Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Här har storbankerna stängt 250 bankkontor

Totalt under den senaste tioårsperioden har cirka 250 bankkontor runtom i landet bommats igen av de tre största bankerna Swedbank, Nordea och SEB. Swedbank är klart sämst i klassen.
Claes Warrén, presskontakt på Swedbank, säger att banken följt kundernas digitalisering och att det lett till att antalet fysiska bankkontor minskat de senaste åren.

Bankdöden fortsätter att svepa som en iskall vind över landet.

Swedbank pekas ut som värst i klassen. På nio år har 176 kontor stängts.

– Vi har enbart följt våra kunders digitalisering på samma sätt som andra branscher, säger Claes Warrén, presskontakt på Swedbank.

FAKTA

Så här resonerar storbankerna om behovet av kontor.

NORDEA:

Vi ser kontinuerligt över vårt kontorsnät för att på bästa sätt anpassa det efter våra kunders önskemål och beteende. Vi ser nu att allt fler hanterar sina bankärenden digitalt, det vill säga via mobil eller dator. Därför ökar vi vår närvaro i våra digitala kanaler och gör det på så sätt enklare för våra kunder att nå sina bankkontakter, bland annat genom våra nya onlinekontor.

Vi ser också att allt fler önskar mer rådgivning och därför har vi fler av våra rådgivare tillgängliga på nätet, men vi samlar också fler på lite större kontor för att på så sätt öka servicen och tillgängligheten. Därför ser vi inte heller i dagsläget att vi kommer att minska antalet rådgivare.

Magnus Nelin, Chief Press Officer Sweden

HANDELSBANKEN:

Handelsbanken har 463 kontor i Sverige. Vi har inga planer på att stänga några kontor. Handelsbanken är övertygad om behovet av lokal närvaro. Grundidén med bankens sätt att arbeta är att affärsbesluten fattas så nära kunden som möjligt baserad på lokal information.

Därför har Handelsbanken landsomfattande kontorsnät på våra sex länder hemmamarknader, Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Vår decentraliserade organisation, där den lokala kontorschefen ansvarar för alla bankens affärer inom sitt lokala verksamhetsområde, gör att Handelsbanken har en stark förankring i det lokala samhället. På 68 platser är vi i dag ensam bank på orten.

Johan Wallqvist, presschef

SEB:

Vi vill vara där kunderna är – i dag väldigt ofta på våra digitala plattformar. Vi har sju miljoner inloggningar per månad i vår app, och fyra miljoner svenskar använder Swish. Samtidigt behövs kontoren för personliga möten med kunderna, till exempel rådgivning. Vi har haft ungefär lika många kontor sedan 2010, men ser kontinuerligt över behovet.

Vi vill vara tillgängliga för våra kunder, på nätet, mobilt och på kontor. Vi har ungefär samma antal kontor sedan 2010 och är glada över att vi har privat- och företagskunder över hela landet.

Anna Helsén, Head of Media Relations and Group Press Officer

SWEDBANK:

Kundernas sätt att göra sina vardagliga bankaffärer har förändrats de senaste åren, vi har följt våra kunders digitalisering på samma sätt som andra branscher. Kundernas beteende har förändrats dramatiskt under de senaste åren. 2011 hade vi 350 miljoner digitala kundkontakter. I dag fyra år senare har vi 850 miljoner digitala kundkontakter, alltså en halv miljard fler kundmöten i våra digitala kanaler.

Vi har satsat mycket på att försöka hjälpa våra kunder att se möjligheterna med att använda vår självservice. Vi ökar också tillgängligheten i telefonbanken. Från april kommer telefonbanken ha öppet hela dygnet sju dagar i veckan och där kan kunderna göra de flesta av sina bankärenden.

Claes Warrén, presskontakt

SPARBANKEN SKÅNE:

Bildades 2014 genom en sammanslagning av Sparbanken Öresund, Färs och Frosta Sparbank och Sparbanken 1826. Banken skriver i sin programförklaring att man vill vara en närvarande bank och finnas där kunderna bor.

I dag finns 29 kontor i Skåne fördelat på 15 kommuner. Banken har 300 000 aktiva kunder, men det är bara 10 000 som regelbundet går till kontoren. 100 000 av dem är helt digitaliserade, de sköter sina räkningar, omsätter sina lån och placerar sitt kapital via datorn.

Banken har startat ett arbete med att ytterligare förändra kundernas beteende i den riktningen och jobbar med att utbilda även seniorkunder till att bli bekväma med den nya tekniken.

Bo Bengtsson, VD

FAKTA

Swedbank-kontor som stängs senaste 15 månaderna

Strömsnäsbruk

Alstermo

Hovmantorp

Ingelstad

Lammhult

Rottne

Vislanda

Lagan (Ljungby)

Funäsdalen

Bureå (Skellefteå)

Teg (Umeå)

Bredaryd

Rydaholm

Brunflo

Tybbletorg, Örebro

Norrby, Borås

Bjästa , Örnsköldsvik

Bomhus centrum, Gävle

Skinnskatteberg

Säffle

Järna

Bäckby, Västerås.

Slite, Gotland

Skoghalls centrum

Tärnaby- Hemavan

Källa: SVT Småland, Tidningen Härjedalen, Norra Västerbotten, BLT, Folkbladet, Värnamo.nu, Östersunds-Posten, Nerikes Allehanda, Borås Tidning, Örnsköldsviks Allehanda, Gefle Dagblad, Fagersta-Posten, NWT, VLT, Länstidningen, P4 Kronoberg, SVT.

2007 hade Swedbank 451 kontor i Sverige. 2015 var siffran nere i 275 kontor.

Totalt under den senaste tioårsperioden har cirka 250 bankkontor runtom i landet bommats igen av de tre största bankerna Swedbank, Nordea och SEB.

Och kontanthanteringen är numera nästan helt borta. Kunderna hänvisas till insättningsautomater i väggen där maxbeloppet är 10 000 kronor i veckan.

– Bankerna talar ett språk om närhet och dialog med kunderna. Men när det kommer till kritan är det ändå pengarna som styr, säger kommunalrådet Bengt Germundsson i Markaryd.

Det kristdemokratiska kommunalrådet får illustrera ilskan mot bankerna i allmänhet och Swedbank i synnerhet.

När Swedbank i höstas informerade om att man tänkte stänga kontoret i Strömsnäsbruk kallade han till möte med företrädare för banken för att diskutera frågan.

– Men beslutet var ju redan fattat, det förstod vi. Banken var inte beredd att backa en millimeter.

Beslutet att stänga i Strömsnäsbruk följde med i svepet av att man också lade ner kontoren i Alstermo, Hovmantorp, Ingelstad, Lammhult, Rottne och Vislanda.

Svept över landet

På samma sätt har bankdöden svept över andra delar av landet. Småorter med några tusen invånare ligger oftast sämst till. Det har beskrivits som ett svek mot landsbygden.

Exempel på platser där banker bommats igen är Funäsdalen, Örebro, Borås, Göteborgsområdet, Örnsköldsvik, Säffle, Skinnskatteberg och Slite på Gotland.

Swedbank motiverar för sin del förändringen med att digitaliseringen ökar och att kunderna i allt mindre omfattning efterfrågar de fysiska bankkontoren.

– För att kunna ge bra service måste vi kraftsamla och ha kompetens på de större orterna. Det är skälet till att vi ändrar och att totalsumman av kontor minskar, säger Claes Warrén, presskontakt på Swedbank.

Enligt Warrén anpassar Swedbank löpande sina mötesplatser efter marknads- och kundefterfrågan. För tillfället bedömer man att man har ganska god balans i sin närvaro.

Sparkade vd:n

Swedbank hade förra året 7 789 anställda i Sverige och gjorde ett rörelseresultat på 21 miljarder kronor. Banken uppmärksammades helt nyligen efter att vd:n Michael Wolf fått sparken och tagit med sig en guldkantad fallskäm på 19,5 miljoner kronor från företaget.

Miljonrullningen sticker i ögonen dem som tycker att banken sviker de mest utsatta grupperna i samhället.

Förre riksdagsmannen och EU-parlamentarikern Jan Andersson är ordförande i PRO Skåne. Han beskriver den oro många äldre känner.

– Jag anser att bankerna har ett särskilt samhällsansvar, inte minst mot bakgrund av de räddningsinsatser som gjordes för bankerna under 90-talet, säger han.

Många äldre tycker att de får svårare att sköta sina äranden. Och annan service riskerar också att försvinna på mindre orter om bankerna lägger ner.

Jan Andersson tycker det är motsägelsefullt att Riksbanken trycker nya sedlar - samtidigt som bankerna både lägger ned bankkontoren och drar in kontanthanteringen.

– Med tanke på att bankerna gör enorma vinster är det inte orimligt att ställa krav på bankerna att behålla sin service, säger han.

100 000 digitala kunder

Men Swedbank är alltså inte ensam om att lägga ner bankkontor. Nyligen meddelade Nordea att man stänger kontoret i Oskarshamn och att verksamheten centraliseras till Kalmar - 7,5 mil söderut.

På samma sätt stänger man kontoret i Vimmerby och hänvisar till Västervik - 5,5 mil därifrån.

Den lokala Sparbanken Skåne bildades 2014 genom en sammanslagning av Sparbanken Öresund, Färs och Frosta Sparbank och Sparbanken 1826. Den nya banken ägs till 22 procent av Swedbank och skriver i sin programförklaring att man vill vara en närvarande bank och finnas där kunderna bor.

I dag finns 29 kontor i Skåne fördelat på 15 kommuner. Men banken har redan kastat in handduken på sex orter och vd:n Bo Bengtsson säger att frågan om bankens fysiska närvaro ständigt finns på agendan.

– Vi har 300 000 aktiva kunder, men det är bara 10 000 som regelbundet går till kontoren. 100 000 av våra kunder är helt digitaliserade, de sköter sina räkningar, omsätter sina lån och placerar sitt kapital via datorn.

Jobbar på att utbilda

Banken har på egen hand startat ett arbete med att ytterligare förändra kundernas beteende i den riktningen.

– Vi jobbar med att utbilda även seniorkunder till att bli bekväma med den nya tekniken. Samhället går åt det hållet, säger Bo Bengtsson.

Enligt honom är trenden att den fysiska bankkontakten numera bara efterfrågas vid stora mer livsavgörande händelser - som exempelvis vid husköp, giftermål och skilsmässa.