Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Gränsen är underbemannad om terrorister slår till på natten

Sveriges underkända gränskontroller fortsätter att bryta mot EU-regler.Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sveriges underkända gränskontroller fortsätter att bryta mot EU-regler.

Om landet drabbas av terrordåd på natten saknas ofta utbildade operativa chefer som kan stänga yttre gränsen på Arlanda, visar polisdokument.

– Det är oerhört allvarligt, säger Sasa Ristic som är nationell utbildare inom gränskontrollverksamhet.

RÄTTELSE: I en tidigare version av den här artikeln nämndes att två namngivna polischefer efter Expressens/Kvällpostens granskning fått lämna sina poster och omplacerats. Enligt dem själva har de frivilligt sökt sig till andra tjänster, därför har den tidigare uppgiften tagits bort från artikeln.

I september kunde Kvällsposten avslöja att en hemlig rapport från EU-kommissionen underkänner Sveriges gränskontroller.

Efter tidningens granskning gick två höga polischefer vidare till andra tjänster.

Men polisdokument som vi kommit över visar att Sverige fortsätter att bryta mot Schengenregelverket om de europeiska ländernas gränsskydd.

Många nätter saknar Arlanda, ett av norra Europas största gränsövergångsställen, utbildade operativa chefer som har ansvaret för verksamheten.

Arbetet utförs av vanliga ordningspoliser som saknar den kompetens som krävs.

De poliser som tjänstgjorde natten till den 23 januari var exempelvis inte utbildade och specialiserade i enlighet med kravet i EU:s gränskodex.

”Man måste prioritera”

I ett internt mejl skriver en gränspolis sarkastiskt:

"Tänkte föreslå till Räddningstjänsten i Sigtuna kommun att onsdagsnätter behövs ingen utbildad brandman då det sällan statistiskt händer något på dessa nattpass. Istället kan telefonen kopplas om till Taxi 020 och där man utrustad en bil med en 5kg pulversläckare. Vid eventuell större händelse såsom höghusbrand så kan man ju alltid vänta 6 timmar tills dagpasset kliver på".

Lisa Ström, gränspolischef i region Stockholm, håller inte med.

– I alla verksamheter måste man prioritera. De operativa cheferna behövs mest dag och kväll, då behoven är större, säger hon.

Om de behöver veta något får de ringa

– På natten har vi ökat bemanningen med civila utredare som är fullt utbildade. Som back up har vi stationsbefäl och beslutsfattare med gränskompetens att nå dygnet runt. Om de behöver veta något får de ringa, vi har beslutsfattare dygnet runt, vi har stationsbefäl som inte har gränskompetens men som kan ta beslut.

”Allvarliga brister i händelse av terror”

På Arlanda, Sveriges största flygplats, saknas dessutom en konkret lokal handlingsplan för införande av inre gränskontroll i händelse av terrorhot eller attentat.

– Det är oerhört allvarligt om ett arbetspass inte bemannas upp med en operativ chef, eftersom det är denna funktion som ska ha ansvaret samt kompetensen, i händelse av införande av inre gränskontroll på Arlanda vid exempelvis ett terrorattentat, säger Sasa Ristic som arbetar vid gränskontrollen på Arlanda flygplats.

Sasa Ristic är nationell utbildare och har många års erfarenhet inom gränspolisen.Foto: Privat

Går in i stabsläge - med chefer som saknar utbildning

Efter EU-kommissionens underkännande av svenska gränskontroller och Kvällspostens granskningar ska gränspolisen i Stockholm nu gå in i stabsläge. Ett krisläge som polisen ställer om till först när händelser är så omfattande och allvarliga att myndigheten måste prioritera om sina resurser.

Den 4 februari inleds Operation Terminus.

Så här beskrivs den av polisen:

"Den regionala särskilda händelsen Terminus startar den 4 februari 2019. Den fokuserar på gränskontrollverksamhetens långsiktiga utveckling, i syfte att stärka förmågan att genomföra gränskontrollen i linje med gällande regler".

Men ingen av de chefer som ska leda operationen har gränspolisutbildning.

En av dem har dessutom blivit underkänd i "direkt ledarskap".

– Det är som att blinda leds av blinda, säger Sasa Ristic.

Vid terrordåd som attentatet på Drottninggatan är det särskilt viktigt att yttre gränser kan stängas snabbt, så att terrorister inte kan fly till annat Schengenland.Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

 

Polischef: ”Operation Terminus visar att gränsen är prioriterad”

Lisa Ström poängterar att Operation Terminus är en särskild händelse som visar att gränskontrollerna är högt prioriterade och tas på allvar.

– Vi ska kraftsamla och prioritera genom att leda verksamheten i särskild ordning. Utredningen ska titta på vad vi behöver. I och med Schengenutvärderingen som du och jag pratat om tidigare har vi påbörjat en förstärkning av resurser, lokaler, utbildning, it-frågor, säger gränspolischefen.

– När vi organiserar oss i särskild händelse är staben en ledningsgrupp som är funktionschefer. De knyter till sig kunskapen från erfarna medarbetare och ger dem uppdrag att hjälpa oss och att identifiera frågor. Stabscheferna ska leda arbetet helt enkelt. De har jobbat i vår verksamhet i många år och kan lagstiftningen mycket bra.

Kontroller infördes på grund av hot mot inre säkerheten

Från och med 2 juli i år utökades den inre gränskontrollen till att även börja gälla vid flera hamnar och flygplatser.

Bakgrunden är att regeringen bedömer att det finns ”ett hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten”.

Syftet med den inre gränskontrollen flygplatser är att ”kunna differentiera bland resenärer mellan asylsökande, ekonomiska migranter samt potentiella terrorister och andra brottslingar”.

I dagsläget utgörs den inre gränskontrollen på Arlanda av att några på förhand utvalda flyg från Schengenländer kontrolleras veckovis.

”Kontrollerna är nästintill verkningslösa”

Den inre gränskontrollen utförs av ordningspoliser som saknar nödvändig utbildning i både utförande av gränskontroll och dokumentkunskap.

– Utifrån resultatet av den inre gränskontrollen på Arlanda kan man konstatera att dessa kontroller är nästintill verkningslösa, säger Sasa Ristic.

Enligt Sasa Ristic är inte bristen i kompetens hos den personal som utför kontrollerna största orsaken till att den inre gränskontrollen är så ineffektiv på Arlanda, utan hur kontrollerna utförs.

– För att uppnå syftet med nuvarande inre gränskontroll måste relevanta dataslagningar utföras på samtliga passagerare för den Schengenflight som kontrolleras.

Inresekontroller som inte inbegriper sökningar i relevanta databaser är att jämställa med vanliga id-kontroller.

Polisledning vill ersätta poliser med civilanställda

Enligt ett nytt förslag från gränspolisen i Stockholm ska civilanställda ta över gränspolisernas arbetsuppgifter.

Det innebär i praktiken att enbart civila ska sköta arbetet med att granska dokument, hålla förhör vid fördjupad inresekontroll och utföra verkställighet vid nekad inresa.

För att kunna ersätta gränspoliser med civilanställda måste befogenheterna för civilanställda utökas när det gäller tvångsåtgärder och våldsanvändning.

– Det är absurt att Polismyndigheten ens undersöker möjligheten att utöka civilanställdas befogenheter innan man gjort sitt yttersta för att frigöra poliser från administrativa arbetsuppgifter som kan utföras av civilanställda, säger Sasa Ristic.

”Inrätta ny myndighet för gränsverksamheten”

Han anser att man på sikt är tvungen att inrätta en ny myndighet inom polisväsendet för den nuvarande gränspolisverksamheten, likt bildandet av Ekobrottsmyndigheten inom åklagarväsendet.

– Gränspolisverksamheten har samma behov av en samlad specialkompetens som ekobrottsbekämpningen och därför förefaller det naturligt att inrätta en ny myndighet för att klara av de krav som ställs på verksamheten, säger Sasa Ristic.

Polischef Lisa Ström betonar att gränspolisen har "duktiga, engagerade medarbetare".

– Generellt är utbildningsbehovet en utmaning för gränspolisen. Vi är medvetna om det. Och har plan för det. Vi utbildar så fort vi bara kan men behovet är stort.

– Samtidigt har vi fler träffar i kontrollerna, Under 2018 nekades dubbelt så många personer inresa som 2017, och det visar att vi gör ett väldigt bra arbete.

Gränspolis avsattes efter att ha pratat med journalist

En av poliserna som i Kvällspostens granskning trätt fram för att berätta om gränskontrollernas brister, Ulf Rydström, avsattes dagen efter från sina arbetsuppgifter som huvudskyddsombud.

Flera veckor senare ogiltigförklarades beslutet, som sågs som en direkt reprimand för att han pratat offentligt om den allvarliga situation som råder.

Polisveteranen Ulf Rydström avsattes dagen efter att han berättade om gränskontrollernas stora problem.Foto: Privat

– Jag och andra med mig har försökt få till förbättringar internt. Men nu har jag känt mig nödgad att gå ut i media och signalera att detta är en situation, främst på Arlanda, som jag är orolig över. Det handlar om rikets säkerhet, sa Ulf Rydström.