Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

”Gryningspyromanen” vann mot Kriminalvården

”Gryningspyromanen” Ulf Borgström JO-anmälde Kriminalvården – och fick rätt. Foto: TOMAS LEPRINCE
Borgström satt kvar i häkte två månader efter domen – först i Stockholm, sedan i Visby. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Den så kallade ”Gryningspyromanen” Ulf Borgström, 55, blev sittande i en häktescell i flera månader efter sin senaste dom för försök till mordbrand.

Han JO-anmälde saken och nu tvingas Kriminalvården erkänna att det som inträffat varit ”oacceptabelt”. Borgström har sedermera flyttats till Hall.

Den 8 november förra året vann den senaste domen mot Ulf Borgström laga kraft. Högsta domstolen tog inte upp hans överklagande.

Han skulle avtjäna två år och tre månaders fängelse för försök till mordbrand mot socialtjänstens kontor i Köping i december 2017.

Då skulle han ha placerats på anstalt inom några dagar, enligt de regler som då gällde. Numera är gränsen normalt en vecka. Men i stället hölls han kvar i häkte.

Svårare sitta häktad

Att sitta inlåst i häkte är mer påfrestande än att sitta på anstalt. Trängre, mer restriktioner, inga egna tillhörigheter.

Men i stället för att placeras på anstalt flyttades Ulf Borgström från Kronobergshäktet i Stockholm till häktet i Visby. Den 2 januari JO-anmälde han Kriminalvården.

”Sitter och väntar och har inte en aning om när de tänker flytta mig till anstalt. Detta kan inte vara rätt och riktigt”, skrev han i sin anmälan.

Ystads Allehanda var först med att skriva om Ulf Borgströms JO-anmälan.

Borgström får rätt

Och nu ger alltså Kriminalvården Borgström rätt. Juridiske chefen förklarar ”den oacceptabelt långa vistelsetiden i häkte” med plats- och resursbrist.

”Det står klart att den aktuella häktesplaceringen vida överstigit vad som kan anses falla inom ramen för tillämpningen av då gällande lagstiftning.”

Dagen efter att Ulf Borgström skrivit till JO och klagat fick han lämna häktet i Visby och fördes till den så kallade riksmottagningen på Kumlaanstalten.

Har ökat resurserna

Det är ett slags mellanstation före utplacering på anstalt. Kriminalvården har nu ökat både bemanningen och antalet platser där för att undvika sådana här förseningar.

Själv ville ”Gryningspyromanen” helst hamna på Tidaholmsanstalten. Men i början på mars i år fattades beslut att Ulf Borgström ska avtjäna sitt straff på Hall.

Utöver de två år och tre månader han fick för mordbrandsförsöket i Köping ska han även avtjäna tidigare villkorligt medgiven frihet på drygt två år och sju månader.