Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Gratis busskort till nyanlända i Trelleborg

Många flyktingar har kommit till just Trelleborg med båt, direkt från Tyskland. Foto: Christer Thorell, Cb Foto I Trel

Trycket på asylboenden i Sverige ökar, och fler personer tvingas bo kvar även efter att de har fått uppehållstillstånd.

Nu går Trelleborgs kommun in och hjälper de nyanlända - de som studerar SFI ska få gratis busskort.

– Det rör sig inte om några stora kostnader, säger Cecilia Lejon, chef för arbetsmarknadsförvaltningen.

Den pågående flyktingkrisen har satt ett hårt tryck på kommunerna som tar emot nya människor varje dag.

I Trelleborg öppnades ett nytt boende så sent som i söndags, och trycket på de befintliga boendena är fortsatt stort. Så stort att många som har fått uppehållstillstånd tvingas bo kvar i väntan på kommunplacering.

Busskorten kommer att tilldelas de nyanlända som studerar på SFI och bor minst sex kilometer ifrån lokalen.

På boendet i Grönby befinner sig nu flera nyanlända som behöver komma i kontakt med myndigheter för att kunna ta del av etableringsinsatser. Något som kommunen nu kommer att hjälpa till med.

Ingen ökad kostnad

För att underlätta resan från boendet in till stan kommer Trelleborgs kommun att bekosta busskort för nyanlända som bor längre än sex kilometer från undervisningslokalen där de studerar SFI.

– När de är asylsökande står Migrationsverket för den här kostnaden. Men när de sedan får uppehållstillstånd dras den ersättningen in, oavsett om de bor kvar på boendet eller inte. Eftersom vi bedriver SFI i centrala Trelleborg är det en klok idé att vi underlättar för dem att ta sig hit, säger Cecilia Lejon.

Hon berättar att beslutet är en del i den integrationssatsning som kommunen nu genomför, i samarbete med Arbetsförmedlingen, länsstyrelsen och Migrationsverket.

Och kostnaden kommer inte att bli speciellt hög heller.

– Som det ser ut i dag är det viktigt att de som har kommit hit kan ta sig fram och tillbaka för att delta i arbetsmarknadsinsatser och studier. Vi har gjort en kostnadsberäkning och för kommunens del rör det sig om marginella kostnader, inte minst eftersom vi har fått höjda ersättningar för varje SFI-student, säger Cecilia Lejon.

Underlättar integrationen

De ska inte röra sig om speciellt många personer heller. Cecilia Lejon har ingen uppgift gällande hur många som berörs av beslutet, men menar att kommunens kostnader inte ökar totalt sett.

– I slutändan landar kostnaden på Migrationsverket, det här handlar mer om att vi väljer att använda de pengar vi får av dem på det här sättet. Förhoppningsvis leder det till att de får en rejäl chans att integreras i samhället, säger hon.

Integrationssamarbetet mellan parterna befinner sig för närvarande i en uppstartsfas, och enligt Cecilia Lejon kan man komma att presentera fler insatser lite längre fram.

– Vi har öppnat tillfälliga boenden för att klara av strömmen av flyktingar som nu kommer hit. Sedan är det viktigt att vi effektiviserar etableringsarbetet, där måste samarbetet med Arbetsförmedlingen bli bättre. Förhoppningsvis kan busskorten bidra till en förbättrad integration, säger hon.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!