevisat att de skjutit och grävt ner honom sensommaren 2012.

DOMEN MOT SARA OCH MARTIN

Paret dömdes av Kalmar tingsrätt mot sitt nekande till 18 års fängelse för mord på Göran Lundblad.

Martin Törnblad har erkänt att han varit med om att frakta bort Göran Lindblads döda kropp. Han påstår sig veta vem som dödade Lundblad men vägrar uppge dennes namn.

Martin Törnblad har också hävdat att Sara Törnblad inte varit delaktigt på något sätt.

Sara Törnblad har förnekat all kännedom och inblandning i mordet.

Kalmar tingsrätt sätter ingen som helst tilltro till varken hennes eller hans förnekande.

I domen skriver tingsrätten att motivet var att hon tröttnat på sin pappa och ville bli av med honom. Men tingsrätten framhåller också att det funnits ett annat motiv, ett ekonomiskt.

Paret ville få kontroll över Göran Lundblads förmögenhet genom att döda honom.

Om tingsrättens dom vinner laga kraft blir Sara Lundblad arvlös. En person som genom till exempel mord dödat, som i det här fallet sin pappa, får inte ärva offret.

GöRAN HITTADES MöRDAD EFTER TIPS

29 AUGUSTI 2012: Sista livstecknet från Göran Lundblad är ett mobilsamtal med en nära anhörig.

30 AUGUSTI 2012: Göran Lundblad skjuts till döds i sin säng med ett hagelgevär. Efteråt rengörs hans sovrum och renoveras.

10 SEPTEMBER 2012: Göran anmäls som försvunnen. Första uppgifterna till polisen är att han kan ha rest på semester.

25 SEPTEMBER 2012: En släkting till Göran Lundblad kontaktar polisen. Hon tror att han utsatts för ett brott.

15 NOVEMBER 2012: Polisen inleder hemlig telefonavlyssning av Martin Törnblad och Sara Lundblad.

19 JUNI 2014: Martin Törnblad berättar om mordet för huvudvittnet Therese Tang som larmar polisen. Törnblad och Sara Lundblad grips och häktas senare som misstänkta för mord.

3 JULI 2014: Göran Lundblads kropp hittas på den plats som Törnblad beskrivit för nyckelvittnet Therese Tang. Fyndplatsen.

7 NOVEMBER 2014: Kammaråklagare Gunilla Öhlin åtalar Martin Törnblad och Sara Lundblad för mord på Göran Lundblad.

19 JANUARI 2015:

Sara Lundblad, 26, och Martin Törnblad, 23, dömdes av Kalmar tingsrätt till 18 års fängelse för att gemensamt och i samförstånd ha mördat Saras pappa Göran Lundblad.

Precis som tingsrätten finner hovrätten att den omfattande utredning som åklagaren har presenterat visar att det är Sara Lundblad och Martin Törnblad som har gjort sig skyldiga till mord. Även i fråga om påföljd och skadestånd gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten.

Två ledamöter i hovrätten är skiljaktiga i fråga om fängelsestraffets längd.

Att Sara Lundblad döms för mord betyder också att hon inte får del av arvet efter sin pappa Göran påpekar Kvällspostens juridiske expert, förre överåklagaren Sven-Erik Alhem.

Han tycker att 18 år är ett alltför milt straff.

– Jag tycker personligen att livstid hade varit det rätta, säger han.

"Extra hänsynslöst"

– Det här handlar om ett extra hänsynslöst mord där livstid hade varit rimligt. Nu får de 18 år som är det längsta tidsbestämda straff som en svensk domstol kan döma ut. Men det betyder att de redan från början kan räkna ut när de kommer att släppas ur fängelse.

Nu mister alltså 26-åriga Sara Lundblad arvet efter sin pappa. Hon var utsedd till arvtagerska och skulle överta familjeföretaget värt 50 miljoner kronor.

Men när Göran Lundblad vägrade acceptera dotterns stora kärlek, Martin Törnblad, 23, utbröt en maktkamp mellan far och dotter. Den slutade med att paret mördade pappan genom att skjuta honom till döds i hans säng.

Renoverade sovrummet

Mordet inträffade 30 augusti 2012. Efter att Göran Lundblad dödats rengjordes och renoverades sovrummet för att dölja spåren.

Kroppen hittades förra sommaren. Det var en följd av att Martin Törnblad en knapp månad tidigare hade berättat för den som kom att bli åklagarens huvudvittne, Therese Tang, hur han och Sara Lundblad hade skjutit Göran Lundblad och grävt ner honom.

Tang som då var aktiv inom Missing People lämnade uppgifterna vidare till polisen.

Tyst i rätten

Mer än två år senare, den 7 november i fjor, åtalar kammaråklagare Gunilla Öhlin Sara Lundblad och Martin Törnblad för mord. Under rättegången berättar Sara Lundblad om sin relation med sin pappa. Martin Törnblad tiger sig i princip genom dagarna i rätten.

Domarna överklagas. När hovrättsförhandlingarna i Jönköping inleds i mars har Martin Törnblad erkänt brott mot griftefriden, men nekat till mord. Sara Lundblad nekar till brott.

Även åklagare Gunilla Öhlin, som vill att de åtalade döms till livstid, har överklagat tingsrättens dom.

Ifrågasatt trovärdigheten

De åtalades försvarsadvokater har under förhandlingen i hovrätten försökt underminera huvudvittnet Therese Tangs trovärdighet. Martin Törnblads advokat Thomas Magnusson har krävt att han klient ska försättas på fri fot. Anledningen är att Törnblad för sin advokat hävdat att det var en annan gärningsman som sköt Göran Lundblad - en gärningsman som advokaten under förhandlingarna i hovrätten namngivit och som är en bekant till Törnblad.

– Jag kan inte tänka mig något annat motiv till att hålla tyst under hela rättegången, än att han har ett väldigt starkt band till den personen som han i så fall beskyddar. Det kan knappast vara vem som helst, har Thomas Magnusson tidigare berättat för Kvällsposten.