Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Gryningspyromanen överklagar – skyller DNA på okänd person

Ulf Borgström vill bli friad från att ha anlagt en brand på ett socialkontor i Köping i december 2017. Foto: TOMAS LEPRINCE
Ulf Borgström påstår att hans DNA hamnat på det här fönstret genom att det överförts dit av någon annan person. Foto: Polisen

Ulf Borgström, 55, har sökt prövningstillstånd i Högsta domstolen och vill bli frikänd för försök till mordbrand mot ett socialkontor.

Han vill att Högsta domstolen ska underkänna det DNA-spår som fällde honom.

Ulf Borgström fick sitt straff sänkt i hovrätten med fem månader till fängelse i två år och tre månader. Han dömdes för försök till mordbrand mot ett socialkontor i Köping, grovt barnpornografibrott och hot mot tjänsteman.

Ulf Borgström dömdes senaste 2011 för mordbrand i Ystad och har efter att han avtjänat sitt fängelsestraff vistats i trakterna av Köping. Han har kallats Gryningspyromanen efter att ha varit misstänkt för ett stort antal bränder.

Tjänstemannen som han hotade arbetade på socialkontoret i Köping och Ulf Borgström ansåg att tjänstemannen hanterat hans ärende fel.

 

LÄS MER: Gryningspyromanens hot: "Ska brinna igen" 

Hällde in olja

Bevisen mot Ulf Borgström för försök till mordbrand den 5 december förra året mot socialkontoret bygger bland annat på DNA som påträffats på en fönsterruta till socialkontoret. Efter att ha förstört delar av fönstret ska Borgström ha låtit brännbar olja rinna in genom fönstret längs ett vikt wellpapp.

Ulf Borgström medger i sin skrivelse till Högsta domstolen att det DNA som påträffats på fönsterrutan och wellpappen visserligen är hans. Men genom sin advokat påstår Borgström att hans DNA hamnat på brottsplatsen utan att han varit där. Vem som i så fall skulle ha överfört hans DNA framgår inte.

Men det ska ha skett genom så kallad sekundär avsättning, att en person får på sig en annan persons DNA och sedan avsätter det vidare någon annanstans.

Ulf Borgströms DNA kunde identifieras genom en särskild metod kallad LCN-teknik som används för att upptäcka mycket små DNA-spår.

 

.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!