Här är alla 109 skott- lossningar i Malmö

Ingen har ännu dödats. Men 109 skjutningar i Malmö bara i år har fått polisen att dra i gång operation Olivia.

Skottlossningarna har ekat över hela staden. Men varit mest koncentrerade till Lindängen och längs Bergsgatan och Amiralsgatan. Minst drabbat är västra Malmö. (Se kartan.)

Polisen vill med alla medel förhindra en ny mordvåg. 2011 sköts åtta personer ihjäl i Malmö.

–Vi vill störa och slå ut de kriminella nätverk som finns, förklarar insatsledaren Stefan Wredenmark.

Vapenvåldet i Malmö har under året utvecklats till samma nivå som under den niomånadersperiod då åtta människor mördades. Det resulterade i att polisen fick en närmast obegränsad förstärkning från riks- och länspolisen runt om i landet.

Operation Alfred inleddes, med uppdrag att bekämpa och krossa gängkriminaliteten. Hur väl den insatsen lyckats finns ännu ingen sammanställning av, men styrkan minskade allt eftersom.

Men nu har skjutandet i staden trappats upp igen. Att ingen ännu dödats har gjort att uppmärksamheten varit ljummare och polisens jakt efter gärningsmännen inte nått samma aktivitet som då.


När nu operation Olivia sjösätts kommer heller inte hjälpen utifrån att finnas på samma sätt.

Malmöpolisen med viss hjälp av kolleger i andra Skånedistrikt får klara sig själva. Det innebär omprioriteringar, till exempel kommer en redan pågående satsning mot bostadsinbrott att drivas med lägre intensitet.

–Vi är tvungna att göra en avvägning av var skattepengarna gör mest nytta i kommunen just nu.

Bara under uppbyggnaden av operation Olivia har ett 70-tal vapen tagits i beslag. Bland annat en automatkarbin av märket kalasjnikov, ett pumphagelgevär, flera andra automatvapen och ett stort antal pistoler.

Polisen har god kännedom om de yrkeskriminellas identitet, deras rörelsemönster och förehavanden. Det är i första hand cirka 50 personer som de kartlagt och som nu är föremål för en intensivare övervakning och kontroll.

De intressanta männen finns i nätverk, inte nödvändigtvis knutna till kriminella gäng. De kallas i poliskretsar för fokuspersoner.


Operation Olivia kommer att punktmarkera vissa svartklubbar som man vet är tillhåll för deras verksamhet. Man kommer att upprätta trafikkontroller i deras närhet.

–Vi kan välja tider och platser där vi vet att fokuspersoner finns, säger Stefan Wredenmark.

Särskilt intresse riktar Malmöpolisen mot smuggeltobak, smuggelsprit och svartklubbar. Verksamheter som ofta pågår hos de kriminella fokuspersonerna.

Satsningen kommer att pågå åtminstone under hela nästa år.

– Vanligt folk kommer inte att märka av operation Olivia, om man inte tvättar bilen svart, köper sprit på Norra Grängesbergsgan eller köper smuggelcigaretter, säger Stefan Wredenmark.

På kvp.se finns en klickbar karta med alla skottlossningar i Malmö senaste året. Informationen kommer från polisen, det rör sig om brottsrubriceringar från skadegörelse till mordförsök. Alla adressangivelser är inte helt exakta.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!