Gravida uppmanas att arbeta hemifrån

Danska Sundhedsstyrelsen gick på torsdagen ut med en uppmaning till gravida kvinnor i vårdyrken och inom socialtjänsten att i fortsättningen arbeta hemifrån.

Uppmaningen gäller från sjunde månaden av graviditeten. Men inga gravida överhuvudtaget ska ha kontakt med smittade.

Sundhedsstyrelsen motiverar beslutet med att studier från andra länder visar en ökad förekomst av förtida kejsarsnitt hos gravida som konstateras vara coronasmittade.

Barnet riskerar alltså födas för tidigt om mamman blivit smittad.

Uppmaningen att arbeta hemifrån gäller gravida från sjunde månaden och framåt.
Foto: SIMON ELIASSON / BILDBYRÅN
”Vi ska skydda våra medarbetare och deras kommande barn”, säger Camilla Rathcke vid Sundhedsstyrelsen.
Foto: Colourbox

– Vi ska skydda våra medarbetare och deras kommande barn, säger Camilla Rathcke vid Sundhedsstyrelsen.

Förstärkt försiktighetsprincip

– Med utgångspunkt från en förstärkt försiktighetsprincip och av hänsyn till det ofödda barnet rekommenderar vi att gravida från sjunde månaden arbetar hemifrån för att minska smittorisken i slutskedet av graviditeten.

Rekommendationen gäller även kvinnor som arbetar inom äldrevården.

Sundhedsstyrelsen understryker att det inte finns något som tyder på att gravida är extra mottagliga för coronasmittan.

Inte heller att de riskerar ett svårare sjukdomsförlopp eller har ökad dödlighet.

Inga svenska direktiv

Men rekommendationen är för säkerhets skull att inga gravida ska ha kontakt med patienter eller personer som är eller kan misstänkas vara smittade med coronavirus.

Sundhedsstyrelsen är den danska motsvarigheten till socialstyrelsen.

Svenska Folkhälsoinstitutet skriver så här om graviditet och corona:

Som med alla lunginflammationer kan risken för allvarlig sjukdom vara något större, särskilt i slutet av graviditeten. Det finns få rapporteringar av barn som blivit smittade under graviditet eller förlossning.

För närvarande finns det alltså begränsad information om covid-19 och graviditet. Vi rekommenderar att gravida kvinnor vidtar samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!