Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Här svarar S-toppen äntligen på Kvällspostens SSU-frågor

4 november frågade Kvällsposten om Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kunde kommentera avslöjanden om SSU Skåne. I fredags eftermiddag svarade hon via mejl. Foto: FRITZ SCHIBLI / EXPRESSEN/KVP

I flera veckor har Kvällsposten försökt ställa frågor om S och SSU Skåne-skandalen till partiets högsta politiska ledare i Malmö.

Nu har Katrin Stjernfeldt Jammeh svarat, via mejl.

"Grunden i er rapportering handlar om en konflikt mellan två falanger i SSU Skåne. I den finns enskilda ungdomar som gått över gränsen", skriver hon om granskningen av förtroendevalda inom S.

Varför ställer du inte upp på en vanlig intervju där vi träffas och det finns utrymme för följdfrågor?

"Jag vill försäkra mig om att helheten i mina svar blir återgivna i artikeln".

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, kommenterade i Aktuellt tidningen Kvällspostens avslöjanden om problemen inom SSU Skåne. Varför kan inte du ställa upp på intervju om SSU och S Malmö?

"Varför Ann-Sofie Hermansson från Göteborg väljer att medverka i Aktuellt för att svara på frågor om SSU i Skåne är en fråga för henne. I Malmö har Socialdemokraterna, som flera gånger meddelats Kvällsposten, haft en tydlig uppdelning där Socialdemokraterna i Malmös ordförande Joakim Sandell svarar på frågor som rör partiorganisationen och jag på frågor som rör kommunen.

Min roll är kommunstyrelsens ordförande. Den här uppdelningen har min stab framfört till dig flera gånger. I frågor som rör SSU Malmö har Joakim Sandell dessutom haft mer insyn och kunnat ge mer grundliga svar."

Går det att ha en förtroendepost i socialdemokraterna och samtidigt hylla en auktoritär ledare som Recep Tayyip Erdogan som i många år varit känd för att fängsla journalister och för sin islamkonservativa politik?

Kommunalrådet Sedat Arif har hyllat Erdogan och kallat honom ”Den store ledaren” och fullmäktigeledamot Mubarik Abdirahman har också hyllat Erdogan. Vad tycker du om det?

"Precis som kommunalrådet Sedat Arif,  kommunstyrelseledamoten Mubarik Abdirahman och Joakim Sandell svarade dig i samband med intervjuerna du gjorde om detta har Erdogan med sin regim utvecklats till en despot och diktator som håller sitt land i ett järngrepp.

Sedat Arif och Mubarik Abdirahman tog i sina intervjuer tydligt avstånd från regimen och dess brott mot mänskliga rättigheter. Sedat Arif berättade också för dig att han engagerat sig för att hjälpa personer i Malmö som flytt från Turkiet. Uttalandena du tar upp i artikeln gjordes 2011. [även 2015, Kvällspostens anm.) Då var situationen annorlunda. Det fanns fortfarande många, den svenska regeringen och Kvällspostens ledarsida för att nämna två exempel, som välkomnade valet av Erdogan och hoppades att det skulle leda till ett öppnare och mer demokratiskt Turkiet.

Har du tagit upp den frågan med Sedat Arif och Mubarik Abdirahman? Har du fortsatt förtroende för dem?

"Personligen kan jag inte se att en ledande socialdemokrat idag skulle kunna hylla den turkiska regimen. Jag har pratat med dem och, precis som Joakim Sandell framfört till dig, har partiet förtroende för båda. Den inställningen delar jag".

Få i SSU Malmö och Skåne deltog i Prideparaden efter ett medvetet val där bland annat religiösa skäl angavs som skäl för att inte delta. Går det att vara socialdemokrat och vägra delta i Pride med hänvisning till religion?

"SSU-förbundet har utrett frågan rörande varför SSU:are från Skåne inte deltog i Prideparaden i samband med vallägret. Förbundet har ingen indikation på att någon vägrade delta av religiösa skäl eller av politiska skäl. SSU Malmö, precis som Socialdemokraterna, deltar i den i Malmö årligen arrangerade Prideparaden".

15 SSU Skåne-medlemmar valde att inte gå i Pride. "Inte ens SSU Skånes ordförande, Skånes sekreterare och kassör, Malmös ordförande eller Skånes delegationsledare gick", har SSU-medlemmar berättat för förbundssekreteraren.

Du blev informerad om detta i början av augusti och informerade en vecka senare Joakim Sandell som i flera år känt till problemen inom SSU Malmö utan att situationen förändrats. Varför har inget konkret hänt innan Kvällspostens granskning?

"Att ”inget hänt” före er artikelserie är ett påstående som inte stämmer. Angående meddelandet jag fick så försäkrade jag mig snabbt om att frågan om konflikten hanterades av partiet. I det meddelandet framgår INTE att vägran att delta i paraden skedde på grund av religion, vilket Kvällsposten antyder i sin rapportering [enligt flera SSU-medlemmar uppgav flera av de som bojkottade Pride att de avstod på grund av religiösa skäl, vilket de tidigare framfört för Joakim Sandell i S-ledningen. Samtidigt säger de att S-ledningen inte kontaktat dem för att höra om det som medlemmarna larmat om på sistone, Kvällspostens anm.]

Min kritik mot att ni får det att framstå så beskriver du i en krönika som ”angrepp mot medier” när det i själva verket handlade om kritik mot ett enskilt inslag i Kvällspostens rapportering. Hade du kontaktat Joakim Sandell kunde han ha berättat vilka åtgärder i övrigt partiet vidtagit".

Enligt SSU-medlemmar har Tiba Awni, ordförande SSU Malmö och ledamot i grundskolenämnden, tillrättavisat de som ville diskutera hedersproblematik och debattera slöjan. Vad tänker du om det?

"Jag har blivit informerad av Joakim Sandell, om att Tiba Awni var positiv till en kampanj om heder, men att hon föreslog att den skulle utföras efter sommaren".

Samtidigt har hon själv bjudit in en känd, salafistisk predikant till ett SSU-samtal om islamofobi. Är det förenligt med S principer?

"Tiba Awni har gett både SSU-förbundet och ordföranden för Socialdemokraterna i Malmö Joakim Sandell en förklaring som båda anser vara hållbar och trovärdig kring den inbjudan du tar upp.

Tiba Awni har också uttryckt att hon aldrig skulle bjudit in Hussein Ahmad om hon haft kännedom hans påstådda kopplingar till salafism. Han bjöds in som föredragshållare om islamofobi, eftersom han har varit en flitigt anlitad föredragshållare runt om i flera av landets kommuner. Jag har ingen anledning att tvivla på SSU-förbudets och Joakim Sandells bedömning".

Adrian Kaba, 15 på riksdagslistan och ledamot i Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, har flera gånger uttryckt sig antisemitiskt. Mohammed Adeeb, ordförande SSU Malmö Centrum, har även han delat antisemitiska konspirationsteorier och avgick först efter Kvällspostens granskning. Vår granskning visar att det finns en röd tråd av tolerans mot intolerans inom SSU och S i Malmö och Skåne. Varför är det så?

"Det finns inget utrymme för att uttrycka sig antisemitiskt i vårt parti. Jag delar inte din bild om tolerans mot intolerans i partiet eller i SSU Malmö. SSU Malmös styrelse agerade omgående när de fick kännedom om att Mohammed Adeeb spridit en text med konspirationsteorier.

Styrelsen fick snabbt Mohammed Adeeb att lämna sitt uppdrag som ordförande för en av Malmös SSU-klubbar. Adrian Kaba gjorde avbön och bad om ursäkt för att han spred en antisemitisk konspirationsteori 2014.

Adrian Kaba har efter årsskiftet inga förtroendeuppdrag i kommunen. Att han står på valsedeln till riksdagen är en fråga för Socialdemokraternas valberedning och borde ställas till ordföranden Joakim Sandell. Jag antar att valberedningen godtog Adrian Kabas ursäkt". Håller du med om att alla människors lika värde, homosexuellas rättigheter och kampen mot antisemitism är viktiga fundament för socialdemokratin?

"Ja".

Hur ska du hantera krafter i Malmö som inte ställer upp på de värderingarna?

"Partiet agerar kraftfullt mot dem som inte ställer upp på dessa värderingar. Frågorna om allas lika värde är också centrala i vår politik för Malmö. I kommunen har vi initierat flera initiativ för att jobba med värderingar inte minst i skolorna men också inom föreningslivet i stort.

Personligen är jag också politiskt aktiv för att förändra samhället och jag tar ofta och gärna diskussioner med malmöbor som inte delar mina och socialdemokraternas värderingar. Jag tror på dialog och kunskap".

Hur ser du på att krafter med en ickedemokratisk agenda försöker ta över SSU i Skåne?

"SSU Skåne har antagit en handlingsplan som godkänts av SSU-förbundet nationellt och av Socialdemokraterna i Skånes distriktsstyrelse för att komma till bukt med konflikten i SSU Skåne. I den finns inget som tyder att det finns ”krafter med en icke-demokratisk agenda”. Jag har ingen anledning att tvivla på att handlingsplanen ska bidra till att konflikten löses".

Varför skriver du på Facebook att Kvällspostens granskning och problemen inom SSU Skåne handlar om enskilda ungdomar? I granskningen är det tydligt att det handlar om ledamöter i kommunfullmäktige, om kommunalråd, om politiker i kommunstyrelsen, om personer som står på riksdags- region- och kommunlistor och sådana som sitter i nämnder.

"Du tar upp en bisats ur mitt långa resonemang om de två krönikor som Kvällspostens chefredaktör skrivit om mig. Grunden i er rapportering handlar om en konflikt mellan två falanger i SSU Skåne. I den finns enskilda ungdomar som gått över gränsen, vilket fått konsekvenser för deras engagemang i SSU och i Socialdemokraterna. Ingen av dem har uppdrag för Socialdemokraterna i Malmö, vilket Joakim Sandell vid flera tillfällen framfört. I övrigt vill jag hänvisa till mina svar på dina andra frågor".

 

Några förtroendevalda som granskningen handlar om

• Tiba Awni har arvoderade nämndsuppdrag i Malmö och står på listan till Regionfullmäktige.

 

• Mediha Ahmadi, sitter i kommunstyrelsen i Malmö, har arvoderade nämndsuppdrag och är 8:a på Riksdagslistan.

 

• Malik Chaudhry, har arvoderade nämndsuppdrag i Malmö och står 5:a på Socialdemokraternas lista till Regionfullmäktige.

 

• Electra Ververidis har en avlönad halvtidstjänst som distriktssekreterare på SSU Skåne och står på listan till Regionfullmäktige och valdes nyligen till ersättare i fullmäktige i Malmö.

 

• Mohammed Adeeb ordförande Malmö Centrum.

Avgick efter Kvällspostens granskning.

 

• Khloe Abdel Wahab, med på Malmölistan till Regionfullmäktige.

Avgick efter Kvällspostens granskning.

 

• Rizwan Elahi, 11:a på S Malmölista till Riksdagen. Har inte varit aktiv i SSU i år.

Lämnade S när Kvällsposten påbörjade sin granskning.

Varför har personer inom SSU och S i Malmö, som ifrågasatt partiets värdegrund, släppts fram till centrala poster i socialdemokratin. Varför har de inte istället tillrättavisats för sitt beteende?

"Beskrivningen i din frågeställning stämmer inte".

Är SSU viktigt för partiet?

"Ja, precis som alla ungdomsförbund är för sina moderpartier. Framför allt är det viktigt att unga människor engagerar sig i samhällets utveckling".

Till sist:

Är det socialdemokratisk politik att svara som Mediha Ahmadi gjorde när hon i ett panelsamtal kommenterade att män och kvinnor offentligt, av religiösa skäl, vägrat skaka hand med personer av motsatta kön:

Sen har diskussionen också varit, det är två dimensioner av den här diskussionen och det handlar egentligen om, om du arbetar inom det offentliga ska du kunna göra på det sättet då? Att du som kvinna inte vill ta hand med en man eller du som man inte vill ta hand med en kvinna pga religiösa skäl? Och det finns ett fall som just nu testas faktiskt, som Malmö mot diskriminering driver i Helsingborg tror jag att det är, för att titta liksom på var "gränsen" går....

Ahmadi fortsatte med att säga:

– Jag tycker att man inte kan säga att vi står för alla människors lika värde och att vi lever i mångfald och här är olika kulturer. Vi kan inte stå och sälja på det sättet när det gynnar oss och sen när det inte gynnar oss ska det krocka med vår egen kultur. Jag tycker det är snävt att göra en höna av en fjäder.

– Det kanske sticker folk i ögonen när jag säger så, men jag tycker verkligen det. Det är ingen big deal, jag känner mig inte diskriminerad som person, jag tycker inte att det är ett diskrimineringsfall, jag tycker inte ens det ska vara en offentlig diskussion. Det är två individer som den ena hälsar på ett sätt och någon annan hälsar på ett annat sätt.

Hon fortsatte vidare med att säga:

– Sedan har jag personligen problem med det här överlägsna, att "så här gör vi inte i Sverige. I Sverige hälsar vi så här". Vem har sagt att du får bestämma vad jag gör i Sverige? Jag är född o uppväxt här och jag kanske hälsar på ett helt annat sätt beroende på var jag har växt upp och vem jag har umgåtts med.

Katrin Stjernfeldt Jammehs svar:

"Jag har pratat med Mediha Ahmadi och sett klippet du hänvisar till. Vad jag kan se ställer Mediha Ahmadi en retorisk fråga om huruvida religiösa ska kunna vägra att skaka hand i det offentliga i ett längre resonemang. I er initiala rapportering framställde Kvällspostens hennes retoriska fråga som ett påstående.

Efter att hon påtalade felaktigheten för tidningen så tillmötesgick ni henne delvis genom att ta med hela hennes resonemang. Vad jag förstått så berättade hon också under intervjutillfället flera gånger att det varken var hennes eller partiets linje att det ska va tillåtet att vägra skaka hand av religiösa skäl i det offentliga.

Hon berättade också att hon varit tydlig med att denna uppgift är viktig att ha med i er rapportering. Men hon fick ingen respons och uppgiften fanns inte med i er artikel".