Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Trots regn – grillförbudet blir kvar i södra Sverige

Det är just nu mycket stor brandrisk i södra Sverige Foto: NIKLAS LUKS / NIKLAS LUKS TT NYHETSBYRÅN
Grillförbudet blir kvar i hela södra Sverige. Foto: NTB scanpix / TT NYHETSBYRÅN

Eldningsförbudet blir kvar i hela södra Sverige.

– Jag ser inget datum nu, utan förbudet ligger kvar på grund av den alarmerande höga risken, säger Matz Hammarström, tillförordnad länsöverdirektör.

Däremot är det tillåtet med elgrill i flera av länen – sedan i måndags.

I södra Sverige har man den senaste tiden mätt upp brandrisknivåer som man aldrig tidigare uppmätt.

Bland annat Skåne och Kalmar län har infört eldningsförbud till följd.

– Vi vill verkligen vädja till allmänheten i Skåne att respektera eldningsförbudet och vara försiktiga. En liten gnista kan få allvarliga konsekvenser, säger landshövding Anneli Hulthén i ett pressmeddelande. 

 

LÄS MER: Efter torkan – nu brinner Sverige: "Är kritiskt läge"  

 

Håller krismöten

Under slutet av veckan ser det ut att kunna komma en hel del regnskurar. 

– Det ser ut att bli ostadigt väder med mycket moln och regnskurar, säger Johan Groth, meteorolog på StormGeo.

Trots det är det inte säkert att länens eldningsförbud kan eller kommer att hävas.

Detta på grund av att det krävs en hel del regn för att marken ska kunna återhämta sig.

Dessutom är det inte bara regn som skulle behövas.

– Brandriskvädret är en sammanvägning av olika faktorer, inte bara regnet. Det är även vinden bland annat, säger Matz Hammarström, tillförordnad länsöverdirektör.

Under veckan kommer länsstyrelserna att göra nya tester för att bedöma brandriskläget och eldningsförbudet. Varannan dag hålls krismöten för att utvärdera.

– Väderprognoserna är oklara, därför har vi så täta avstämningar för att se över läget, säger Matz Hammarström.

Datum då förbudet kan hävas 

I nuläget finns inget datum för när förbudet kan hävas.

– Jag ser inget datum nu, utan förbudet ligger kvar på grund av den alarmerande höga risken, säger Matz Hammarström.

Okej att använda elgrillar

Däremot är det sedan i måndags okej att använda elgrillar i Skåne, Halland och Blekinge.

– Vi tog beslutet att det är okej att  använda elgrillar. De går att likna med elektriska stekbord som vi tidigare tog beslut om, säger Matz Hammarström.

 

Detta gäller i ditt län

Rekordnivå i Skåne

I början av augusti i år meddelade länsstyrelsen att brandrisken låg på en rekordnivå.

 

Från den 25 juli skärpte länsstyrelsen, det då redan rådande, eldningsförbudet.

 

Det är nu totalförbud mot att grilla och elda i hela Skåne. Det gäller även egen tomt, kolonilott eller innergård.

 

– Det krävs stora mängder nederbörd för att minska brandrisknivåerna. De enstaka skurar som Skåne fått hittills påverkar tyvärr inte brandrisken nämnvärt, säger Martin Gertsson, regional räddningschef i beredskap i ett pressmeddelande. 

 

Förbud i hela Kalmar län

I hela Kalmar län, förutom Västervik, har eldningsförbudet sedan 3 augusti skärpts.

 

Även här har torkan lett till mycket hög brandrisk.

 

Räddningstjänsten uppmanar nu allmänheten att vara mycket försiktiga när de är ute i naturen, för att nya bränder inte ska uppstå. 

 

De uppmanar folk att inte slänga fimpar i naturen.

 

I Kalmar är det tillåtet att grilla, men räddningstjänsten tillägger att det inte är helt riskfritt.

 

Grillning sker alltid på egen risk och den som grillar har ett strikt ansvar, även om grillning inte är förbjudet. Därför måste stor försiktighet iakttas.

 

Engångsgrillar innebär högre risker för brand än vanliga grillar. Ska engångsgrill ändå användas måste extra stor försiktighet iakttas, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.

 

Alla former av eldning är förbjuden i Kalmar län, förutom egen trädgård, restauranger inom eget verksamhetsområde och offentliga tillfälliga evenemang.

 

Tidigare under sommaren har länet haft stora problem med skogsbränder, bland annat i Oskarshamn.

 

LÄS MER: Stor skogsbrand – boende varnas 

 

Fortsatt eldningsförbud i Halland

Den senaste tiden har det varit torrt även i Halland. 

 

Trots ett par regnskurar råder det fortfarande totalt eldningsförbud och grillningsförbud i hela Halland.

 

I Halland är det även förbjudet att grilla på egen tomt, campingplats eller att använda engångsgrill.

 

På sin hemsida skriver länsstyrelsen i Halland att man uppmanar allmänheten att agera om man ser någon som grillar. Först genom att prata med grillaren, sedan att ringa till polis om det skulle behövas.

 

Även om det i Halland ser ut att kunna komma ett par regnskurar under veckan betyder det inte att eldningsförbudet hävs, skriver länsstyrelsen.

Det skulle, enligt länsstyrelsen, behövas en hel del regn för att marken skulle kunna återhämta sig.

 

Varnar för brandrisk i Blekinge

Tidigare under sommaren drabbades Blekinge av flera bränder i skog och natur.

 

Räddningstjänsten hade under en period fullt upp med fyra bränder under ett par timmar. 

 

Brandrisken i länet är fortfarande mycket hög och länsstyrelsen har infört ett grill- och eldningsförbud.

Förbudet i Blekinge infördes den 24 juli och har därefter fortsatt. 

 

Under helgen varnade man för extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige.

 

– Förutom extremt höga brandriskvärden har vi dessutom en prognos med mycket starka vindar. Kombinationen innebär en större fara för liv och hälsa då området är tätbefolkat, säger Jakob Wernerman, operativ chef på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i ett pressmeddelande.

 

Situationen i Kronoberg

I samråd med Kronobergs läns räddningstjänster har länsstyrelsen i länet infört grill- och eldningsförbud.

 

Även i Kronoberg uppmanar man allmänheten att iaktta stor försiktighet, och säger att en liten gnista snabbt kan sprida sig. 

 

I Kronoberg får man inte grilla på egen gård eller grilla på allmän plats. 

 

Att tänka på under eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att du INTE får elda eller grilla i skog och

mark eller på allmän plats. 

 

Förbudet gäller även engångsgrillar,

iordninggjorda eldstäder och grillplatser på offentlig mark,

exempelvis badplatser, campingplatser och parker.

 

Tänk på att det alltid är du som bär ansvaret för säkerheten och

att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand

eller bryter mot eldningsförbudet.

 

Fakta: MSB.se

 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!