Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Gryningspyromanens frigivning kan stoppas

Efter att Ulf Borgström fått 17 varningar under sin tid i fängelse överväger Kriminalvården att skjuta upp hans frigivning.
Foto: Tomas Leprince
Det var här på Salbergaanstalten som Ulf Borgström fick 16 varningar under tre månader.
Foto: MICKE ÖLANDER
En av bränderna i Ystad 2002.
Foto: Kinga Lezanska
En av bränderna som pyromanen misstänks för, 150-åriga Möllan brann ner till grunden.
Foto: Tomas Leprince

Ulf Borgström, 52, även kallad Gryningspyromanen, har hamnat i en ny strid med Kriminalvården. Planen har varit att han ska bli villkorligt frigiven den 3 april.

Men efter att Ulf Borgström fått 17 varningar under sin tid i fängelse överväger Kriminalvården att skjuta upp hans frigivning.

Orsaken är främst hans protester mot hur personal på anstalten Salberga genomförde kroppsvisitationer och tog på hans könsorgan.

Ulf Borgström, 52, har vistats på flera anstalter sedan han dömdes av hovrätten i Malmö för till åtta års fängelse för mordbrand. Först var han på Kumla och sedan på anstalten i Tidaholm. Under en kort tid var han på anstalten Salberga. Numera sitter han på anstalten Hall.

Kvällsposten träffade Ulf Borgström förra året berättade han ingående om hur bra han trivdes på Tidaholm.

Han och en annan intagen lagade sund mat. Tidaholm hade en bra träningshall. Och framför allt så gjordes kroppsvisitationer med tekniska hjälpmedel.

Men så kom Ulf Borgström till anstalten Salberga. Där använde personalen inga sådana hjälpmedel. Ulf Borgström reagerade över att de använde sina händer.

Kränkt av metoden

En bitvis mycket upprörd och kränkt Borgström berättade i intervjun om hur han uppfattade den metoden

– Jag resonerar så här enkelt. Personalen bara ska ta en mellan benen. Det är sexuellt ofredande. Systematiskt. Vilken jävla rätt har en plit att känna mig mellan benen? De har inte den här rätten.

Men du kan inte sätta dig över det?

– Inte längre. Det kommer ju till en gräns, som här på anstalten där det kommit till en gräns. Dom har gått över gränsen. De har inte rätt att pilla mig på pungen eller klämma mig upp på skrevet som de gör här, förklarade Ulf Borgström.

Under intervjun var Gryningspyromanen tydlig med en sak, att han har en hemlig plan som gäller inte bara anstalten Salberga utan också orten.

– Jag menar allvar när jag säger det: Det ska bli ett avtryck i historien. Det kommer att stå i historieböckerna vad jag har gjort med den här bygden och grannkommunerna, säger Ulf Borgström.

Gryningspyromanens fängelsetid

30 juni 2011: Borgström börjar avtjäna sitt åttaåriga fängelsestraff på Tidaholmsanstalten. Här sitter bland andra Helge Fossmo, 43, den för detta Knutby-pastorn - livstidsdömd för mord.

30 oktober 2011: Efter rykten om att dubbelmördaren Anders Eklund ska placeras på samma avdelning som bland annat Ulf Borgström utbryter konflikt. Borgström begär att sättas i isolering

4 november 2011: Med motiveringen att han hotat Eklund flyttas Borgström till Salberga i Sala, också det en anstalt med säkerhetsklass ett.

25 november 2014: Borgström anländer till Salberga. Enligt anmälningar om upplevda missförhållanden från Ulf Borgström och enligt vad han själv berättat för Kvällsposten startar här en konflikt mellan Borgström och anstaltspersonalen.

5 januari 2015: Borgström vägrar att låta sig visiteras på väg till sin arbetsplats och sätts i isolering. Han vägrar därefter att delta i förhör.

11 januari 2015: Vägrar att svara på tilltal när han tilltalas av en kriminalvårdare. dagen efter vägrar Borgström återigen visiteras.

14 januari 2015: Borgström placeras på isolering efter två knivar försvunnit och anstaltsledningen fått uppgifter om att en intagen ska dödas. Borgström tros vara det tilltänkta offret.

20 april 2015: Ulf Borgström ansöker om att få lämna Salberga och omplaceras till anstalten i Kumla. Ansökan avslås av Kriminalvården.

13 juli 2015: En plats på anstalten i Hall är bokat i Ulf Borgströms namn.

3 april 2016: Tidigaste dagen som Ulf Borgström kan friges villkorligt. Nu kan det stoppas. 

Arbetsvägrade på Salberga

Gryningspyromanen protesterade på olika sätt mot den här formen av kroppsvisitation bland annat genom att arbetsvägra. Det resulterade i sin tur till att han fick åtskilliga varningar som kan leda till uppskjuten villkorlig frigivning.

– Han har tidigare fått besked att något sådant här ärende inte skulle initieras, säger advokaten Viktor Svartz som är Borgströms ombud.

Men nyligen kom ett annat besked, att Ulf Borgströms frigivning eventuellt ska skjutas upp.

– Det som är lite speciellt i hans fall är att han har 17 varningar totalt som utfärdats av Kriminalvården. Av dessa är 16 på anstalten Salberga under en period av knappt tre månader. Det är helt och hållet kopplat till anstaltens rutiner vid visitationer, säger Viktor Svartz.

– Man har tagit på hans könsorgan och det har Borgström upplevt som en kränkning av hans sexuella integritet, säger Viktor Svartz

Ulf Borgström förbereder nu genom Viktor Svartz att lämna in ett yttrande till Kriminalvården. Tyngdpunkten i det bygger på att Gryningspyromanen anser att personalen på Salberga frångått Kriminalvårdens rutiner vid kroppsvisitationer.

Erbjöd sig ta av kläderna

– Det ska understrykas att det Borgström vänder sig mot är anstalten Salbergas sätt att tillämpa Kriminalvårdens regelverk kring visitationer. Han förstår behovet av visitationer och anser att det här hade man kunnat genomföra med mindre ingripande åtgärder, säger Viktor Svartz.

Ulf Borgströms advokat Viktor Svartz.
Foto: Pressbild

Ulf Borgström har bland annat erbjudit personalen att klä av sig naken vid visitationer för att slippa bli taget på sitt könsorgan.

Kroppsvisitationerna som Ulf Borgström vägrat acceptera har skett i samband med passering till hans arbetsplats på Salberga och när han skulle återvända till avdelningen.

– Då blir det så mycket som fyra gånger om dagen, säger Viktor Svartz.

Ulf Borgström ifrågasätter också att personalen på Salberga utförda kroppsvisitationer med tvång trots att han arbetsvägrade. Eftersom han inte tänkte gå till sin arbetsplats hade man inte behövt enligt honom inte behövt visitera honom men gjorde det ändå.

Kriminalvården har inte meddelat i förväg hur länge man planerar att skjuta upp Gryningspyromanens villkorliga frigivning. Det avgöras först om hans frigivning skjuts upp av Kriminalvården.

Ulf Borgström har då möjlighet att först begära omprövning. Om beslutet står fast kan han överklaga till förvaltningsrätten.

Hans mål är att bli fri den 3 april.

Gryningspyromanens fängelsetid

30 juni 2011: Borgström börjar avtjäna sitt åttaåriga fängelsestraff på Tidaholmsanstalten. Här sitter bland andra Helge Fossmo, 43, den för detta Knutby-pastorn - livstidsdömd för mord.

30 oktober 2011: Efter rykten om att dubbelmördaren Anders Eklund ska placeras på samma avdelning som bland annat Ulf Borgström utbryter konflikt. Borgström begär att sättas i isolering

4 november 2011: Med motiveringen att han hotat Eklund flyttas Borgström till Salberga i Sala, också det en anstalt med säkerhetsklass ett.

25 november 2014: Borgström anländer till Salberga. Enligt anmälningar om upplevda missförhållanden från Ulf Borgström och enligt vad han själv berättat för Kvällsposten startar här en konflikt mellan Borgström och anstaltspersonalen.

5 januari 2015: Borgström vägrar att låta sig visiteras på väg till sin arbetsplats och sätts i isolering. Han vägrar därefter att delta i förhör.

11 januari 2015: Vägrar att svara på tilltal när han tilltalas av en kriminalvårdare. dagen efter vägrar Borgström återigen visiteras.

14 januari 2015: Borgström placeras på isolering efter två knivar försvunnit och anstaltsledningen fått uppgifter om att en intagen ska dödas. Borgström tros vara det tilltänkta offret.

20 april 2015: Ulf Borgström ansöker om att få lämna Salberga och omplaceras till anstalten i Kumla. Ansökan avslås av Kriminalvården.

13 juli 2015: En plats på anstalten i Hall är bokat i Ulf Borgströms namn.

3 april 2016: Tidigaste dagen som Ulf Borgström kan friges villkorligt. Nu kan det stoppas.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!