Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Förhöjda halter arsenik i skånskt grundvatten

Förhöjda halter av arsenik har hittats i råvattnet i Skurup. Foto: EMY KRÜGER

När länsstyrelsen undersökt det skånska grundvattnet har de hittat spår av miljögifter i över 80 procent av proverna. 

I Skurup finns förhöjda halter av arsenik, enligt provtagningen.

– Vårt grundvatten är sårbart och det är tråkigt att vi hittar de här ämnena, säger Anna-Karin Rasmussen, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne, till Skånskan.

Enligt Länsstyrelsen undersökning handlade det i majoriteten av fallen om låga halterna av miljögifter. I Skurup överskred dock halterna av arsenik det riktvärde som är satt.

Myndigheten bedömer dock inte att det är någon fara att dricka vattnet.

Anna-Karin Rasmussen påpekar också att provet i Skurup är taget på det så kallade råvattnet. En förklaring till de förhöjda halterna kan vara att arsenik finns naturligt i berggrunden här, säger hon. 

Se över reningen

Vid länsstyrelsen undersökning hittades totalt 18 olika substanser av de 44 som testas. I vissa prover hittades mer än ett miljögift.

– Skåne är ett tätbefolkat län med många olika verksamheter som kan orsaka läckage av miljögifter och det är angeläget att ta reda på hur det påverkar vårt grundvatten. I undersökningen prioriterade vi grundvatten som används som dricksvatten, säger Anna-Karin Rasmussen till Skånskan.

En följd av undersökningen skulle kunna bli att va-verksamheten ser över reningen och eventuellt inför ytterligare reningssteg, säger Anna-Karin Rasmussen.

Länsstyrelsen kommer att göra en uppföljande provtagningarna framöver. Denna väntas dock inte genomföras förrän 2018 eller 2019, enligt Skånskan. 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!