Hon skrev om demens
till Silvia – här är svaret

Drottning Silvia har engagerat sig i demenssjukdomar sedan hennes mamma gick bort i Alzheimer 1996.
Foto: Clas Göran Carlsson /TT
Jytte skrev i vintras ett brev till drottning Silvia och redogjorde för sin situation. Jytte fick svar efter ett par dagar.
Jytte Wad Müller och hennes man Hasse.
Foto: Tomas Leprince

I sin förtvivlan skrev Jytte Wad Müller i vintras ett brev till drottning Silvia. Hon redogjorde för sin situation och framförde ett konkret förslag för en tryggare kontakt vid vårdpersonalens hembesök.

- Drottningen har ju egen erfarenhet av sjukdomen med sin mamma. Och hon har drivit fram utbildningen av demenssjuksköterskor - Silviaysystrarna. Jag trodde hon skulle förstå.

Det gjorde drottningen också. Jytte fick svar efter bara ett par dagar.

Jytte har sedan hon och hennes man insjuknat i demens kommit kontakt med Silviasystrarna vid ett par tillfällen.

- De har varit här på hembesök och varit hur rara och duktiga som helst. De är ju specialutbildade för att förstå sig på oss och sjukdomen, säger Jytte.

Men hon har efter att Alzheimersdiagnosen fastställts upptäckt hur svårt det är att hålla reda på ens en enda eller ännu mer två besökare.

- Jag kommer inte ihåg människor, och känner inte igen dem. Jag föreslog att de skulle ha visitkort med tydliga fotografier som man kunde ha hemma och titta på innan de kom och blev insläppta. Nu viftar de bara med någon legitimation, men det blir alldeles för snabbt och rörigt.

Drottning Silvias svar

Jyttes förslag bemöts positivt av både drottningen och Stiftelsen Silviahemmet som driver demensutbildningen i samverkan med Sophiahemmets högskola i Stockholm. Informationen om behovet av fotografier på förtryckta visitkort kommer att gå ut till alla berörda, inte minst på kommunerna som ansvarar för hembesöken hos demenssjuka.

”Det är livsviktigt för oss dementa gamla människor att ha ett foto att relatera till - först och främst för att komma ihåg hur Silviasystern som man väntar på ser ut. Men ännu viktigare är det att vi kan identifiera och känna igen den som står utanför dörren, i dessa för vårt land så farliga tider”, skrev Jytte till drottningen.

Jytte skrev i vintras ett brev till drottning Silvia och redogjorde för sin situation. Jytte fick svar efter ett par dagar.

Drottningen svarade genom sin hovdam Louise Törneman:

”Hennes Majestät Drottningen sänder sitt varma tack för Ert brev med intressanta synpunkter på demensvården och Silviasystrarna. Så bra att Ni även tillskrivit Spophiahemmet som ju har hand om utbildningen och kanske kan förverkliga Er idé om fotografi på visitkorten…”

"Ett bra förslag"

- Ett bra, konkret förslag, som egentligen redan borde ha genomförts. Jag ska driva på, lovar Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef på Silviahemmet.

Tanken på att starta en skola, ett Silviahem, för utbildning inom demenssjukvården fick drottningen när hennes egen mamma, Alice Sommerlath, drabbades av Alzheimer. När pappan dog 1990 skenade sjukdomen och kungaparet beslöt att Silvias mamma skulle flytta till Sverige och vårdas hos dem på Drottningholms slott.

Drottningen insåg snabbt vilka stora resurser och kunskaper som krävdes i omsorgen om demenssjuka. Och hur omfattande bristerna var.

Det var efter nära kontakter med professor Barbro Beck-Friis som hon drog i gång Stiftelsen Silviahemmet. Verksamheten, Specialisering i demensvård för undersköterskor, startade 1997, året efter att mamman avlidit i sjukdomen.

"Intresset är stort"

- Det är en högskoleutbildning på halvtid som bekostas av arbetsgivaren. Hittills har närmare sexhundra elever utexaminerats som Silviasystrar på Sophiahemmet, med certifikat och brosch från drottningen, berättar Wilhelmina Hoffman.

- Intresset är stort och sprider sig glädjande nog till andra personalgrupper inom vården, i första hand sjuksköterskor och läkare. Deras insatser när de genomgått utbildningen gör enorm nytta runt om i landet. För patienter och anhöriga förstås. Men det ökar också engagemanget och kunskaperna bland kollegerna.

Stiftelsen bedriver även andra verksamheter som dagliga aktiviteter för unga och äldre demenssjuka. Upplysning, anhörigstöd och seminarier.

Drottningen sitter själv i stiftelsens styrelse och deltar aktivt i arbetet.

- Om fler i vården fick den utbildningen som Silviasystrarna har skulle mycket vara annorlunda. Jag tror inte bara att vi skröpliga och gamla med demenssjukdomar skulle få det bättre, säger Jytte Wad Müller.

- Hela arbetsklimatet skulle lyfta. Alla patienter och anställda mår naturligtvis bättre om verksamheten präglas av medkänsla och kompetens.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!