Här finns tullens hemliga spritlager

Foto: Tullverket
Foto: Tullverket
Foto: Tullverket

Vanliga vardagsshoppare och organiserad smuggling i industriell skala. Tullens beslag av smugglad alkohol under 2014 överträffade förväntningarna.

I ett hemligt lager förvaras alkoholen i väntan på att destrueras.

- Det här är ändå en väldigt liten del av det som kommer in i Sverige. Det tas in hur mycket alkohol som helst, säger Ulf Ängemo, gruppchef på Tullverket i Helsingborg.

540 000 liter beslagtagen alkohol. Det var målsättningen för Tullverket i Skåne för 2014. Och det överträffade man med råge.

- Vi har tagit över 600 000 liter. Men det är en piss i Mississippi som man brukar säga. Det kommer in hur mycket som helst, säger Ulf Ängemo.

Merparten av den alkohol tullen beslagtar vid Sveriges gränser varje år tas enligt Tullverket i Skåne, och det är i Helsingborg och vid Öresundsbron som de största beslagen görs. Det handlar dels om vanliga konsumenter som inte följer bestämmelserna för införsel. Men enligt Ulf Ängemo finns också en omfattande organiserat smuggelindustri där bussar flera gånger i veckan åker till Tyskland för att fyllas med alkohol. Ombord på bussarna finns flera så kallade "målvakter" som vid tullkontroll hävdar att alkoholen är deras, enligt Ulf Ängemo.

47 miljoner liter öl

Den stora merparten av de beslagtagna starkvarorna är öl. Enligt bryggeriföreningen körs varje år 47 miljoner liter öl ut från Sverige till de stora affärerna i bland annat Tyskland. Sedan köps den av svenska konsumenter och körs tillbaka till Sverige.

Förutom det uppenbara miljöproblemet dessa transporter innebär har kommersen ytterligare en trist miljömässig konsekvens. Förpackningarna går inte att panta i Sverige. Men den beslagtagna alkoholen i tullens lager tas om hand på bästa sätt, försäkrar Ulf Ängemo.

- Det åker in i en maskin och krossas. Sen sorteras aluminium, plast och glas ut och återvinns. Och av alkoholen blir det biogas.

I Skåne finns flera lager där tullen förvarar beslagtagen alkohol. Och där kan den bli stående ett gott tag.

- Vi måste vänta på att domarna vunnit laga kraft innan vi kan förstöra alkoholen från ett beslag. Och det kan ta ett år. Det är inte speciellt högprioriterade brott det här, säger Ulf Ängemo.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!