Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hotet från havet mot svenska stränderna

1997. Strandremsan nedanför Strandvägen vid Äspet i Åhus. Foto: PRIVAT
2014. Strandremsan nedanför Strandvägen vid Äspet i Åhus. Foto: PRIVAT
2017. Strandremsan nedanför Strandvägen vid Äspet i Åhus. Foto: PRIVAT

När havsytan stiger med en meter kan hundra meter strand försvinna. 

Situationen är alarmerande – och i dag hålls ett stormöte med experter och kommuner. 

– Stranden har redan försvunnit och om vi inte gör något kommer det att fortsätta, säger Caroline Fredriksson, docent inom fysiska kustprocesser. 

Strandremsan nedanför Strandvägen vis Äspet i Åhus, nordöstra Skåne, har på sina håll nästan försvunnit. Där det för drygt tjugo år sedan var en stor strand finns i dag inte mycket kvar. 

Problemet är långt från unikt för det lilla samhället utanför Kristianstad. För havet äter upp stranden på många håll i Sydsverige.

– Sandkornen hålls tillbaka av tyngdkraften. När havet eroderar och havsnivån höjs rubbas jämvikten, förklarar Caroline Fredriksson. 

Därför är stränderna i Sverige på väg att försvinna. Hårdast slår det mot de sydligaste stränderna i landet, i Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar och upp mot Västkusten. 

"Det förvärrar situationen"

Den senaste istiden – Weichsel – slutade för 10 000 år sedan. Istäcket som över tiotusentals år legat över Skandinavien har format landskapet.

Och än i dag märker vi av spår från den tunga isen. Landhöjningen pågår och varje år höjs landmassorna med cirka 0,5 mm. Samtidigt höjs havsnivån i Skåne med 3,5 mm. 

– Och höjningen av havsnivån kommer att fortsätta accelerera och sprida sig norrut, säger Caroline Fredriksson. 

Enligt Caroline Fredriksson kommer höjningen av havsnivån fortsätta accelerera. Foto: Privat

Länge har experter larmat om utvecklingen. 

Enligt en rad forskare hanteras inte stranderosionerna på ett bra sätt. Vanligt är att fastighetsägare försöker skydda sin tomt.

– Att lägga stenar och resa murar löser inte problemet, det förvärrar situationen. Det förvärras för grannarna, säger Caroline Fredriksson och berättar att vattennivån då höjs vid intilliggande tomter.

"Kan inte låta kusten försvinna"

Nu samlas experter, forskare och politiker i Malmö för ett stormöte. Det handlar om att nå ut med information om hur problemet kan lösas.

Enligt Hans Hanson, professor i Kustprocesser vid Lunds Tekniska Högskola och initiativtagare till seminariet, är det mycket som behöver göras för att komma till rätta med de tilltagande problemen med stranderosion och extremt högvatten:

- Till att börja med är det juridiskt extremt otydligt vem som har ansvaret, och på vilket sätt. Kommunen eller fastighetsägarna? Och på ett högre plan, vilken roll har Länsstyrelsen, Region Skåne respektive staten?  I dag trillar ansvaret mellan stolarna med följd att insatser försenas eller inte blir av, säger han.

Kent Mårtensson (S) är kommunalråd i Ystad. Enligt honom har Ystad kommun sedan 70-talet arbetet mot stranderosion. 

Bara under år 2016 satsade kommunen drygt nio miljoner kronor. 

– Vi kan inte låta kusten försvinna. Vi har, precis som många andra strandkommuner mycket turister sommartid. Skulle de försvinna...det vill jag inte ens tänka på.

– Vissa säger att naturen måste få ha sin gång, men hur ska vi hantera det från en kommun? Stranden är en viktig pusselbit i mångas liv, ett scenario utan strand vill inte ha.  

Kent Mårtensson är kommunalråd i Ystad och orolig hur turismen skulle påverkas om stränderna försvinner. Foto: Dick Lindstrom

Ystad kommun har sedan 70-talet testat en rad metoder. Bland annat att bygga pirar för att bryta vågor och lagt gallerliknande plastmaterial på stränderna för att hålla kvar sanden. 

Den mest effektiva metoden har varit strandfodring. Det är också åtgärder docenten Caroline Fredriksson lyfter fram. 

Men det kostar. 

– Sanden blir ju inte kvar hur länge som helst, så det är en dyr åtgärd. Men den har effekt, säger Kent Mårtensson. 

Så ska det lösas

Statens geotekniska institut arbetar med övergripande frågor kring stranderosion. Men hur problemen hanteras i respektive kommun skiljer sig. 

Kommunalråd Kent Mårtensson ser gärna att tydligare riktlinjer om hur stranderosion hanteras bäst går ut till kommunerna – möjligen en egen myndighet. 

Docenten Caroline Fredriksson är inne på samma spår.

– Stranden har redan försvunnit och om vi inte gör något kommer det att fortsätta. Fler stormar kommer att göra det här värre.

– Vi är bara forskare och vi har de tekniska lösningarna. Men vi vet inte hur det politiskt går till. 

 

LÄS MER: Debatt: ”Rädda de sydsvenska stränderna”  

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!